Експериментальна перевірка меодики розвитку здібностей в учнів старшик класів до дизайнерської діяльності

Нова педагогіка » Розвиток здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій » Експериментальна перевірка меодики розвитку здібностей в учнів старшик класів до дизайнерської діяльності

Сторінка 10

Для оцінки показників розвитку просторових уявлень нами узяті 7 і 8 субтестів. Сьомий субтест включав 10 завдань на вибір фігур (див. дод. Д ). З відмічених буквами слід було знайти фігуру, яка відповідає тотожній їй, але розділеною на частини. На виконання даного тестового завдання відводилося 7 хвилин. Кожне правильне рішення оцінювалося в 1 бал. Субтест виявляв рівень розвитку просторової уяви і здатності представлення площинних фігур.

Восьмий субтест включав 10 завдань з кубиками, відповідних п'яти кубикам, даним в зразку. Положення останніх змінені в просторі. Грані кубиків містили різні ознаки (див. дод. Е , скорочений варіант). Потрібно було визначити, які з двадцяти різно повернених кубиків відповідають даним в зразку. Кожне правильне рішення оцінювалося 1 балом. Час виконання субтесту був обмежений 9-а хвилинами. Субтест давав можливість оцінити ступінь розвиненості динамічних просторових уявлень, здібності операції образами об'ємних предметів.

Умовно було прийнято, що правильне вирішення 6-и завдань кожного субтесту відповідало низькому рівню розвитку просторових уявлень. Правильне рішення від 7 до 14 завдань прирівнювалося, відповідно, середньому рівню. До високого рівня розвитку просторових уявлень відносився результат вірного рішення, що коливається від 15 до 20 завдань субтесту.

Результати вирішення тестових завдань старшокласниками контрольних і експериментальних груп і рівні розвитку їх динамічних просторових уявлень показані в діаграмі (див. рис. 2.18.).

Порівняльний аналіз результатів тестування показав, що у 65,3 % старшокласників експериментальних груп відмічений високий рівень розвитку просторових уявлень. В той же час, у більшості старшокласників, контрольних групах, результати виконання тестового завдання відповідали середньому рівню розвитку вказаної здатності (44, 2 %).

Слід зазначити, що загальний показник середнього і високого рівнів розвитку просторових уявлень у старшокласників експериментальних і контрольних груп достатньо високий. Очевидно, це пов'язано із специфікою художньої і графічної діяльності старшокласників у зв'язку з тим, що здатності просторового уявлення і уяви, як компоненти здібностей, до дизайнерської діяльності є багатобічними. Проте загальний показник розвитку середнього і високого рівнів розвитку просторових уявлень в експериментальних групах був вищий. Він складає 90,9 % в порівнянні з 78,6% у контрольних групах.

Рис. 2.18. Діаграма результатів розв’язку тестових завдань (7 і 8 субтестів)

Таким чином, результати тестування по 7 і 8 субтестам Амтхауера свідчать про те, рівень розвитку просторових уявлень і уяви старшокласників експериментальних груп, вище, ніж загальний показник високого і середнього рівнів просторових уявлень і уяви в контрольних групах. В результаті порівняння початкового і кінцевого рівнів розвитку здібностей просторового уявлення в експериментальних групах відмічена різниця в 26,8 %.

З метою визначення рівня розвитку образної пам'яті була використана методика «Пам'ять на образи» [93], яка, як правило використовується при професійному відборі. Стимульний матеріал, пропонований в методиці, складався з таблиці, що містить 16 образів (див. дод. Є ). Як одиниця об'єму пам'яті приймався образ. Це було зображення предмету, геометрична фігура або символ.

Старшокласникам пред'являлася інструкція, згідно якої потрібно було за 20 секунд запам'ятати максимальну кількість образів, представлених в таблиці. Потім випробовуваним було запропоновано протягом однієї хвилини відтворити образи, що запам'яталися (намалювати їх або записати). Для визначення рівня розвитку образної пам'яті підраховувалася кількість правильно відтворених старшокласниками образів. Оцінка в балах за відтворену кількість образів показана в таблиці .

Страницы: 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Рекомендуємо почитати:

Аналіз функціональної структури діяльності спеціаліста з ветеринарної медицини
До майбутнього спеціаліста з ветеринарної медицини висуваються наступні вимоги: - визначати перелік та готувати обладнання і реактиви для проведення необхідних лабораторних досліджень; - ко ...

Рішення завдань інтегративного і проблемного навчання за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій
У моїй практиці використовуються учнівські презентації на одному з етапів уроку. Підготовка такого уроку спирається на метод проектів, в основі якого лежить педагогіка співробітництва. Урок ...

Козацько-лицарська система виховання як послідовність технологій і методик. Види діяльності й форми занять з козацько-лицарського виховання школярів
А. Козаченята та лелінята (дошкільнята) І. Культура тіловиховання Система здоров’я. Здоровий спосіб життя. Дізнаються з бесід про значення фізичних вправ і режиму дня для здоров’я, праці лю ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net