Методику розвитку дизайнерських здібностей в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій

Нова педагогіка » Розвиток здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій » Методику розвитку дизайнерських здібностей в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 4

Комп'ютерні технології як засіб ефектної графічної подачі результатів творчого пошуку не повинні заважати набуттю старшокласниками практичних навиків роботи з іншими графічними інструментами. На заняттях найбільш доцільне застосування комп'ютерних технологій в процесі виконання завдань з елементами творчості, коли учні вже володіють необхідною системою знань теоретичних основ, у них достатньою мірою сформовані навики роботи з креслярськими інструментами, їм добре відомі способи виконання графічних робіт і функціональні можливості комп'ютерних програм.

Завдання з елементами творчості, що вимагають застосування комп'ютерного моделювання, повинно обов'язково передувати виконанням традиційних графічних робіт по кресленню і пропедевтических завдань по комп'ютерній графіці. На цьому етапі навчання закріплюються теоретичні знання, формується індивідуальний стиль діяльності, виробляються практичні навики, окремі прийоми і алгоритми. В цьому випадку в процесі учбово-творчої діяльності учні вже не зазнаватимуть значних труднощів у вибиранні засобів для відображення оптимального результату рішення проектної задачі.

Свобода операції якнайповнішим арсеналом засобів для виконання зображень різного характеру дозволить їм максимально використовувати свої індивідуальні можливості, актуалізувати і розвивати здібності. Так, наприклад, на етапі дивергентного пошуку рішення проектної задачі, коли необхідна мобільна зміна стратегії розумової діяльності, максимальне збільшення області пошуку можливого рішення, найбільш природне застосування традиційних графічних засобів.

Виконання зарисовок, ескізів, технічних малюнків і креслень, вираз образів проектованих об'єктів в традиційній графічній формі гармонійно поєднуються з процесом генерації ідей, виникнення оригінальних рішень. В зв'язку з цим слід орієнтувати що навчаються на попередню роботу над ескізами і кресленнями, не дивлячись на їх природне бажання скоріше приступити безпосередньо до комп'ютерного моделювання проекту.

Вважаємо, що на цьому етапі творчої діяльності учнів застосування комп'ютерних технологій стримує формування різних стратегій розумової діяльності. І, навпаки, на етапі конвергенції, тобто вибору оптимального рішення, традиційні графічні засоби не дають тих переваг і можливостей для відображення задуму проекту, які надаються засобами комп'ютерної графіки.

Таким чином, в загальному вигляді можна представити наступні етапи у використанні образотворчих засобів для реалізації проектного задуму:

використання традиційних графічних засобів для виконання ескізів, нарисів, зарисовок при пошуку конструкції об'єкту, композиції і т.п.;

комп'ютерне моделювання проекту;

перетворення, вдосконалення первинного задуму за допомогою образотворчих засобів комп'ютерної графіки.

На першому і третьому етапі увага переважно може бути направлене на результати розумової діяльності, формування, що відображають, і реалізацію задуму проекту, пошуки конструкції, композиції, кольору, естетичної виразності і ін., тобто на вирішення основних завдань дизайнерської діяльності. Другому етапу відповідає, в основному, ззовні спрямована увага, мислення зосереджена на виборі способів моделювання, образотворчих засобів, пошуку послідовності дій, необхідної для досягнення потрібного результату.

Проектування об'єкту засобами тривимірної комп'ютерної графіки супроводжується активним переходом від одного вікна проекцій до іншого, від однієї точки спостереження до іншої, маніпулюванням зображеннями (зміною масштабу, поворотами, переміщенням і ін.), мобільним перемиканням уваги, що неможливо здійснити без знань основ нарисної геометрії і проекційного креслення, розвинених просторових здібностей. Тривимірне комп'ютерне моделювання вимагає достатнього рівня розвитку таких здібностекй до дизайнерської діяльності, як просторове уявлення і уява, образне мислення, легкість і широта асоціювання і ін.

Одне з найважливіших завдань розвитку здібностей просторового уявлення і уяви в процесі тривимірного моделювання в комп'ютерній графіці - освоєння учнями різних способів моделювання об'єктів віртуального середовища в їх оптимальній послідовності.

Освоюючи способи моделювання об'єктів складної форми, старшокласники самостійно створюють і вибирають з безлічі можливих варіантів алгоритми моделювання відповідно до їх переваг. Вибираючи той або інший спосіб моделювання, учні в думках проводять дії, необхідні для формоутворення проектованого об'єкту, прогнозуючи можливий результат.

Таким чином, в процесі роботи у них розвиваються просторові здібності, образне мислення, виробляється індивідуальний стиль діяльності.

Таким чином, ми виявили особливості прояву і розвитку здібностей учнів старших класів до дизайнерської діяльності у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій

Страницы: 1 2 3 4 

Рекомендуємо почитати:

Виховання пам’яті
Розвиток пам'яті залежить від того, як забезпечується управління цим процесом. Педагоги мають створювати умови, що прискорюють навчання, та дають можливість краще засвоїти і зберегти в пам' ...

Контроль у навчанні іноземної мови
Контроль входить складовою частиною до системи навчання іноземних мов. На відміну від власне навчання іноземної мови, метою якого є формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь, завдан ...

Характеристика освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» у контексті вимог Державного стандарту початкової загальної освіти
Згідно із Законом України про «Про загальну середню освіту», Державний стандарт початкової загальної освіти є органічною складовою Державного стандарту загальної середньої освіти. Державний ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.edudirect.net