Аналіз організації самостійної роботи студентів при викладанні дисципліни «Деталі машин» майбутнім інженерам-педагогам машинобудівного профілю

Нова педагогіка » Методика організації самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів при викладанні дисципліни "Деталі машин" » Аналіз організації самостійної роботи студентів при викладанні дисципліни «Деталі машин» майбутнім інженерам-педагогам машинобудівного профілю

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 4

2. Написання студентами рефератів по окремих питаннях, які не входили у теоретичний курс і є специфічним для профілю даного ВНЗ або спеціальності. Ці питання можуть відноситися до числа мало освітлюваних чи взагалі торкаються не в теоретичному курсі. Такий вид роботи вимагає залучення додаткової наукової літератури, список якої складається викладачем.

3. Розв’язання домашніх задач з наступною перевіркою або здачею усного колоквіуму. Необхідно для розв’язання задачі дані можуть бути узяті зі збірників задач, або складені кафедрою.

4. Проведення «бесід круглого столу» із групою студентів не більш ніж 4-5 чоловік. Як тематику бесід може бути обговорення конструкцій різноманітних вузлів машин з аналізом достоїнств і недоліків тих чи інших конструктивних рішень, з висуванням інших варіантів виконання конструкцій (наприклад, при зміні способу виробництва або умов експлуатації). Припустиме також обговорення конструктивних рішень з метою їхньої раціоналізації студентами або аналізу варіанта раціоналізації, пропонованого викладачем. Головна мета такої форми роботи – виховання в студентів представлення багатоваріантності конструкторських рішень і їхньому компромісному характері. Результати «бесід круглого столу» бажано оцінювати по закінченні кожного зі співбесід.

5. Самостійна робота студентів з навчальними програмами в дисплейних класах. Тематика навчальних програм може бути різноманітною: заглиблене пророблення розділів лекційного курсу, навчання методики розв’язання задач (розрахункових і конструкторських), підготовка до вправ і лабораторних робіт і т.д. Рекомендується використання навчально-контролюючих систем з оцінкою результатів роботи студентів.

6. Виконання курсового проекту – це найважливіший вид самостійної роботи . У допомогу студентам плануються групові і індивідуальні консультації викладачів.

Перерахований вище список видів самостійної роботи студентів не є обов’язковим для всіх, так само як і не вичерпує всіх можливих варіантів проведення даної роботи. Кафедри ВНЗ у відповідності з можливостями можуть вибирати ті чи інші форми самостійної роботи, а також пропонувати і використовувати свої варіанти.

Найважливішим недоліком усіх форм, які пропонуються у робочій навчальній програмі є те, що виконана самостійна робота студента з дисципліни належним чином не оцінюється, тобто відсутній чіткий графіка, який би відокремлював об’єм навчальної інформації та критерії оцінювання виконаної самостійної роботи студентом, недостатня кількість нової наукової, довідникової літератури з останніми досягненнями технічного прогресу. Також не вистачає якісного наглядно-навчального матеріалу, яким би можна було б самостіно управляти та навчально-методичної літератури.

Аналіз самостійної роботи студентів по розподілу навчального часу, спираючись на дійсну робочу навчальну програму (Додаток: Б) з дисципліни «Деталі машин» показано у таблиці 2.2. Ці результати свідчать про те, що в методиці організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Деталі машин» в Українській інженерно-педагогічній академії існують певні недоліки, які створюють незручності для виконання самостійної роботи, чим збільшується час на її виконання, який відведено дійсною навчальною програмою з дисципліни. Основною причиною є те, що окрім конспекту лекцій додатково потрібно мати мати додатковому літературу: підручник, атлас конструкцій деталей машин передач та механізмів (які в більшості мають досить великі розміри, чим

Таблиця 2.2

Розподілу навчального часу на самостійну роботу студентів по видах робіт.

Найменування розділу, тем дисципліни

Кількість годин, які відведено на кожен вид самостійної роботи студента

Методичні матеріали, які потрібні для виконання самостійної роботи студента

Місце, де можливе її виконання студентом

Фактичний час, який витрачається на виконання на кожен вид самостійної роботи студента

Підготовка до лекцій, опрацювання конспекту лекції

Підготовка до ПР

Підготовка до ЛБ

Підготовка до лекцій, опрацювання конспекту лекції

Підготовка до ПР

Підготовка до ЛБ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5 семестр, 18 неділь, осінній семестр, модуль 1

Розділ 1. Загальні принципи користування і розрахунку машин

Тема 1.1. Коротка історична довідка. Мета задачі і зміст курсу. Учбова література.

1.2

Конспект лекцій, підручник

Вдома, читальний зал

2

Тема 1.2. Основні положення про проектування та конструювання машин. Стадії конструювання. Види конструкторських документів. Автоматизація Проектування на базі САПР.

1.2

Конспект лекцій, підручник, методичні вказівки по видах конструкторської документації

Вдома, читальний зал

2

Тема 1.3. Основні вимоги до деталей і вузлів машин. Основні критерії працездатності деталей машин.

