Структурні компоненти творчих здібностей учнів старших класів та особливості їх прояву в дизайнерській діяльності

Нова педагогіка » Розвиток здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій » Структурні компоненти творчих здібностей учнів старших класів та особливості їх прояву в дизайнерській діяльності

Сторінка 2

Індивідуальні показники продуктивності уваги характеризуються такими якостями:

- об'ємом (кількість об'єктів, охоплених увагою при одночасному сприйнятті);

концентрацією (ступінь інтенсивності, зосередженості уваги на об'єкті, абстрагованість від сторонньої, побічної діяльності);

перемиканням (навмисне і усвідомлене перенесення уваги з одного об'єкту на іншій, гнучкість переходу від однієї діяльності до іншої). При цьому саме усвідомленість дозволяє відрізнити перемикання уваги від його відвернення. Показниками продуктивності перемикання уваги є точність, час перемикання, а також об'єм роботи, виконаної в одиницю часу;

- розподілом (можливість одночасно утримувати у сфері уваги декілька об'єктів і виконувати декілька видів діяльності);

- стійкістю (тривала концентрованість уваги на проектованих об'єктах або їх образах);

- оперативністю (рухливістю уваги, що виникає у випадках зміни умов дизайнерській діяльності, вимагаючої швидкості і гнучкості реакції.

Як мимовільна, так і довільна увага в дизайнерській діяльності, в першу чергу, актуалізуються на етапі вивчення аналогів проектованих об'єктів. Значний об'єм і стійкість довільної уваги активно виявляються і тоді, коли в процесі пошуку оптимального положення об'єкту в просторовій композиції необхідно уловити потрібний поворот. Встановити потрібні пропорції при масштабуванні і фіксації параметрів елементів конструкції і всього предмету - і так далі Ці властивості довільної уваги особливо актуальні під час «передставлення» проектованого об'єкту, виконання ескіза, клаузури, при сприйнятті проекту на екрані монітора.

Висока концентрація і розподіл внутрішньо направленої уваги особливо важливі на етапі оптимального рішення дизайнерської задачі, при розгляді варіантів композиційно-структурних перетворень проектованого об'єкту.

Гнучкість, усвідомленості перемикання уваги набувають особливе значення при переході від одного етапу рішення художньо-проектної задачі до наступного. Проте в процесі дизайнерської творчості рішення виникають не тоді, коли увага зосереджена на проблемі, а у момент розсіювання уваги, релаксації.

Специфіка процесу уяви в дизайнерській діяльності обумовлена особливостями його основного механізму - формуванням і операцією образами уявлень. Уявлення, що виникають в уяві, можуть бути абстрактними (поняття) і конкретними (образ). Образ, як правило, відображає один, але найбільш типовий об'єкт певного класу. Поняття узагальнює певний клас описуваних об'єктів, включаючи все різноманіття ознак, що належать йому, і властивостей. Здатність легко відтворювати абстрактних образів уявлень в дизайнерській діяльності набуває значення при продукуванні гіпотез, розробці нових концепцій проекту. Відтворення конкретних образів актуальне на стадії опрацьовування деталей проектованих об'єктів.

Отже, уява - це процес уявної операції образами, їх перетворення і комбінування. Уяву припускає створення нових образів на основі перетворених уявлень, зведених при проектуванні в нові структурні комбінації. При цьому виникаючі образи, як правило, надзвичайно складно отримати логічним шляхом, вони можуть не мати реальних прототипів на навколишньому світі, оскільки об'єктами уяви служать не тільки об'єкти, але і думки, ідеї .

Для дизайнерської діяльності характерна операція виникаючими образами конкретної уяви (що відтворює образи конкретних об'єктів) або абстрактного (що оперує умовними графічними зображеннями, схемами, символами і ін.). В процесі комп'ютерного моделювання проектованих об'єктів, особливо засобами тривимірної графіки, образи конкретної і абстрактної уяви співвідносяться між собою при формуванні плану проектної діяльності.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Принципи до керівництва самостійною роботою має певні особливості
Самостійна робота повинна мати цілеспрямований характер. Це досягається чітким формулюванням мети роботи. Завдання вчителя полягає в тому, щоб знайти таку форму завдання, яка викликала б у ...

Використання методів активного навчання на семінарських заняттях при вивченні дисципліни "Семіотика культури"
А ось як характеризує методи активного навчання (МАН) завідувач кафедри методів інтенсифікації процесу навчання МПДУ В. А. Трайнєв: - по-перше, МАН активізують мислення тих, кого навчають, ...

Характеристика освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» у контексті вимог Державного стандарту початкової загальної освіти
Згідно із Законом України про «Про загальну середню освіту», Державний стандарт початкової загальної освіти є органічною складовою Державного стандарту загальної середньої освіти. Державний ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net