Експериментальна перевірка меодики розвитку здібностей в учнів старшик класів до дизайнерської діяльності

Нова педагогіка » Розвиток здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій » Експериментальна перевірка меодики розвитку здібностей в учнів старшик класів до дизайнерської діяльності

Сторінка 10

Для оцінки показників розвитку просторових уявлень нами узяті 7 і 8 субтестів. Сьомий субтест включав 10 завдань на вибір фігур (див. дод. Д ). З відмічених буквами слід було знайти фігуру, яка відповідає тотожній їй, але розділеною на частини. На виконання даного тестового завдання відводилося 7 хвилин. Кожне правильне рішення оцінювалося в 1 бал. Субтест виявляв рівень розвитку просторової уяви і здатності представлення площинних фігур.

Восьмий субтест включав 10 завдань з кубиками, відповідних п'яти кубикам, даним в зразку. Положення останніх змінені в просторі. Грані кубиків містили різні ознаки (див. дод. Е , скорочений варіант). Потрібно було визначити, які з двадцяти різно повернених кубиків відповідають даним в зразку. Кожне правильне рішення оцінювалося 1 балом. Час виконання субтесту був обмежений 9-а хвилинами. Субтест давав можливість оцінити ступінь розвиненості динамічних просторових уявлень, здібності операції образами об'ємних предметів.

Умовно було прийнято, що правильне вирішення 6-и завдань кожного субтесту відповідало низькому рівню розвитку просторових уявлень. Правильне рішення від 7 до 14 завдань прирівнювалося, відповідно, середньому рівню. До високого рівня розвитку просторових уявлень відносився результат вірного рішення, що коливається від 15 до 20 завдань субтесту.

Результати вирішення тестових завдань старшокласниками контрольних і експериментальних груп і рівні розвитку їх динамічних просторових уявлень показані в діаграмі (див. рис. 2.18.).

Порівняльний аналіз результатів тестування показав, що у 65,3 % старшокласників експериментальних груп відмічений високий рівень розвитку просторових уявлень. В той же час, у більшості старшокласників, контрольних групах, результати виконання тестового завдання відповідали середньому рівню розвитку вказаної здатності (44, 2 %).

Слід зазначити, що загальний показник середнього і високого рівнів розвитку просторових уявлень у старшокласників експериментальних і контрольних груп достатньо високий. Очевидно, це пов'язано із специфікою художньої і графічної діяльності старшокласників у зв'язку з тим, що здатності просторового уявлення і уяви, як компоненти здібностей, до дизайнерської діяльності є багатобічними. Проте загальний показник розвитку середнього і високого рівнів розвитку просторових уявлень в експериментальних групах був вищий. Він складає 90,9 % в порівнянні з 78,6% у контрольних групах.

Рис. 2.18. Діаграма результатів розв’язку тестових завдань (7 і 8 субтестів)

Таким чином, результати тестування по 7 і 8 субтестам Амтхауера свідчать про те, рівень розвитку просторових уявлень і уяви старшокласників експериментальних груп, вище, ніж загальний показник високого і середнього рівнів просторових уявлень і уяви в контрольних групах. В результаті порівняння початкового і кінцевого рівнів розвитку здібностей просторового уявлення в експериментальних групах відмічена різниця в 26,8 %.

З метою визначення рівня розвитку образної пам'яті була використана методика «Пам'ять на образи» [93], яка, як правило використовується при професійному відборі. Стимульний матеріал, пропонований в методиці, складався з таблиці, що містить 16 образів (див. дод. Є ). Як одиниця об'єму пам'яті приймався образ. Це було зображення предмету, геометрична фігура або символ.

Старшокласникам пред'являлася інструкція, згідно якої потрібно було за 20 секунд запам'ятати максимальну кількість образів, представлених в таблиці. Потім випробовуваним було запропоновано протягом однієї хвилини відтворити образи, що запам'яталися (намалювати їх або записати). Для визначення рівня розвитку образної пам'яті підраховувалася кількість правильно відтворених старшокласниками образів. Оцінка в балах за відтворену кількість образів показана в таблиці .

Страницы: 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Рекомендуємо почитати:

Обґрунтування та розробка та методики організації самостійної роботи студентів при викладанні дисципліни «Деталі машин»
Сучасний стан розвитку суспільства характеризується процесом його активної інформатизації. Цей глобальний соціальний процес є домінуючим видом діяльності у сфері суспільного виробництва, де ...

Гра як засіб підвищення мовленнєвої активності першокласників
Дитячі ігри виникли як стихійне наслідування дій дорослих. В ігрових вправах та змаганнях підростаюче покоління готувалося до праці, полювання, війни, виконання норм поведінки, тобто гра ма ...

Система ситуативних завдань на уроках розвитку зв’язного мовлення
Серед пріоритетних методичних засобів формування мовленнєвих і комунікативних умінь на уроках української мови чільне місце належить ситуативним завданням, які повністю відповідають меті і ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.edudirect.net