Структурні компоненти творчих здібностей учнів старших класів та особливості їх прояву в дизайнерській діяльності

Нова педагогіка » Розвиток здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій » Структурні компоненти творчих здібностей учнів старших класів та особливості їх прояву в дизайнерській діяльності

Сторінка 3

За ступенем свідомості і активності процесу уяви прийнято розрізняти такі її види, як пасивна (мимовільна) і активна. Активну уяву, як правило, розділяють на репродуктивну і продуктивну (творчу), таку, що реалізовується в створенні нових, не існуючих раніше об'єктів. На нашу думку, найбільш важливим компонентом структури здібностей до дизайнерської діяльності є саме розвинена творча уява, що створює нові оригінальні образи і ідеї в наочному вигляді.

Як і мислення, уява в дизайнерській діяльності актуалізується в проблемній ситуації, виявляється у випереджаючому віддзеркаленні, мотивується домінуючими потребами особи. Проте в процесі уяви випереджаюче віддзеркалення дійсності відбувається у вигляді яскравих і достатньо точних уявлень. В процесі мислення - за допомогою операції узагальненими поняттями .

Подібно до мислення, сприйняття і пам'яті, уява - це пізнавальний процес. Оскільки функціональні особливості уяви полягають в перетворенні минулого досвіду, вона нерозривно пов'язана з процесами як сприйняття, так і пам'яті.

В зв'язку з цим мнемічесні здібності особистості є важливими компонентами здібностей до дизайнерської діяльності. З позицій дослідження проблеми розвитку здібностей до цієї діяльності в процесі навчання технічній і комп'ютерній графіці доцільно виявити структуру мнемічесних здібностей особистості, визначити мнемічні способи і прийоми обробки інформації, що ведуть до збільшення продуктивності процесів пам'яті. Відмітимо, що мнемічні здібності прийнято розглядати як невід'ємний компонент загальних здібностей особистості і тісно пов'язувати з розвитком спеціальних здібностей.

Аналіз теоретичних праць в галузі дослідження мнемічних здібностей показав, що суть поняття «пам'ять» розглядається з різних точок зору. З позицій фізіології людини процес зберігання інформації обумовлений утворенням нових нервових зв'язків (асоціацій). Як психічний процес пам'ять характеризується процесами пізнавання, запам'ятовування, збереження і відтворення інформації.

У дослідженнях, присвячених пам'яті як психічній функції запам'ятовування, мова йде про кількісних характеристиках, наприклад, швидкості і об'ємі запам'ятовування і відтворення і т.п. Нас же цікавить характеристика пам'яті з позицій визначення її як властивості особистості, сприяючої організації різних видів творчої графічної діяльності і що займає певне місце в структурі здібностей дизайнера.

Особливо слід зазначити, що специфіка дизайнерської діяльності вимагає високого рівня розвитку образної пам'яті. Однією з її форм є зорова пам'ять. Причому, важливими для здійснення дизайнерської діяльності функціональними характеристиками образної і зорової пам'яті є яскравість і чіткість образів уявлень, тривалість і міцність їх збереження, легкість відтворення і об'єм інформації, що запам'ятовується.

Відомо, що в процесі запам'ятовування зоровий образ, як правило, зазнає деякі зміни. Наприклад, частина деталей образу опускається, а частина перебільшується, форма може спрощуватися, міняти орієнтацію, положення, округлятися, розширюватися, міняти колір і ін. Названі трансформації дозволяють узагальнити образ, перевести його в символічну форму.

Таким чином, в процесі здійснення графічної діяльності в дизайн-проектуванні розвинена зорова пам'ять сприяє перекодуванню інформації при читанні креслення, перекладу з символічної форми в образну при побудові наочного зображення і т.п. В зв'язку з цим до мнемічних здібностей, що виявляються в художньо-проектній графічній діяльності, відноситься символічна пам'ять.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Письмо як комплексний вид навчальної діяльності
Воно складається із цілої низки структурних компонентів, багатьох правил, умінь, оволодіння якими являють собою складний, довготривалий, нелегкий процес. Для навчання письму необхідно оволо ...

Технологія навчальної психодрами та соціограми
Психодрама(грецька Drama - дія, дійство) - відомий психотерапевтичний груповий метод, що застосовується для вивчення внутрішнього світу, діагностики психічного стану, визначення актуальних ...

Педагогічна вимога
Педагогічна вимога — педагогічний вплив на свідомість учнів та студентів з метою спонукати їх до позитивної діяльності або гальмування негативних дій і вчинків. На думку А. Макаренка, без щ ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net