Психологічні особливості розвитку творчих здібностей учнів старших класів

Нова педагогіка » Розвиток здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій » Психологічні особливості розвитку творчих здібностей учнів старших класів

Сторінка 3

активність;я

«економічність» мислення;

широту перенесення вироблених людиною способів сприйняття і дій з однієї діяльності на іншу і ін.

Від рівня розвитку здібностей залежить успішність діяльності. На думку Т.Артемьевої, найважливіша функція здібностей полягає в зміні і перетворенні діяльності, в якій вони реалізуються. При цьому особистість – це суб'єкт розвитку, що активно використовує свої здібності відповідно до здійснюваних видів діяльності. На основі розвинених здібностей діяльність перебудовується типовими для даної особи способами. У свою чергу, здібності удосконалюють цю діяльність і впливають на її структурні компоненти.

У педагогічному процесі необхідно враховувати чинник своєчасного розвитку важливих для людини загальних здібностей на певному етапі навчання []. Для розвитку здібностей мають значення і такі чинники, як зміст знань і умови їх засвоєння в процесі діяльності.

Окремі властивості особистості можуть входити в здібності до певних видів діяльності. Тому спеціальні здібності виявляються тільки по відношенню до певної діяльності і їх структура є частиною загальної структури особистості, що відображає особливості діяльності.

Існують різні точки зору на формування спеціальних здібностей особистості. Багато психологів відзначають, що спеціальні здібності необхідні для досягнення успіху в конкретних видах діяльності: художньою, музичною, літературною, технічною, педагогічною і ін. Вони утворюють групу здібностей, без яких діяльність не може бути реалізована.

Передумовою для розвитку спеціальних здібностей служать схильності, в основі яких лежать стійкі потреби. Схильності кваліфікуються як виборча спрямованість особі на певну діяльність. В.Дружінін припустив, що вибір видів діяльності і спосіб існування людини, сприяючий прояву і розвитку здібностей особистості в різних ситуаціях побічно визначаються темпераментом, який обумовлює прояв здібностей в певних життєвих ситуаціях і сприяє їх розвитку. Учений відзначає, що риси темпераменту особистості можуть визначати вибір оптимального навколишнього середовища, видів діяльності, в яких здібності можуть розвиватися.

Теоретичний аналіз проблеми здібностей вимагає рівного підходу до їх якісних і кількісних характеристик. Так, Д.Завалішина, Н.Лейтес, К.Платонов, В.Шадріков і інші психологи описують якісні і кількісні характеристики здібностей в їх діалектичному взаємозв'язку, який вони вбачають:

у індивідуальній мірі вираженості здібностей, діяльності, що виявляється в продуктивності, її якості і надійності;

у можливості включення в різні види майбутньої діяльності;

у ступені різносторонності здібностей особистості;

-у залежності здібностей від числа і якості вхідних в них конкретних елементів і зв'язків;

- у можливості компенсації (зниження кількості одних елементів структури здібностей за рахунок якості інших);

- у производности від загального контексту життєдіяльності суб'єкта;

- в універсальності властивостей активності і саморегуляції (психофізіологічної основи здібностей);

- у розвитку і вдосконаленні здібностей шляхом переходу кількості вправ в якість.

Таким чином, ми систематизували найбільш загальні положення теорії здібностей особистості і на цій основі сформулювали поняття про здібності як про компоненти структури особистості, що виявляються в їх якісно-кількісній своєрідності в здійснюваній діяльності, визначають продуктивність і удосконалювальних діяльність, в якій вони актуалізуються, таких, що розвиваються на основі внутрішніх і зовнішніх умов в цій діяльності.

Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуємо почитати:

Рекомендації щодо впровадження методики організації самостійної роботи студентів
На кожному етапі загальноінженерної підготовки спеціалістів необхідно визначити доцільність і можливість використання електронного навчального посібника при організації самостійної роботи с ...

Характеристика надзвичайних ситуацій мирного часу
Надзвичайні ситуації, які виникають у мирний час, вимагають виконання негайних заходів щодо ліквідації їх наслідків, проведення рятівних та інших негайних робіт. Практика останніх років пок ...

Етноестетичне виховання школярів засобами народного образотворчого мистецтва
Історичний досвід українського народу має яскраве втілення в етнохудожніх цінностях, традиціях естетичного освоєння навколишньої дійсності. Все це зобов’язує національну школу активно викор ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net