Система комп'ютерних технологій та особливості їх застосування в процесі позашкільної роботи з учнями старших класів

Нова педагогіка » Розвиток здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій » Система комп'ютерних технологій та особливості їх застосування в процесі позашкільної роботи з учнями старших класів

Сторінка 3

Дуже важливими під час проектування сайта також є сукупність колірних та графічних елементів і їх смислове розташування на полотні макета майбутньої сторінки сайта. Звідси випливає другий принцип дизайнерського мистецтва – конструктивізму, який полягає в конструктивному вирішенні композиції конструкції.

а - організація меню сайту посібника з курсу «Зарубіжна література», теми «Французька література ХІХ ст., вигляді як текстових, так і графічних гіперпосилань

б - організація меню розділу сайта - посібника з курсу «Зарубіжної літератури», теми «Французька література ХІХ ст., у виглядітекстових гіперпосилань, елементом оформлення у вигляді візуального зображення теми розділу

в - головна сторінка сайта електронного посібника зі шкільного курсу «Зарубіжна - література» за 11-й клас, оформлена у вигляді гіпертекстового меню розділів сайта з візуальним оформленням з репродукцій митців

Рис.1.3. Приклади різновидів дизайну сайтів

Сайт, продуманий у технічному розумінні, має бути пройнятий також духовної ідеєю, і лише за такого змістового наповнення він зможе претендувати на конкурування з іншими роботами подібного спрямування.

Розробник дизайну веб-сайта ставить перед собою такі завдання:

формування у користувача позитивного сприйняття образу об'єкта рекламного продукту;

простота і чіткість у сприйнятті структури сайта;

інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для користувача;

зручність навігаційної системи.

Рис.1.4. Приклади різних стилістичних рішень сайтів

а – бізнес-стиль; б – сайт у стилі Веб-2; в – дизайн у стилі флеш

Робота з САПР, тривимірною графікою сприяє створенню повноцінних практичних робіт в області художнього конструювання, архітектурного проектування, рекламній анімації і в інших видах творчої діяльності. Практично необмежені можливості нових комп'ютерних технологій стимулюють прояв і розвиток творчих здібностей особистості.

Нові інформаційні і комп'ютерні технології як засіб доступності інформації служать цілям формування цілісного світогляду учнів, роблячи вплив на формування творчої особистості, надаючи нові можливості для самовираження, реалізації і розвитку здатностей до дизайнерської діяльності.

У сучасних умовах саме за допомогою комп'ютерних технологій здійснюється зв'язок з широким соціальним і культурним контекстом у позашкільній робогті, розвивається здатність особистості адекватно оцінювати ситуації, що виникають в реальній професійній діяльності, наприклад: мобільно ухвалювати рішення найскладніших проблем в дизайнерській діяльності, правильно застосовувати свої знання з практики. Іншими словами, створюються оптимальні умови для формування професійної компетентності і здатностей до дизайнерської діяльності учнів старших класів. Слід взяти до уваги, що оскільки використання комп'ютерних технологій дозволяє художникові, дизайнерові по-новому реалізувати свої творчі здібності, комп'ютерна графіка все частіше розглядається як новий вигляд мистецтва. Проте комп'ютерна графіка є не тільки засобом малювання за допомогою комп'ютера. Вона розвивається у різних напрямах, до яких окрім створення художніх робіт за допомогою програмних засобів, імітуючих класичні інструменти художника, відносяться поліграфія, графічний комп'ютерний дизайн в рекламі (зокрема зовнішньою), веб-дизайн, тривимірна комп'ютерна графіка і анімація, відеомонтаж, мультимедіа, САПР).

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Загальні відомості про раціональні нерівності
Дві функції, що поєднані між собою знаками >, <, ≥, ≤ утворюють нерівність: ; . Розв’язком цих нерівностей називається значення , що задовольняє їх. Розв’язати нерівність ...

Загальна характеристика суспільно-педагогічного руху 60-х років ХІХ ст
60-ті роки ХІХ ст. (починаючи з 1855 року) були в Росії періодом великого суспільного руху, обумовленого зростаючими протиріччями між розвитком виробничих сил і гальмуючими цей розвиток крі ...

Педагогічні ідеї О. А. Захаренка, реалізовані в Сахнівській школі
Досвід О. Захаренка є цілісною системою, що характеризується цілеспрямованістю, поліструктурністю, керованістю, взаємозв'язком і взаємодією компонентів, відвертістю, стабільністю, здатністю ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net