Експериментальна перевірка меодики розвитку здібностей в учнів старшик класів до дизайнерської діяльності

Нова педагогіка » Розвиток здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій » Експериментальна перевірка меодики розвитку здібностей в учнів старшик класів до дизайнерської діяльності

Сторінка 11

Як правило, в інтерпретації результатів тестової методики «Пам'ять на образи» нормою вважається 6 правильних відповідей. Проте в нашому дослідженні відповідно до особливостей навчальної діяльності старшокласників були визначені наступні рівні розвитку образної пам'яті.

Низькому рівню відповідала оцінка до 6 балів. Середній рівень прирівнювався до 7-12 балів. Правильне відтворення образів, оцінене від 13 до 16 балів, ми вважали високим рівнем розвитку образної пам'яті. Результати проведеного тестування в контрольних і експериментальних групах показані в діаграмі . Приведені в діаграмі дані свідчать про те, що високий рівень розвитку образної пам'яті у студентів експериментальних груп був на 9,3 % більше, ніж в контрольних (див. рис.2.19. ).

Рис. 2.19. Показники розвитку образної пам'яті (у %)

Проте, середній рівень розвитку образної пам'яті у всіх групах, що беруть участь в експерименті, виявився майже однаковим. Відмінності були, в основному, в показниках низького рівня. Аналізуючи результати проведеного тестування по методиці «Пам'ять на образи», слід зазначити, що, в цілому, у старшокласників образна пам'ять має достатньо високий рівень розвитку, оскільки її формування здійснюється в процесі вивчення інших дисциплін. Для адекватного визначення якісних і кількісних параметрів розвитку образного мислення у старшокласників була використана тестова методика «Круги», яка вимірює компоненти здібностей, що виявляються в ситуаціях рішення завдань, що мають декілька варіантів розв’язку.

Старшокласникам контрольних і експериментальних груп видавався бланк з 20 кругами. Необхідно було за 5 хвилин зобразити на основі одного або декількох кругів різні малюнки. Одночасно пояснювалося, що малювати можна як усередині, так і за межами круга. Під малюнками треба було підписати, що на них зображене. Старшокласникам заздалегідь пояснили, що малюнки оцінюватимуться з погляду оригінальності. За допомогою тестової методики «Круги» можна було визначити кількісні показники таких якостей образного мислення, як гнучкість, побіжність, а також оригінальність образів, що актуалізуються.

Разом з цим, оригінальні малюнки оцінювалися за мірою самостійності, узагальненості, емоційності і конструктивності. Для визначення побіжності мислення підраховувалася кількість актуалізованих образів. Воно порівнювалося із загальною кількістю даних на бланку кругів. Середній показник побіжності образного мислення склав для контрольних груп - 59 %, експериментальних - 86 %.

З метою виявлення гнучкості образного мислення і уяви малюнки групувалися з тематики: "Природа", "Побут", "Спорт", "Наука", "Техніка". Підраховувалася кількість переходів між вказаними групами малюнків. Середній показник гнучкості мислення в контрольних групах був визначений на рівні 52 %, у експериментальних - 83,4 %.

Результати кількісного аналізу результатів тестування показані на діаграмі . Вони дають уявлення про ступінь насиченості пам'яті старшокласників поняттями і образами, що відносяться до різних видів діяльності, які є показниками легкості, широти асоціювання і фантазії.

Для визначення оригінальності мислення підраховувалася кількість незвичайних і нестандартних малюнків. Оригінальними вважалися ті малюнки, які зустрічалися в загальній вибірці 1-2 рази. Вони утілювали образи предметів або явищ, що рідко зустрічаються.

Кількість оригінальних малюнків, вибраних із загального числа актуалізованих образів, в контрольних і експериментальних групах склало відповідно 26,4 % і 58,7 %.

З метою виявлення якісних показників образного мислення всі оригінальні малюнки були розділені на групи за ступенем самостійності, узагальненості і емоційності.

Страницы: 6 7 8 9 10 11 12 13

Рекомендуємо почитати:

Позакласна робота - одна з форм підвищення знань з інформатики
Позаурочний час може використатися вчителями-предметниками для рішення комплексу завдань по залученню школярів у дивний світ науки. Розширення й поглиблення знань і вмінь по предмету, підви ...

Сучасні підходи до організації активного відпочинку з дітьми дошкільного віку
Відповідно до законів України „Про дошкільну освіту”, „Про фізичну культуру” одним із пріоритетних напрямків освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах залишається фізичне вихованн ...

Поняття інтерпретації музики в музикознавчій літературі
Інтерпретація музики – це індивідуально-образне тлумачення виконавцем об'єктивної композиторської інформації, що характеризується рисами ідеально-уявного бачення предмета трактування. Цінні ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net