Методику розвитку дизайнерських здібностей в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій

Нова педагогіка » Розвиток здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій » Методику розвитку дизайнерських здібностей в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій

Сторінка 1

Застосування комп'ютерних технологій у позашкільній роботі учнів старших класів, будучи важливим засобом розвитку їх здібностей до дизайнерської діяльності, сприяє прояву інтелектуального потенціалу особистості, що розвивається. Використання комп’ютерних технологій в навчальному процесі вимагає проведення глибших досліджень у позашкільній роботі. У цьому параграфі визначимо основні умови застосування засобів комп’ютерних технологій в процесі позашкільної роботи учнів старших класів, спрямованих на розвиток їх здібностей до дизайнерської діяльності.

Прояв і розвиток здібностей учнів старших класів до дизайнерської діяльності в процесі позашкільної роботи має свою специфіку в порівнянні з традиційними видами навчальної діяльності і вимагає проведення глибоких досліджень психологів, педагогів, методистів з метою розробки і вдосконалення ефективної технології навчання. Застосування завдань з елементами дизайнерської творчості, виконуваних з використанням комп'ютерних програм створення і редагування двомірних векторних об'єктів і тривимірного моделювання, дозволяє визначити, які здібності актуалізуються на різних етапах творчої діяльності старшокласників.

При моделюванні об'єктів віртуального світу особливого значення набуває створення умов для реалізації індивідуального підходу до навчання, сприяння викладача розвитку таких здібностей старшокласників до дизайнерської діяльності, як активна уява, просторове уявлення, наочно-образне і емоційне мислення, точність площинного і тривимірного окоміру, повнота і емоційність сприйняття і ін.

На етапі моделювання векторних геометричних об'єктів в дво-чи тривимірному робочому просторі і в процесі пошуку композиційного рішення учні дістають можливість для вільного творчого пошуку: вибору реалістичного або фантастичного зображення, варіантів формоутворення об'єктів віртуального середовища, взаємовідношення форми, розмірів, масштабу елементів складних об'єктів і ін.

У тривимірній комп'ютерній графіці в процесі формоутворення об'єктів учні здійснюють постійний перехід від вікна перспективи до вікон ортогональних проекцій, вікон моделювання форми примітивів або складних об'єктів, що обумовлює мобільне перемикання уваги, розвиток просторових уявлень, стимулює сенсрмоторні процеси.

Подальші етапи більш орієнтовані на пошук колірного рішення, композиційної виразності, матеріальності і т.п. Тут повною мірою успішність навчальної проектної діяльності залежить від композиційних здібностей.

Зупинимося на особливостях розвитку окремих компонентів структури здібностей до дизайнерської діяльності детальніше.

Моделювання тривимірних об'єктів в комп'ютерній графіці неможливе без розвиненого просторового мислення, оскільки в процесі роботи образ проектованого об'єкту постійно порівнюється з отриманим результатом. Прослідкуємо особливості його функціонування і розвитку в процесі освоєння комп'ютерної графіки.

Використання комп'ютерних технологій для вирішення творчих завдань в графічній діяльності, що включає елементи художнього проектування надає практично необмежений вибір варіантів комбінування об'єктів віртуального середовища, різноманіття функцій і стратегій моделювання. В процесі комп'ютерного моделювання об'єкту в представленому на екрані монітора просторі постійно виникає необхідність зміни точки відліку, переходу від однієї проекції до іншої, зміни типу проектування (переходу від аксонометрії до перспективи і навпаки). Зображення об'єктів представлені на екрані залежно від можливостей програмного забезпечення з різним ступенем умовності: іноді вони представлені у вигляді каркаса, при необхідності - з фотореалістичною точністю.

При моделюванні об'єкту в комп'ютерній графіці учні постійно оперують його положенням, змінюють форму і пропорції вхідних в його склад елементів, виконують масштабування відповідно до розмірів інших об'єктів сцени. Позиціонування елементів об'єкту один щодо одного припускає постійну зміну точки відліку, оскільки виникає потреба зміни вікон проекцій. Таким чином створюються умови для розвитку просторового мислення учнів старших класів.

Наприклад, при побудові сцени в СОRЕL DREАМ ЗD, 3D STUDIO MAX виконуються послідовно наступні дії:

створення простих об'єктів;

об'єднання простих об'єктів в складніші;

розміщення складних об'єктів в сцені;

привласнення об'єктам сцени кольору, півтонового розфарбовування і текстур за допомогою використання редактора тонування;

розміщення в сцені джерел світла і камер;

візуалізація сцени і проглядання отриманих зображень. Прості об'єкти Соrеl Dreам ЗD будуються наступними способами:

шляхом комбінування базових геометричних тіл - примітивів;

шляхом комбінування складних об'єктів на основі елементів конструкції наявних програм-заготовок;

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуємо почитати:

Правовий аспект роботи соціального педагога
У дітях - майбутнє кожної країни, перспективи її економічного, соціального і демографічного розвитку. У «Програмі дій Міжнародної конференції по народонаселенню і розвитку» (1994 р.) підкре ...

Велика Хартія університетів
Болонський університет, як найстарший університет в Європі, не випадково став ініціатором міжурядової міжнародної реформи у 1999 році. Тринадцять років до того, у 1986, цей навчальний закла ...

Виховання як процес
Структура виховного процесу є взаємозв'язком основних елементів: цілей і змісту, методів і засобів, а також досягнутих результатів. Виховання є багатофакторним процесом. На нього роблять вп ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net