1.3

Конспект лекцій, підручник

Вдома, читальний зал

2

Розділ 2. Конструювання механічних передач

Тема 2.1. Приводи машин і їхні елементи. Класифікація механічних передач. Передачі приводів і їх порівняльна характеристика. Вибір електродвигуна, кінематичний і силовий розрахунок приводів.

1.3

1.3

Конспект лекцій, підручник, атлас

Вдома, читальний зал

2

2.3

Тема 2.2. Конструювання пасових передач.

1.3

1.3

Конспект лекцій, підручник, атлас конструкцій пасових передач, методичні вказівки по розрахунку пасових передач

Вдома, читальний зал

2

2

Тема 2.3. Конструювання фрикційних передач і варіаторів.

1.3

1.3

Конспект лекцій, підручник, атлас конструкцій фрикційних передач та варіаторів, методичні вказівки по конструюванні фрикційних передач і варіаторів

Вдома, читальний зал

2

2

Разом

12

18

5 семестр, 18 неділь, весніний семестр, модуль 2

Тема 2.4. Конструювання зубчастих передач.

1.3

Конспект лекцій, підручник, атлас конструкцій зубчастих передач, методичні вказівки по конструюванні зубчастих передач

Вдома, читальний зал

2

Тема 2.5. Особливості конструкції і розрахунків на міцність циліндричних і конічних зубчастих передач.

1.3

Конспект лекцій, книжка

Вдома, читальний зал

2

Тема 2.6. Черв’ячні передачі, їхній розрахунок на міцність та нагрівання. Глобоїдні передачі. Конструювання зубчастих та черв’ячних передач.

1.3

1.3

Конспект лекцій, підручник

Вдома, читальний зал

2

2.3

Тема 2.7. Короткі відомості про передачі з зачепленям Новикова, планетарні та хвильові передачі.

1.3

1.3

Конспект лекцій, підручник

Вдома, читальний зал

2

2.3

Тема 2.8. Конструювання ланцюгових передач.

1.3

1.3

Конспект лекцій, підручник

Вдома, читальний зал

2

2

Тема 2.9. Конструювання передачі гвинт-гайка.

1.3

1.3

Конспект лекцій, підручник

Вдома, читальний зал

2

2

Разом

14

21

6 семестр, 18 неділь, осінній семестр, модуль 1

Розділ 3. Конструювання та розрахунок типових деталей та вузлів машин.

Тема 3.1. Конструювання валів та осей.

3.6

1.7

2

Конспект лекцій, підручник, атлас конструкцій осей та валів, довідники, методичні вказівки по конструювання осей та валів

Вдома, читальний зал

4.5

2.5

3

Тема 3.2. Опори осей і валів. Підшипники кочення.

3.6

1.7

2

Конспект лекцій, підручник, атлас конструкцій опор осей та валів, довідники

Вдома, читальний зал

4.5

2.5

3

Тема 3.3. Підшипники ковзання. Напрямні прямолінійного руху.

3.6

1.7

Конспект лекцій, підручник

Вдома, читальний зал

4.5

2.5

Разом

20

27

6 семестр, 18 неділь, весніний семестр, модуль 2

Розділ 4. З’єднання деталей машин і муфт.

Тема 4.1. Конструювання муфт приводів.

4

2

2

Конспект лекцій, підручник, атлас конструкцій муфт приводів, довідник, методичні вказівки по конструюванню муфт приводів

Вдома, читальний зал

5

3

3

Тема 4.2. Конструювання роз’ємних з’єднань.

4

2

2

Конспект лекцій, підручник, атлас конструкцій роз’ємних з’єднань, довідник, методичні вказівки по конструюванню роз’ємних з’єднань

Вдома, читальний зал

5

3

3

Тема 4.3. Конструювання нероз’ємних з’єднань

4

Конспект лекцій, підручник, атлас конструкцій нероз’ємних з’єднань, довідник, методичні вказівки по конструюванню нероз’ємних з’єднань

Вдома, читальний зал

5

Разом

20

27

Підготовка до екзаменту

36

50

Курсовий проект

54

80

Усого за курс навчання

156

223

 
Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуємо почитати:

Тестування у сучасній освіті
Тестові оцінки вказують на місце (рівень, ступінь), яке посідає учень щодо відповідно норми (групи, інших груп) на момент тестування. Однакові умови проведення та спільні вимоги – одне з пр ...

Спілкування дитини з дорослими і однолітками
У процесі спільної діяльності, інших видів взаємодії люди обмінюються пізнавальною, оцінною інформацією (думками, почуттями, враженнями), що дає їм змогу узгоджено планувати, реалізовувати, ...

Концертні виступи та їх організація
Концертний виступ – найвідповідальніший момент у житті хореографічного колективу. Він є якісним показником всієї організаційної, навчально-творчої, виховної роботи художнього керівника і са ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.edudirect.net