Психологічні особливості розвитку творчих здібностей учнів старших класів

Нова педагогіка » Розвиток здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій » Психологічні особливості розвитку творчих здібностей учнів старших класів

Сторінка 1

Сучасний рівень теоретичних і експериментальних досліджень здібностей особистості дозволяє намітити шляхи їх розвитку в процесі навчання. При вирішенні проблеми розвитку здібностей необхідно з'ясувати різні точки зору на їх природні і соціальні передумови, виявити внутрішні і зовнішні умови їх прояву, індивідуальну своєрідність і ін.

У історії розвитку вітчизняної і зарубіжної психологічної науки простежується послідовна зміна наукових парадигм в галузі теорії формування і розвитку здібностей особистості. Виникали і поступово мінялися точки зору на природу здібностей. З позиції одних учених, наявність здібностей повністю зумовлюється завдатками, тобто здібності успадковуються людиною в готовому вигляді. Прийняття цієї точки зору означало б, що сприяти формуванню здібностей і впливати на їх розвиток в процесі навчання і виховання практично неможливо. Прихильники іншого підходу стверджували, що здібності особистості формуються і розвиваються під впливом оточуючого людину середовища, обумовлені матеріальними і духовними умовами її існування і діяльності. Проте така позиція не дозволяла врахувати індивідуальні якості особистості в процесі створення педагогічних умов з метою розвитку певних здібностей.

Сучасний стан наукових переконань на теорію здібностей дозволяє припустити, що обидва підходи не є вірними. В даний час дослідження проблеми здібностей здійснюється в різних аспектах. Наприклад, завдатки (природні передумови здібностей), індивідуальні відмінності, типологічні властивості нервової системи людини вивчає психофізіологія.

В галузі психології індивідуальних відмінностей визначаються особливості пізнавальних процесів (сприйняття, увага, пам'ять мислення і ін.), емоційність, мотивація, темперамент, характер й ін.

Психологи досліджують особливості поведінки особистості, аналізують залежність здібностей від міжособових відносин, індивідуальний стиль і спрямованість діяльності. Не дивлячись на те, що психологія здібностей особистості є складовою частиною психології індивідуальних відмінностей (диференціальною психології), психофізіологічний, психологічний і поведінковий рівні досліджень взаїмозалежні, вони тісно пов'язані один з одним і включають найважливіші характеристики і компоненти здібностей, що виявляються в процесі учення. Тому ми вважаємо за доцільне враховувати різні провідні напрями досліджень передумов розвитку здібностей особистості, зокрема до дизайнерської діяльності.

Результати теоретичних і експериментальних досліджень, присвячених здібностям людини, показали, що при вирішенні проблеми їх розвитку слід спиратися на дані різних галузей знань сформованих на стику генетики, загальної, педагогічної і соціальної психології, нейрофізіології, диференціальної психології і психофізіології (індивідуальних відмінностей).

Таким чином, в даний час у вітчизняній науці переважає принцип єдності генетичних і соціальних чинників (за С.Рубінштейном), під впливом яких формуються і розвиваються здібності особистості. Проведення психофізіологічних досліджень, що з'явилися в останні десятиліття можливості, дозволили не тільки визначити важливу роль біологічних передумов формування здібностей, але і з'ясувати, якою мірою вони впливають на розвиток компонентів структури здібностей, які здібності більшою чи меншою мірою схильні до дії навколишнього середовища.

Для виявлення психофізіологічних основ розвитку здібностей особистості уточнимо визначення поняття «здібності» і їх класифікаційні ознаки.

Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуємо почитати:

Типологія й структура уроку
Особливу увагу сучасні педагоги приділяють проблемі типології й структурі уроку. Структура уроку й форми організації навчальної роботи на ньому мають велике значення, як у теорії, так й у п ...

Основні принципи проблемного навчання на уроках літератури в 5-6-х класах
Завдання викладача літератури – реалізувати загальнодидактичні і специфічні принципи навчання в ході дослідження художнього твору. Принципи науковості, доступності, систематичності, наочнос ...

Засоби музичної виразності як елементи музичної мови
В 4 класі в другому семестрі узагальнюється музично-слуховий досвід та знання учнів і на цій основі підводить їх до осмислення виразності музичної мови та своєрідності змісту музичних творі ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net