Методика і організація проведення педагогічного експерименту

Нова педагогіка » Розвиток здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій » Методика і організація проведення педагогічного експерименту

Сторінка 4

На відміну від контрольних груп, в експериментальних групах популярна література була використана як довідкова. Пояснення вчителя доповнювали учбову інформацію, визначувану змістом експериментального навчання.

Особливу увагу на етапі пошукового експерименту ми приділили розробці змісту графічних завдань. Згідно виявленим в теоретичному дослідженні етапам застосування комп'ютерних технологій в навчанні саршокласників ми визначили співвідношення завдань, що виконуються з використанням традиційних матеріалів і за допомогою графічного програмного забезпечення. Так, ми вирішили, що в експериментальних групах слід запропонувати графічні завдання по основах креслення і нарисноїгеометрії, перспективі виконати традиційними засобами (без застосування комп'ютерних технологій). На нашу думку, це дозволить приділити більше уваги вивченню теоретичних основ тих тем, які стосуються графічних елементів, не відволікаючись на освоєння програмних засобів. На подальших етапах експерименту, навпаки, у міру накопичення системи знань в області комп'ютерної графіки у всіх групах доцільне виконання графічних завдань з використанням комп'ютерних технологій. На нашу думку, автоматизація процесу виконання графічних зображень, коли вже сформовані необхідні навики оволодіння інструментами комп'ютерного програмного забезпечення, дасть можливість оптимізувати процес навчання, підвищити інтерес до учення, перенести основний акцент на зміст і збільшення творчих компонентів графічної діяльності.

В процесі пошукового етапу експериментального навчання ми виявили, що при формулюванні умов графічних завдань по комп'ютерній графіці слід враховувати:

зміст і завдання навчання комп'ютерній графіці на конкретному етапі;

професійну спрямованість навчання, пов'язану з областю практичного застосування засобів комп'ютерної графіки;

- передбачуваний ступінь новизни результатів навчально-творчоїдіяльності старшокласників і можливість індивідуального підходу до її оцінки, що враховує прояв здібностей учнів;

- функціональні можливості і особливості програмного забезпечення;

- характер конструкції об'єктів моделювання.

Так, наприклад, для освоєння інструментів і операцій СОRЕL DREАМ ЗD ми запропонували старшокласникам моделювання композиції тривимірного тексту, складених об'єктів нескладної форми, прості сцени (інтер'єру, екстер'єру). А в процесі вивчення 3D STUDIO MAX учні моделювали складніші об'єкти і сцени, оскільки були значно ширші за можливість формоутворення, що дозволяють максимально реалізувати творчий потенціал, утілити будь-які ідеї.

Для першого типу завдань (завдань-вправ) ми підібрали об'єкти у вигляді абстрактних моделей простої форми - геометричні фігури (сплайни) і геометричні тіла (примітиви), а також складніші моделі, отримані поєднанням простих. Як приклади для моделювання були використані окремі елементи конструкції реальних об'єктів.

Для другого типу завдань ми підбирали реальні об'єкти, конструкція яких оптимально підходила для тих способів комп'ютерного моделювання форми, які навчається необхідно було освоїти.

Такий підбір об'єктів для самостійного геометричного аналізу їх форми вчитель пропонував учням експериментальних груп. Старшокласники повинні були усвідомити послідовність дій, і співвіднести їх з отриманими результатами, виробити необхідні навики, індивідуальні способи діяльності, проаналізувати ступінь раціональності підібраних алгоритмів, порівнявши з іншими способами отримання аналогічних конструкцій засобами комп'ютерної графіки.

Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуємо почитати:

Вимоги до лекції
Виходячи з основних функцій та завдань організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі, вимоги до лекції поділяються на дидактичні (навчальні), виховні, розвивальні, пс ...

Специфіка організації мовленнєвої діяльності першокласників
Кожна людина користується рідною мовою, щоб передати свої думки і розуміння думок, висловлених іншими. Дитина, яка народилася, застає в готовому вигляді рідну мову. Але вона не тільки засво ...

Розробка уроку праці
Тема. Подарунок мамі. Виготовлення саморобної листівки . Мета: ознайомити учнів з об’ємними листівками, навчити виготовляти квіти з паперу; розвивати фантазію, кмітливість; виховувати любов ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net