Психологічні особливості розвитку творчих здібностей учнів старших класів

Нова педагогіка » Розвиток здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій » Психологічні особливості розвитку творчих здібностей учнів старших класів

Сторінка 3

активність;я

«економічність» мислення;

широту перенесення вироблених людиною способів сприйняття і дій з однієї діяльності на іншу і ін.

Від рівня розвитку здібностей залежить успішність діяльності. На думку Т.Артемьевої, найважливіша функція здібностей полягає в зміні і перетворенні діяльності, в якій вони реалізуються. При цьому особистість – це суб'єкт розвитку, що активно використовує свої здібності відповідно до здійснюваних видів діяльності. На основі розвинених здібностей діяльність перебудовується типовими для даної особи способами. У свою чергу, здібності удосконалюють цю діяльність і впливають на її структурні компоненти.

У педагогічному процесі необхідно враховувати чинник своєчасного розвитку важливих для людини загальних здібностей на певному етапі навчання []. Для розвитку здібностей мають значення і такі чинники, як зміст знань і умови їх засвоєння в процесі діяльності.

Окремі властивості особистості можуть входити в здібності до певних видів діяльності. Тому спеціальні здібності виявляються тільки по відношенню до певної діяльності і їх структура є частиною загальної структури особистості, що відображає особливості діяльності.

Існують різні точки зору на формування спеціальних здібностей особистості. Багато психологів відзначають, що спеціальні здібності необхідні для досягнення успіху в конкретних видах діяльності: художньою, музичною, літературною, технічною, педагогічною і ін. Вони утворюють групу здібностей, без яких діяльність не може бути реалізована.

Передумовою для розвитку спеціальних здібностей служать схильності, в основі яких лежать стійкі потреби. Схильності кваліфікуються як виборча спрямованість особі на певну діяльність. В.Дружінін припустив, що вибір видів діяльності і спосіб існування людини, сприяючий прояву і розвитку здібностей особистості в різних ситуаціях побічно визначаються темпераментом, який обумовлює прояв здібностей в певних життєвих ситуаціях і сприяє їх розвитку. Учений відзначає, що риси темпераменту особистості можуть визначати вибір оптимального навколишнього середовища, видів діяльності, в яких здібності можуть розвиватися.

Теоретичний аналіз проблеми здібностей вимагає рівного підходу до їх якісних і кількісних характеристик. Так, Д.Завалішина, Н.Лейтес, К.Платонов, В.Шадріков і інші психологи описують якісні і кількісні характеристики здібностей в їх діалектичному взаємозв'язку, який вони вбачають:

у індивідуальній мірі вираженості здібностей, діяльності, що виявляється в продуктивності, її якості і надійності;

у можливості включення в різні види майбутньої діяльності;

у ступені різносторонності здібностей особистості;

-у залежності здібностей від числа і якості вхідних в них конкретних елементів і зв'язків;

- у можливості компенсації (зниження кількості одних елементів структури здібностей за рахунок якості інших);

- у производности від загального контексту життєдіяльності суб'єкта;

- в універсальності властивостей активності і саморегуляції (психофізіологічної основи здібностей);

- у розвитку і вдосконаленні здібностей шляхом переходу кількості вправ в якість.

Таким чином, ми систематизували найбільш загальні положення теорії здібностей особистості і на цій основі сформулювали поняття про здібності як про компоненти структури особистості, що виявляються в їх якісно-кількісній своєрідності в здійснюваній діяльності, визначають продуктивність і удосконалювальних діяльність, в якій вони актуалізуються, таких, що розвиваються на основі внутрішніх і зовнішніх умов в цій діяльності.

Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуємо почитати:

Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності при вивченні турецької мови учнями початкової школи
В історичному плані читання виникло пізніше усного мовлення, проте на його основі, і стало важливим засобом спілкування та пізнання. Завдяки читанню, яке робить доступною будь-яку інформаці ...

Методика вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства у 3 класі
Розробляючи методику вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства, особливу увагу ми приділяли визначенню цілей уроку, добору змісту, доцільних методів і засобів навчання. ...

Основні проблеми «Питань життя»
Розгляд педагогічних поглядів варто почати зі статті «Питання життя», опублікованої ним у 1856 році. Це була перша педагогічна робота Пирогова. Завдяки їй ім’я Пирогова стало широко відомим ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net