Методика і організація проведення педагогічного експерименту

Нова педагогіка » Розвиток здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій » Методика і організація проведення педагогічного експерименту

Сторінка 2

Відбір контрольних і експериментальних груп був проведений на основі порівняльного аналізу підсумкових семестрових результатів (з креслення, трудового навчання, геометрії, математики і інформатики). При відборі контрольних і експериментальних груп були враховані показники успішності старшокласників.

В процесі констатувального експерименту було виявлено, що в контрольних групах загальний показник успішності по вказаних дисциплінах був вище (8,4), ніж в експериментальних (7,2) відповідно. Крім того, в контрольних і експериментальних групах була практично однакова кількість старшокласників.

Мета пошукового експерименту - уточнення і коректування компонентів технології вивчення профільного курсу «Основи дизайну». У процесі пошукового експерименту ми приділили увагу пошуку педагогічних умов і засобів навчання як в контрольних, так і в експериментальних групах. До завдань пошукового експерименту увійшли:

визначення змісту навчання в контрольних і експериментальних групах;

виявлення оптимального поєднання методів і методичних прийомів навчання в контрольних і експриментальних групах;

визначення оптимальних форм навчально-творчої діяльності старшокласників;

розробка змісту системи завдань для експериментальних груп;

визначення оптимальних форм контролю над процесом і результатами дизайнерської діяльності відповідно до завдань і етапів навчання.

В процесі проведення пошукового експерименту контрольні і експериментальні групи ділилися на підгрупи по 16-18 чоловік. Навчання в експериментальних групах, здійснювалося кваліфікованими вчителями трудового навчання та організаторами технічної творчості, що отримали опис методики проведення експерименту.

Організація навчальної діяльності в контрольних групах, що брали участь в експерименті, здійснювалася відповідно до традиційного навчання.

При відборі змісту навчання в експериментальних групах ми спиралися на виявлені етапи дизайнерської діяльності, графічні знання і уміння, необхідні для її успішного здійснення, а також знання і уміння в області комп'ютерних технологій, рівні їх застосування в графічній діяльності старшокласників. Ми враховували так само сфери практичного використання засобів комп'ютерної графіки в дизайнерській творчості.

Проведення пошукового етапу експерименту дозволило визначити необхідні організаційні форми навчальної роботи, які оптимально відповідають спрямованості технології навчання на розвиток здібностей старшокласників до дизайнерської діяльності. В процесі пошукового експерименту в контрольних і експериментальних групах на початкових етапах навчання застосовувалася колективна форма учбової роботи. Проте, на нашу думку, вона себе не виправдала.

Наприклад, в процесі навчання двовимірній векторній графіці двом експериментальним групам студентів було запропоновано завдання: на основі комбінування геометричних форм в програмі СОRЕL DREАМ ЗD розробити елементи фірмового стилю і ділову документацію рекламної групи. Старшокласники в обох групах виконували завдання паралельно, незалежно один від одного. У кожній з груп вони повинні були запропонувати назву, придумати логотип або комбінований фірмовий знак.

На першому етапі роботи старшокласники пропонували варіанти назви і графічне вирішення логотипу, тобто працювали індивідуально. В процесі виконання завдання відмічено активне і відповідальне відношення учнів до здійснюваної діяльності. Проте у міру вибору варіантів і переходу до наступного етапу роботи - виконання оригінал-макетів ділової документації - в групі виділилися лідери, які пропонували найбільш прийнятні і різноманітні варіанти, останні зайняли пасивну і вичікувальну позицію.

Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуємо почитати:

Функції мови та їх реалізація у мовленні. Органи мовлення, їх функції
У визначенні функцій мови єдності немає. У працях з мовознавства спостерігаємо єдність у таких функціях: інформаційна, комунікативна, емотивна, когнітивна. 1. Інформаційна функція полягає в ...

Вимоги до використання методу
Метою методу проектів є створення умов, за яких учні самостійно й охоче отримують знання з різних джерел, вчаться користуватися ними (знаннями) для розв'язання нових пізнавальних і практичн ...

Методи моделювання
Моделювання - дослідження об'єктів пізнання на їх моделях; побудова та вивчення моделей реально існуючих об'єктів, процесів або явищ з метою отримання пояснень цих явищ, а також для прогноз ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net