Обґрунтування та розробка та методики організації самостійної роботи студентів при викладанні дисципліни «Деталі машин»

Нова педагогіка » Методика організації самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів при викладанні дисципліни "Деталі машин" » Обґрунтування та розробка та методики організації самостійної роботи студентів при викладанні дисципліни «Деталі машин»

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 5

За умов розробки електронного навчального посібника високого ступеня інтерактивності можна реалізувати ефективний вхідний контроль, який проводиться перед початком вивчення лекції, практичної або лабораторної роботи. Наприклад, для лекційного самостійного заняття, в залежності від результатів вхідного контролю обирається індивідуальний об’єм навчальної інформації та маршрут її вивчення. За результатами вхідного контролю на самостійному практичному або лабораторному занятті може відбуватись допуск до виконання роботи або вказуватись теми, закони, теореми, формули і т.д., які студентові необхідно вивчити для допуску до виконання практичних завдань і досліджень. Звичайно, не потрібно абсолютизувати можливості електронного навчальнго посібника у системі професійної підготовки. Ніщо не замінить живого спілкування викладача зі студентами і ніяка віртуальна лабораторія не замінить практичного досвіду роботи з реальним обладнанням у навчальних і виробничих умовах, але використання сучасних інформаційних технологій надає широкі можливості викладачеві в досягненні навчальних цілей, значно урізноманітнює форми представлення і подання навчальної інформації, організаційні форми роботи студентів, залучає їх до інформаційної культури, такої характерної для сучасного суспільства.

Узагальнюючи пропозиції з використання електронного навчального посібника, пропонуємо його структуру:

1. Констпект лекцій, який містить:

- текстстовий та аудіо формат навчального матеріалу, креслення, схеми, фото- (деталей машин, приводів, механізмів тощо) та відеозображення роботи деталей машин, приводів, механізмів тощо.

2. Скорочений курс лекцій (відео-, аудіо-, текстовий формат) загальнонаукових і загальнотехнічних дисциплінах на яких базується курс «Деталі машин», такі як: математика, фізика, теоретична механіка, інженерна графіка, матеріалознавство та матеріали в машинобудуванні, технології конструкційних матеріалів, опір матеріалів, теорії механізмів і машин, метрологія, стандартизація і управління якістю.

3. Завдання на курсове проектування та приклад його виконання.

4. Методичні матеріали для практичних занять, які містить:

- методику розв’язання типових задач;

- приклади розв’язання завдань;

- приклади виконання розрахунково-графічних завдань;

- різнорівневі тестові завдання для самоконтролю.

4. Методичні матеріали до лабораторних робіт:

- методичні вказівки по виконання лабораторних робіт;

- різноманітні довідники для конструювання та розрахунків.

5. Екзаменаційний блок:

- приклад екзаменаційних питань;

- приклад екзаменаційних задач, тощо.

7. Курсовий блок:

- приклад виконання курсової роботи;

- атлас конструкцій редукторів, тощо.

8. Розрахунок і проектування вузлів і деталей машин за допомогою новітніх програм;

9. Творчі завдання.

Отже, від організації самостійної роботи студентів залежить результат засвоєння знань, умінь та навичок студента і рівень самостійності тощо. Дії викладача спрямовують студентів до організації і раціонального, ефективного здійснення активної, самостійної, свідомої і результативної пізнавальної діяльності, цьому сприяє правильно обраний вид управління.

Аналіз самостійної роботи студентів з дисципліни «Деталі машин» в Українській інженерно-педагогічній академії показав, що існують певні недоліки, які понижують якість виконання та на збільшеню часу виконання.

Для оптимізації самостійної роботи студента розроблено методику її організації з використанням електронного навчального посібника. До якого входить сукупність засобів і методів створення педагогічних умов роботи на основі комп’ютерної техніки, засобів телекомунікаційного зв’язку і інтерактивного програмного продукту, які моделюють майже всі функції педагога з обробки інформації, організації контролю і управління пізнавальною діяльністю.

Страницы: 1 2 3 4 5 

Рекомендуємо почитати:

Велика Хартія університетів
Болонський університет, як найстарший університет в Європі, не випадково став ініціатором міжурядової міжнародної реформи у 1999 році. Тринадцять років до того, у 1986, цей навчальний закла ...

Соціально-педагогічний тренінг як метод розвитку творчої обдарованості молодших школярів
Оскільки гра та навчальна діяльність є провідними у роботі з молодшими школярами, то для підвищення показників рівня сформованості креативності ми застосували комплекс тренінгових занять з ...

Психолого-педагогічні особливості дітей молодшого шкільного віку
Межі молодшого шкільного віку, що збігаються з періодом навчання в початковій школі, встановлюються в даний час з 6–7 до 9–10 років. Молодший шкільний вік називають вершиною дитинства. Дити ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.edudirect.net