Експериментальна перевірка меодики розвитку здібностей в учнів старшик класів до дизайнерської діяльності

Нова педагогіка » Розвиток здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій » Експериментальна перевірка меодики розвитку здібностей в учнів старшик класів до дизайнерської діяльності

Сторінка 2

графічне програмне забезпечення;

демонстраційні версії графічних програм і демонстраційні файли з творами провідних дизайнерів, що працюють в області комп'ютерної графіки;

інформаційні сайти в Інтернеті і Web-строрінки з електронними підручниками, галереями творчих робіт художників і дизайнерів, що містять уроки і практичні поради досвідчених користувачів по освоєнню програмного забезпечення і досягненню художньої виразності проектів.

З технологією графічного комп'ютерного проектування і особливостями прояву здібностей до дизайнерської діяльності тісно зв'язаний і вибір графічного програмного забезпечення. Основними програмними продуктами, які ми використовували в експериментальному навчанні, були такі графічні застосування, які були найбільш поширеними і забезпеченими довідковою літературою, а також додатковими фільтрами. Вони мають широкі функціональні можливості і, на наш погляд, є найбільш доступними для освоєння старшокласниками. Серед програм векторної графіки ми виділили пакет СОRЕL DREАМ ЗD, тривимірною - 3D STUDIO MAX.

В процесі експериментальної перевірки в умовах педагогічного експерименту особливу увагу ми приділяли графічним завданням, які старшокласники виконували після вивчення кожної теми. Старшокласники контрольних груп виконували традиційні завдання по варіантах, запропонованим вчителем.

Розвиток здібностей старшокласників в процесі експерименту супроводжувався включенням в навчання системи розроблених нами графічних завдань по технічній графіці з елементами творчості. Це були пропедевтичні завдання, оскільки вони готують учнів до виконання складніших завдань творчого характеру. Проте в їх рішенні присутні елементи творчості, сприяючі розвитку певних здібностей до дизайнерської діяльності. Завдання відрізнялися змістом, рівнем складності, а також способами виконання. У змісті умов завдань потрібно було продумати і представити у вигляді креслення конструкцію об'єкту, заданого вчителем, використовуючи представлені в умові завдання елементи (змінюючи їх або доповнюючи). Графічно завдання оформлялося у вигляді ескіза з потрібною кількістю зображень і виконувалося в зошиті або на форматі А 4.

Наприклад, ми пропонували виконати завдання, в умовах яких містилася вимога на основі заданих креслень деталей об'єкту виконати креслення об'єкту нової конструкції, використовуючи необхідні зображення (види, розрізи, перетини з необхідними умовностями і спрощеннями) (див. дод. ). Щоб приступити до виконання завдання, необхідно було прочитати креслення кожної запропонованої деталі. Потім в думках перевести графічні площинні зображення в просторові образи, заздалегідь проаналізувавши форму кожної деталі, виділивши її істотні ознаки і особливості конструктивних елементів.

Подальші розумові дії включали комбінування конструктивних частин деталей, пошук зв'язків між ними, а також їх перетворення. Причому, напрям пошуку повинен був постійно співвідноситися з вимогою завдання - запропонувати таку узагальнену форму, для виявлення невидимих частин якої необхідно застосувати ті або інші види зображень. При цьому знання умовностей відображення на кресленні основних видів зображень (наприклад, складних і простих розрізів), правил побудови креслень отримували практичне застосування.

Результати спостережень за виконанням даного завдання дозволили нам припустити, що вони впливають на розвиток здібностей просторового уявлення і уяви, оригінальності та варіативності мислення, цілісності сприйняття. У зв'язку з тим, що рівень розвитку просторового мислення в учнів індивідуальний, у них виникла необхідність розділення процесу рішення задачі на окремі етапи. Кожен з цих етапів учні фіксували різними графічними засобами: малюнком, ескізом або технічним малюнком. Така графічна фіксація відіграє роль підказки, сприяючої здійсненню перетворень форми проектованого об'єкту, представляючи їх в наочній формі.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Методи і прийоми формування пізнавальних інтересів у першокласників
На основі аналізу теоретичних основ процесу формування пізнавальних інтересів в учнів 1 класу та практики роботи сучасної початкової школи ми виявили можливості вдосконалити цей процес. Вра ...

Інженерно-педагогічні кадри професійно-технічних навчальних закладів
Вивчення науково-педагогічної літератури висвітлило сутність професійно-педагогічної діяльності інженера-педагога та особливості її здійснення. Поступові постійні зміни, які відбувались про ...

Специфіка педагогічної діяльності
Під педагогічною діяльністю педагога необхідно розуміти його професійну діяльність, яка в цілому спрямована на якісну підготовку (навчання і виховання) дітей, студентів або фахівців й зумов ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net