Система комп'ютерних технологій та особливості їх застосування в процесі позашкільної роботи з учнями старших класів

Нова педагогіка » Розвиток здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій » Система комп'ютерних технологій та особливості їх застосування в процесі позашкільної роботи з учнями старших класів

Сторінка 2

Використання комп'ютерних засобів навчання сприяє зміцненню міжпредметних зв'язків, що реалізовуються, зокрема, в процесі пошуку композиції, колірного рішення, матеріальності проектів, в ході виконання пропедевтических завдань для пленера і ін.

Використання комп'ютерних технологій як особливого засобу формування системи спеціальних графічних знань, умінь, навиків в області комп'ютерної графіки, як засобу здійснення міжнаочних зв'язків і нового засобу створення графічних робіт.

амортизатор

прижим гідравлічний

кран кутовий

амортизатора

Рис.1.1 Моделі деталей виконані в 3D

Наприклад, в процесі вивчення гуртка «Основи дизайну» особливого значення набуває автоматизація креслярських робіт, коли на певній стадії учбового процесу потрібні нові графічні навики, властиві комп'ютерній графіці. Іншими словами, комп'ютер використовується як новий графічний інструмент при вирішенні традиційних учбових завдань (див. рис. , );

Рис1.2 . Приклад виконання креслярської роботи (AVTOCAD)

4. Використання комп'ютерних засобів навчання як засобу розвитку творчих здібностей старшокласників, зокрема до дизайнерської діяльності. Базується, з одного боку, на свідомій, контрольованій вчителем організації учбового процесу, дозованому пред'явленні інформації у певній послідовності (у зв'язку з можливим в деяких випадках негативним впливом образного представлення інформації на процес творчого мислення тих, що навчаються), з іншого боку, на вільному виборі що навчаються способів не тільки освоєння і переробки учбового матеріалу, але і вирішення проектних завдань. При цьому умови протікання учбово-творчої діяльності наближені до умов реальної професійної діяльності. Контроль вчителя за процесом і результатами кожного етапу розумової і учбово-творчої діяльності тих, що навчаються дозволяє коректувати хід учбового процесу і індивідуально підходити до розвитку творчих здібностей кожного з них.

Слід враховувати, що основна увага на цьому рівні застосування комп'ютерних технологій в графічній діяльності потрібно приділяти не комп'ютеризації навчання взагалі, а ефективному використанню засобів комп'ютерної графіки для вирішення що навчаються художньо-мистецьких завдань.

5. Використання комп'ютерних технологій як засобу самостійного творчого і професійного самовираження старшокласників. Умови протікання навчально-творчої діяльності максимально відповідають умовам реальної професійної діяльності. Роль вчителя як учасника освітнього процесу в цьому випадку направлена на контроль за результатами учбово-творчої діяльності що навчаються, який здійснюється на завершальній стадії навчання.

Комп'ютерна графіка, з одного боку, виступає як новий вигляд мистецтва, з іншої - як засіб виробництва дизайнера. Наприклад, застосування в навчальному процесі комп'ютерних настільних видавничих систем дозволяє моделювати повний цикл роботи художника-дизайнера в процесі створення готової поліграфічної і рекламної продукції, розробки інтернет-сайтів і т.п. Для прикладу наведемо особливості веб-дизайну, як сучасного виду проектно-технологічної діяльності в комунікаційних технологіях. В основі дизайну сайта лежать ті самі базові принципи, що і в основі інших різновидів дизайну. Принцип функціоналізму (“що функціонально, то красиво”) було сформульовано в першій половині ХХ ст. у межах школи Баухауз. Створення дизайну сайта робить реалізацію цього принципу цілком досяжною метою. Під час розроблення сайта вирішують усі питання його функціонування ще на етапі проектування макета.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Стан підготовленості та оптимізація вивчення окремих видів легкої атлетики майбутніми вчителями фізичної культури
Основним завданням методичної підготовки студента, є набуття знань і вміння навчати правильно виконувати фізичні вправи учнів. Послідовність засвоєння навчального матеріалу полягає в тому, ...

Використання творів народного мистецтва у навчальному процесі
Одним з найяскравіших видів мистецтва, які здавна поширені в Україні, є декоративний розпис. Чимало видатних майстрів українського декоративного розпису здобули своєю працею світову славу. ...

Урок-конференція за оповіданням Б. Грінченка "Олеся"
Мета: розкрити на основі твору Б. Грінченка «Олеся» риси характеру, що ведуть героїв до подвигу в ім'я свого народу; вчити аналізувати образ героя, переказувати поширено та стисло головні м ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net