Структурні компоненти творчих здібностей учнів старших класів та особливості їх прояву в дизайнерській діяльності

Нова педагогіка » Розвиток здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій » Структурні компоненти творчих здібностей учнів старших класів та особливості їх прояву в дизайнерській діяльності

Сторінка 3

За ступенем свідомості і активності процесу уяви прийнято розрізняти такі її види, як пасивна (мимовільна) і активна. Активну уяву, як правило, розділяють на репродуктивну і продуктивну (творчу), таку, що реалізовується в створенні нових, не існуючих раніше об'єктів. На нашу думку, найбільш важливим компонентом структури здібностей до дизайнерської діяльності є саме розвинена творча уява, що створює нові оригінальні образи і ідеї в наочному вигляді.

Як і мислення, уява в дизайнерській діяльності актуалізується в проблемній ситуації, виявляється у випереджаючому віддзеркаленні, мотивується домінуючими потребами особи. Проте в процесі уяви випереджаюче віддзеркалення дійсності відбувається у вигляді яскравих і достатньо точних уявлень. В процесі мислення - за допомогою операції узагальненими поняттями .

Подібно до мислення, сприйняття і пам'яті, уява - це пізнавальний процес. Оскільки функціональні особливості уяви полягають в перетворенні минулого досвіду, вона нерозривно пов'язана з процесами як сприйняття, так і пам'яті.

В зв'язку з цим мнемічесні здібності особистості є важливими компонентами здібностей до дизайнерської діяльності. З позицій дослідження проблеми розвитку здібностей до цієї діяльності в процесі навчання технічній і комп'ютерній графіці доцільно виявити структуру мнемічесних здібностей особистості, визначити мнемічні способи і прийоми обробки інформації, що ведуть до збільшення продуктивності процесів пам'яті. Відмітимо, що мнемічні здібності прийнято розглядати як невід'ємний компонент загальних здібностей особистості і тісно пов'язувати з розвитком спеціальних здібностей.

Аналіз теоретичних праць в галузі дослідження мнемічних здібностей показав, що суть поняття «пам'ять» розглядається з різних точок зору. З позицій фізіології людини процес зберігання інформації обумовлений утворенням нових нервових зв'язків (асоціацій). Як психічний процес пам'ять характеризується процесами пізнавання, запам'ятовування, збереження і відтворення інформації.

У дослідженнях, присвячених пам'яті як психічній функції запам'ятовування, мова йде про кількісних характеристиках, наприклад, швидкості і об'ємі запам'ятовування і відтворення і т.п. Нас же цікавить характеристика пам'яті з позицій визначення її як властивості особистості, сприяючої організації різних видів творчої графічної діяльності і що займає певне місце в структурі здібностей дизайнера.

Особливо слід зазначити, що специфіка дизайнерської діяльності вимагає високого рівня розвитку образної пам'яті. Однією з її форм є зорова пам'ять. Причому, важливими для здійснення дизайнерської діяльності функціональними характеристиками образної і зорової пам'яті є яскравість і чіткість образів уявлень, тривалість і міцність їх збереження, легкість відтворення і об'єм інформації, що запам'ятовується.

Відомо, що в процесі запам'ятовування зоровий образ, як правило, зазнає деякі зміни. Наприклад, частина деталей образу опускається, а частина перебільшується, форма може спрощуватися, міняти орієнтацію, положення, округлятися, розширюватися, міняти колір і ін. Названі трансформації дозволяють узагальнити образ, перевести його в символічну форму.

Таким чином, в процесі здійснення графічної діяльності в дизайн-проектуванні розвинена зорова пам'ять сприяє перекодуванню інформації при читанні креслення, перекладу з символічної форми в образну при побудові наочного зображення і т.п. В зв'язку з цим до мнемічних здібностей, що виявляються в художньо-проектній графічній діяльності, відноситься символічна пам'ять.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Кількісний і якісний аналіз експериментального дослідження
Оцiнити ефективнiсть i резулътативнiсть розробленого комплесу діагностичних завдань для виявлення особливостей адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у ...

Індивідуальні особливості пам’яті
Кожна особистість має індивідуальні відмінності (особливості) пам’яті, які виявляються в різних сферах її мнемічної діяльності. У процесах пам’яті індивідуальні відмінності виявляються у шв ...

Вимоги до письма
Прояв уважного ставлення до ліворуких дітей включає в себе й організацію навчальної діяльності в класі. Ліворука дитина повинна сидіти один або з однолітком, який теж пише лівою рукою, щоб ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net