Методика і організація проведення педагогічного експерименту

Нова педагогіка » Розвиток здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій » Методика і організація проведення педагогічного експерименту

Сторінка 1

Основна мета експериментального дослідження - експериментальна перевірка ефективності застосування комп’ютерних технологій навчання учнів старших класів у позашкільній роботі, що забезпечує успішний розвиток здібностей до дизайнерської діяльності.

Завдання експерименту:

- визначення контрольних і експериментальних груп;

- експериментальна перевірка методики застосування комп’ютенрних технологій, що забезпечують індивідуальну траєкторію розвитку здібностей в учнів старших класів до дизайнерської діяльності у позашкільній роботі;

- виявлення рівня розвитку здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів, що брали участь в експериментальному дослідженні, за допомогою аналізу якості графічних робіт і тестування;

-підведення підсумків експериментальної роботи і аналіз її результатів.

Експеримент проходив з 2011 по 2012 навчальні роки і включав констатувальний, пошуковий, формувальний та та порівняльний етапи.

У експерименті брали участь студенти учні 10-11 класів, які проходили навчання у Рівненському міжшкільному навчально-виробничому комбінаті. Всього в експериментальному навчанні брало участь 75 чоловік. З них в контрольних групах навчалися 38 старшокласників, в експериментальних - 37 старшокласників. Експериментом було охоплено 4 навчальних підгрупи, що вивчали профільний курс «Основи дизайну».

Достовірність результатів дослідження забезпечувалася застосуванням наступних науково-педагогічних методів:

1. Проведення педагогічного експерименту, що включає:

констатувальний етап експерименту ;

пошуковий етап ;

формувальний етап експерименту;

порівняльний.

Візуальне спостереження за процесом і результатами графічної діяльності старшокласників на заняттях профільного курсу «Основи дизайну»;

Аналіз якості графічних робіт старшокласників при виконанні завдань з елементами дизайнерської творчості на основі розроблених критеріїв їх оцінки.

Анкетування старшокласників експериментальних груп.

Бесіди із старшокласниками.

Порівняльний аналіз рівня розвитку здібностей до дизайнерської діяльності у старшокласників контрольних і експериментальних груп на основі аналізу якості виконаних графічних завдань з елементами творчості .

Основною метою констатуювального експерименту було:

- виявлення здібностей до дизайнерської діяльності учнів у процесі навчання;

- визначення контрольних і експериментальних груп.

В ході бесід із учнями вдалося з'ясувати, що більшості з них подобається такі теми з програми як малюнок, живопис, комп'ютерна графіка. При цьому вони недооцінюють значущості технічної графіки. Наприклад, вони погано розуміють, яке практичне застосування можуть мати знання з графічні засоби проектного моделювання, геометрії та креслення, сприймають комп'ютерну графіку у відриві від дизайнерської діяльності і ін. З цим зв'язано і зниження в учнів інтересу до вивчення вказаних тем.

Спостереження за результатами графічної діяльності показали, що на заняттях практично не проявляють творчої активності. На нашу думку, це пов'язано з суперечностями і різницею в змісті тем, відсутністю внітріпредметних зв'язків між темами курсу, з одного боку і кресленням, комп'ютерною графікою — з іншою.

В процесі констатувального експерименту було проведено тестування. При визначенні початкового рівня розвитку просторових здібностей був використаний спрощений варіант тесту. В ході тестування були виявлено, що рівень розвитку різних здібностей (образної і символічної пам'яті, просторових здібностей і ін.) індивідуальний. У одних учнів вищий рівень розвитку просторових уявлень, у інших - уваги і так далі Було встановлено, що рівень розвитку зорової пам'яті у всіх старшокласників приблизно однаковий і низький. При цьому враховувалося, що здібності виявляються в дизайнерській діяльності. Рівень їх розвитку можна визначити лише при аналізі комплексу параметрів, зокрема за наслідками аналізу продуктів цієї діяльності. Проте досвід дизайнерської діяльності в старшокласників практично відсутній.

Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуємо почитати:

Закон збереження електричного заряду
Не всі явища в природі можна зрозуміти і пояснити на основі використання понять і законів механіки, молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та термодинаміки. Досить звернути увагу на ...

Музичне сприймання на уроках музики
Музичне сприймання - основний вид музичної діяльності, оскільки саме воно передує всім іншим. Навіть коли діти на уроках зайняті здебільшого хоровим співом, то перш ніж розучувати пісню, її ...

Система вивчення числівника
Молодші школярі знайомляться з числівником як частиною мови в 4 класі. Вони дістають перше уявлення про специфічні особливості цієї частини мови, вчаться розпізнавати числівники в тексті, п ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net