Аналіз організації самостійної роботи студентів при викладанні дисципліни «Деталі машин» майбутнім інженерам-педагогам машинобудівного профілю

Нова педагогіка » Методика організації самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів при викладанні дисципліни "Деталі машин" » Аналіз організації самостійної роботи студентів при викладанні дисципліни «Деталі машин» майбутнім інженерам-педагогам машинобудівного профілю

Сторінка 3

Для більш ефективного виконання курсового проекту на кафедрі металорізного обладнання і транспортних систем розроблений пакет програм для автоматизованих розрахунків по основних розділах проекту. Це кінематичний розрахунок приводу різноманітний розрахунок відкритих, закритих передач і підшипників кочення, розрахунок валів на міцність і жорсткості. Потім самостійно приводиться аналіз варіантів і техніко-економічне обґрунтування вибору оптимальної конструкції редуктора і приводу.

Для навчання студентів інженерних та інженерно-педагогічних спеціальностей з дисципліни у лабораторному практикумі також передбачений комплекс лабораторних робіт. Методика їхнього виконання містить у собі три рівні складності: ознайомлювальний, самостійний і навчально-дослідницький. Різна складності виконання робіт відповідає вимогам багаторівневого навчання і спеціалізації в області механіки від фахівців з експлуатації машин і устаткування до конструкторів, інженерів-випробувачів.

На першому рівні складності вивчаються нероз’ємні і роз’ємні з’єднання деталей машин, їхнє призначення, класифікація, типи, умовні позначки, методика вибору і розрахунку. На другому рівні студенти виконують три роботи і вивчають конструкцію редукторів загального призначення 3-х типів на реальних вузлах і оцінюють їхню навантажувальну здатність.

На базі значимості по інженерному аналізу конструктивних особливостей деталей і вузлів студенти успішно виконують більш складні лабораторні роботи з експериментальної оцінки впливу конкретних компонуючи і конструктивних рішень на вихідні параметри приводів машин. Ці роботи виконуються на модельних установках приводів з різним компонуванням вузлів і елементів. Досліджуються такі технічні параметри, як коефіцієнт корисної дії різних типів редукторів, визначення точності монтажу черв’ячних і конічних передач по плямі контакту, розрахунок тягової здатності клиноремінної передачі, особливості роботи підшипників кочення, експлуатаційні характеристики пружної муфти. Виконуючи експерименти, студенти визначають характерні закономірності зміни досліджуваних параметрів від зовнішніх навантажень, умов роботи, конструктивні особливостей вузлів приводу.

Це дозволяє прищепити студентам навички самостійної роботи з дослідження працездатності й експлуатаційних характеристик вузлів приводу. За результатами виконаних робіт робиться оцінка конструктивної досконалості випробуваного вузла, і разом з викладачем обговорюються найбільш ефективні заходи, що сприяють поліпшенню його основних параметрів, включаючи конструктивні, технологічні й експериментальні аспекти. По всіх лабораторних роботах передбачений автоматизований контроль знань у тестовій формі. При проведенні таких лабораторних робіт студенти поліпшують і закріплюють свої знання по основах і особливостям плануванню і виконанню інженерних експериментів, що є найважливішою складовою конструкторської і дослідницької підготовки сучасного фахівця і його адаптації до професійної діяльності.

Для своєчасного, якісного й ефективного виконання курсових проектів, що включають графічну частину, необхідно надати студентам аудиторії і класи, оснащені комп’ютерами з програмами для роботи в графічному редакторі, приладами й інструментами для виконання креслень.

В робочій навчальній програмі з дисципліни є рекомендації з форм організації самостійної роботи студентів, яка проводиться з метою виховання в них творчої активності, прищеплювання навичок роботи з технічної і науковою літературою, виробничими матеріалами, вироблення схильності вести учбово-дослідницьку роботу, а також для систематичного вивчення курсу, пропонується:

1. Самостійне пророблення окремих глав теоретичного курсу з вивченням питань, що не читалися в лекційному курсі і які не виносилися на лабораторні і практичні заняття. Цей вид роботи може закінчуватися написанням реферату або звіту, або здачею усного колоквіуму.

Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуємо почитати:

Тести для самостійної роботи та контролю знань
Тести призначаються для організації самостійної роботи учнів, спрямованої на повторення курсу математики і підготовку до навчання у відповідних класах. Тести можуть використовуватися для мо ...

Висота, бісектриса і медіана трикутника
Визначення. Висотою трикутника, опущеної з даної вершини, називається перпендикуляр, проведений із цієї вершини до прямої, що містить протилежну сторону трикутника. (рисунок 4.1) Рис.4.1 До ...

Характерні ознаки народного декоративного мистецтва
Народне декоративне мистецтво – складне, багатогранне художнє явище. Воно розвивається у таких галузях, як народне традиційне(народні художні промисли),професійне мистецтво. Народні художні ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net