Система комп'ютерних технологій та особливості їх застосування в процесі позашкільної роботи з учнями старших класів

Нова педагогіка » Розвиток здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій » Система комп'ютерних технологій та особливості їх застосування в процесі позашкільної роботи з учнями старших класів

Сторінка 5

Один з найбільш цікавих і складних напрямів в навчанні комп'ютерній графіці - тривимірна графіка і анімація. Тривимірна графіка і анімація широко застосовуються в процесі розробки промислових або архітектурних дизайн-проектів, наприклад, інтер'єрів (див. рис.1.7. ), в рекламі при створенні телевізійних роликів (див. рис.1.8. ), заставок, при оформленні комп'ютерних програм, найчастіше ігор (див. рис.1.9 ).

Рис1.7. Комп’ютерна графіка у моделюванні

Рис.1.8. . Комп’ютерна графіка у мультиплікації

Рис.1.9 Комп’ютерна графіка у відеоіндустрії

При створенні рекламних телевізійних роликів ЗD-графіка успішно поєднується з відеомонтажем. Вона вимагає особливого рівня розвитку просторового мислення, оскільки всі об'єкти і персонажі моделюються і розміщуються у віртуальному просторі, в природному середовищі або в інтер'єрі, а їх анімація припускає активне переміщення в штучно створеному середовищі і просторі у супроводі спецефектів.

ЗD-графіка вимагає формування умінь моделювання різноманіття форм і конструкцій за допомогою різних програмних засобів і грунтується на системі теоретичних знань в області ортогонального проектування і перспективи. Високий ступінь фотореалістичності результату моделювання досягається за допомогою ретельного підбору текстур і матеріалів у поєднанні з правильним розміщенням в сцені джерел освітлення і камер. В процесі розробки анімації проекту учень виступає як режисер і оператор, оскільки йому доводиться продумувати сюжет, зміст і композицію кожного кадру і розподіляти рух об'єктів сцени не тільки в просторі, але і в часі.

Використання комп'ютерних технологій як засобу розвитку творчих здібностей вимагає вірного підбору програмного забезпечення, що оптимально відповідає завданням навчання.

1. Аналіз наукових досліджень психофізіологічних і психологічних особливостей особистості показав, що на розвиток здібностей впливають зовнішні і внутрішні умови здійснюваної діяльності. До внутрішніх умов відносяться задатки (типологічні властивості нервової системи, активність і саморегуляція, особливості орієнтовної реакції «на новизну»), вікові особливості, схильності, індивідуальний стиль діяльності. До зовнішніх – соціальні чинники (суспільні умови, історичний розвиток, навколишнє середовище), виховання, навчання, вимоги діяльності. Ці передумови мають значення для розвитку здібностей до дизайнерської діяльності у позашкільній роботі. Результати аналізу досліджень психологічної і психофізіологічної суті здібностей дозволив уточнити поняття «здібності до дизайнерської діяльності», які є властивостями особистості, що мають індивідуальні якісні і кількісні характеристики, такі що виявляються в дизайнерській діяльності, мають значення для її продуктивності.

2. Результати теоретичного дослідження компонентів дизайнерської творчості дозволили умовно визначити опорні і провідні здібності особистості до дизайнерської діяльності. До провідних здібностей, без яких дизайнерська діяльність не може бути результативною, віднесені: здібності до дивергенції, трансформації і конвергенції, реконструкції, комунікації, концептуалізації, композиційні здібності (художній смак, відчуття міри, комплексне сприйняття форми, пропорцій, кольору і т.п.), просторове уявлення і уява, легкість і широта асоціювання, образне мислення, образна пам'ять, оригінальність, самостійність, гнучкість побіжність і критичність мислення. Перелік провідних здібностей доповнюється опорними, які включають: повноту, конкретність, цілісність сприйняття; високу концентрацію, гнучкість перемикання уваги; повноту і глибину розуміння матеріалу; емоційну пам'ять, інтуїцію, креативность, точність представлення спрямованих в майбутнє образів, волю і ін.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Мотиваційний потенціал школярів 10-11 класів до занять фізичною культурою
Шляхом анкетного опитування учнів виявлено, що основними структурними елементами мотивації визначені привабливі сторони у фізичній культурі та спорті, особисте активне ставлення, ідеал спор ...

Аналіз змісту навчання з дисципліни «Психологія»
Програма навчального курсу «Психологія» розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалавра. Мета навчальної дисципліни: освоєння студентам ...

Психолого-педагогічні аспекти використання методів у навчально-виховному процесі
Географічна освіта в сучасній школі вимагає вибору оптимальних методів формування предметних знань, умінь і навичок. Будь-який метод являє собою спосіб взаємопов'язаної діяльності вчителя й ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net