Методика і організація проведення педагогічного експерименту

Нова педагогіка » Розвиток здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій » Методика і організація проведення педагогічного експерименту

Сторінка 1

Основна мета експериментального дослідження - експериментальна перевірка ефективності застосування комп’ютерних технологій навчання учнів старших класів у позашкільній роботі, що забезпечує успішний розвиток здібностей до дизайнерської діяльності.

Завдання експерименту:

- визначення контрольних і експериментальних груп;

- експериментальна перевірка методики застосування комп’ютенрних технологій, що забезпечують індивідуальну траєкторію розвитку здібностей в учнів старших класів до дизайнерської діяльності у позашкільній роботі;

- виявлення рівня розвитку здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів, що брали участь в експериментальному дослідженні, за допомогою аналізу якості графічних робіт і тестування;

-підведення підсумків експериментальної роботи і аналіз її результатів.

Експеримент проходив з 2011 по 2012 навчальні роки і включав констатувальний, пошуковий, формувальний та та порівняльний етапи.

У експерименті брали участь студенти учні 10-11 класів, які проходили навчання у Рівненському міжшкільному навчально-виробничому комбінаті. Всього в експериментальному навчанні брало участь 75 чоловік. З них в контрольних групах навчалися 38 старшокласників, в експериментальних - 37 старшокласників. Експериментом було охоплено 4 навчальних підгрупи, що вивчали профільний курс «Основи дизайну».

Достовірність результатів дослідження забезпечувалася застосуванням наступних науково-педагогічних методів:

1. Проведення педагогічного експерименту, що включає:

констатувальний етап експерименту ;

пошуковий етап ;

формувальний етап експерименту;

порівняльний.

Візуальне спостереження за процесом і результатами графічної діяльності старшокласників на заняттях профільного курсу «Основи дизайну»;

Аналіз якості графічних робіт старшокласників при виконанні завдань з елементами дизайнерської творчості на основі розроблених критеріїв їх оцінки.

Анкетування старшокласників експериментальних груп.

Бесіди із старшокласниками.

Порівняльний аналіз рівня розвитку здібностей до дизайнерської діяльності у старшокласників контрольних і експериментальних груп на основі аналізу якості виконаних графічних завдань з елементами творчості .

Основною метою констатуювального експерименту було:

- виявлення здібностей до дизайнерської діяльності учнів у процесі навчання;

- визначення контрольних і експериментальних груп.

В ході бесід із учнями вдалося з'ясувати, що більшості з них подобається такі теми з програми як малюнок, живопис, комп'ютерна графіка. При цьому вони недооцінюють значущості технічної графіки. Наприклад, вони погано розуміють, яке практичне застосування можуть мати знання з графічні засоби проектного моделювання, геометрії та креслення, сприймають комп'ютерну графіку у відриві від дизайнерської діяльності і ін. З цим зв'язано і зниження в учнів інтересу до вивчення вказаних тем.

Спостереження за результатами графічної діяльності показали, що на заняттях практично не проявляють творчої активності. На нашу думку, це пов'язано з суперечностями і різницею в змісті тем, відсутністю внітріпредметних зв'язків між темами курсу, з одного боку і кресленням, комп'ютерною графікою — з іншою.

В процесі констатувального експерименту було проведено тестування. При визначенні початкового рівня розвитку просторових здібностей був використаний спрощений варіант тесту. В ході тестування були виявлено, що рівень розвитку різних здібностей (образної і символічної пам'яті, просторових здібностей і ін.) індивідуальний. У одних учнів вищий рівень розвитку просторових уявлень, у інших - уваги і так далі Було встановлено, що рівень розвитку зорової пам'яті у всіх старшокласників приблизно однаковий і низький. При цьому враховувалося, що здібності виявляються в дизайнерській діяльності. Рівень їх розвитку можна визначити лише при аналізі комплексу параметрів, зокрема за наслідками аналізу продуктів цієї діяльності. Проте досвід дизайнерської діяльності в старшокласників практично відсутній.

Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуємо почитати:

Проведення уроків волейболу
Уроки фізичної культури є основною організаційною формою фізичного виховання школярів. їх проводять систематично протягом навчального року з урахуванням пори року для певної місцевості і ст ...

Застосування цифрових навчальних засобів - важлива дидактична умова якісної організації навчання
Упровадження цифрових навчальних засобів в навчально-виховний процес, що багатьма дослідниками визначається як технологічна революція в освіті, почалося з розробки перших програм аудіовізуа ...

Характеристика надзвичайних ситуацій воєнного часу
Зброя масового ураження (ЗМУ) або зброя сильного ураження призначена для нанесення масових втрат і руйнувань. До існуючих видів ЗМУ належить: ядерна, хімічна і бактеріологічна зброя. Науков ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net