Експериментальна перевірка меодики розвитку здібностей в учнів старшик класів до дизайнерської діяльності

Нова педагогіка » Розвиток здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій » Експериментальна перевірка меодики розвитку здібностей в учнів старшик класів до дизайнерської діяльності

Сторінка 2

графічне програмне забезпечення;

демонстраційні версії графічних програм і демонстраційні файли з творами провідних дизайнерів, що працюють в області комп'ютерної графіки;

інформаційні сайти в Інтернеті і Web-строрінки з електронними підручниками, галереями творчих робіт художників і дизайнерів, що містять уроки і практичні поради досвідчених користувачів по освоєнню програмного забезпечення і досягненню художньої виразності проектів.

З технологією графічного комп'ютерного проектування і особливостями прояву здібностей до дизайнерської діяльності тісно зв'язаний і вибір графічного програмного забезпечення. Основними програмними продуктами, які ми використовували в експериментальному навчанні, були такі графічні застосування, які були найбільш поширеними і забезпеченими довідковою літературою, а також додатковими фільтрами. Вони мають широкі функціональні можливості і, на наш погляд, є найбільш доступними для освоєння старшокласниками. Серед програм векторної графіки ми виділили пакет СОRЕL DREАМ ЗD, тривимірною - 3D STUDIO MAX.

В процесі експериментальної перевірки в умовах педагогічного експерименту особливу увагу ми приділяли графічним завданням, які старшокласники виконували після вивчення кожної теми. Старшокласники контрольних груп виконували традиційні завдання по варіантах, запропонованим вчителем.

Розвиток здібностей старшокласників в процесі експерименту супроводжувався включенням в навчання системи розроблених нами графічних завдань по технічній графіці з елементами творчості. Це були пропедевтичні завдання, оскільки вони готують учнів до виконання складніших завдань творчого характеру. Проте в їх рішенні присутні елементи творчості, сприяючі розвитку певних здібностей до дизайнерської діяльності. Завдання відрізнялися змістом, рівнем складності, а також способами виконання. У змісті умов завдань потрібно було продумати і представити у вигляді креслення конструкцію об'єкту, заданого вчителем, використовуючи представлені в умові завдання елементи (змінюючи їх або доповнюючи). Графічно завдання оформлялося у вигляді ескіза з потрібною кількістю зображень і виконувалося в зошиті або на форматі А 4.

Наприклад, ми пропонували виконати завдання, в умовах яких містилася вимога на основі заданих креслень деталей об'єкту виконати креслення об'єкту нової конструкції, використовуючи необхідні зображення (види, розрізи, перетини з необхідними умовностями і спрощеннями) (див. дод. ). Щоб приступити до виконання завдання, необхідно було прочитати креслення кожної запропонованої деталі. Потім в думках перевести графічні площинні зображення в просторові образи, заздалегідь проаналізувавши форму кожної деталі, виділивши її істотні ознаки і особливості конструктивних елементів.

Подальші розумові дії включали комбінування конструктивних частин деталей, пошук зв'язків між ними, а також їх перетворення. Причому, напрям пошуку повинен був постійно співвідноситися з вимогою завдання - запропонувати таку узагальнену форму, для виявлення невидимих частин якої необхідно застосувати ті або інші види зображень. При цьому знання умовностей відображення на кресленні основних видів зображень (наприклад, складних і простих розрізів), правил побудови креслень отримували практичне застосування.

Результати спостережень за виконанням даного завдання дозволили нам припустити, що вони впливають на розвиток здібностей просторового уявлення і уяви, оригінальності та варіативності мислення, цілісності сприйняття. У зв'язку з тим, що рівень розвитку просторового мислення в учнів індивідуальний, у них виникла необхідність розділення процесу рішення задачі на окремі етапи. Кожен з цих етапів учні фіксували різними графічними засобами: малюнком, ескізом або технічним малюнком. Така графічна фіксація відіграє роль підказки, сприяючої здійсненню перетворень форми проектованого об'єкту, представляючи їх в наочній формі.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Істрія розвитку проблеми дослідження
Моральні цінності – це одна із форм духовного життя, один із найдавніших універсальних способів соціальної регуляції. Вони мають загальнолюдський сенс і конкретно історичний зміст. Моральни ...

Педагогічні ідеї О. А. Захаренка, реалізовані в Сахнівській школі
Досвід О. Захаренка є цілісною системою, що характеризується цілеспрямованістю, поліструктурністю, керованістю, взаємозв'язком і взаємодією компонентів, відвертістю, стабільністю, здатністю ...

Сутність процесу навчання
Процес навчання формують тісно пов’язані між собою компоненти: цільовий (постановка конкретної мети вивчення навчального матеріалу на уроці, вивчення навчальної дисципліни та освітньої мети ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net