Стан проблеми на сучасному етапі

Нова педагогіка » Розвиток проблем трудового виховання дітей в історії дошкільної педагогіки » Стан проблеми на сучасному етапі

Сторінка 2

Досліджуючи праці В.О. Сухомлинського, особливий інтерес викликає його книга «Про виховання». У цій книзі, автор широко розкрив значення всіх видів виховання. Особливе значення педагог і автор з концентрував увагу на вихованні у дітей любові до праці. Він вважав, що дітей виховувати у праці слід у колективах, адже саме в колективній праці, можливо достигнути позитивних показників.

Надія Костянтинівна Крупська вважала, що, виховуючи радянського громадянина, ми ніколи не повинні забувати, що живемо в республіці праці, ми не можемо випускати в життя з наших шкіл білоручок, ми не повинні недоучітивалась виховує ролі праці. Вона справедливо вимагала, щоб діти з юних років перейнялися повагою до фізичної праці. Країні соціалізму, говорила вона, барчат не треба. Потрібні вмілі руки в побуті і на всякій роботі.

З дошкільного віку кожна дитина обов'язково має брати участь у праці. Тільки за цієї умови працю робить на дітей певний виховний вплив і готує їх до життя в суспільстві (Р.С. Буре, М.В. Крулехт, Л.В. Куцакова, В.І. Логінова, Т.А. Маркова, В.Г. Нечаєва).

Основу трудового виховання дітей дошкільного віку становить знання соціальної дійсності (Б.Г. Ананьєв, В.В. Давидов, А.П. Усова). Уже в дошкільному віці знання про працю повинні займати одне з провідних місць у виховно-освітньої роботи дитячого саду, так як забезпечують розуміння ролі праці в житті суспільства і кожної окремої людини, перебудовуються мотиви і ставлення до власного праці, до предметів, створеним іншими людьми (Н.К. Крупської, Є.І. Радіна).

Характерною особливістю досліджень проблеми трудового виховання. є розгляд її з позицій різних наук: філософії (Д. Дьюї, Т. Кампанелла, І. Кант, К. Маркс, Т. Мор, тощо), психології (Е.А. Климов, А.Н. Леонтьєв. Л. Рубінштейн, Д.Б. Ельконін, тощо), педагогіки (Н.К. Крупська, А.В. Луначарський, А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський та ін)

В даний час відбувається відродження традицій. Змінилося уявлення про національні традиції, як про щось, що фіксує тільки моменти відмінності націй. Сформовані в минулому деякі традиції, що виражаються в національній формі, ще не вичерпали своїх прогресивних можливостей і з успіхом можуть бути використані в сучасній освіті. Спираючись на історичний досвід цивілізації, моральні критерії, які стали загальнолюдськими, дошкільні установи покликані формувати у дітей такі якості, як працьовитість, повагу до людей праці, старшому поколінню, відчуття колективізму, почуття обов'язку.

Великі мислителі XIX в. В.Г. Бєлінський, Н.А. Добролюбов, Д.І. Писарєв, Л.М. Толстой, К; Д. Ушинський, Н.Г. Чернишевський і ін висловлюючи прогресивні ідеї про виховання і навчання, говорили про необхідність використання народних традицій у виховній діяльності.

Ключові поняття теми «Трудове виховання дошкільників»

Трудове виховання

Завдання

1. Формування мотивації, позитивно-емоційного ціннісного ставлення до праці як до форми буття і способу самореалізації людини

2. Формування систем знань, необхідних для трудової діяльності, вибору професії, соціального, професійного і життєвого самовизначення

3. Формування досвіду суспільно корисної виробничої діяльності, вміння використовувати теоретичні знання на практиці, здатності до творчості

Мета

формування у них моральних орієнтирів, працьовитості, усвідомлення корисності праці

Види праці дітей

Види праці

Коротка характеристика

Самообслуговування

Виховне його значення полягає у спрямованості на задоволення повсякденних особистих потреб дитини (умивання, одягання, роздягання, прибирання ліжка). У процесі самообслуговування вона привчається до порядку й організованої поведінки, оволодіває всіма компонентами трудової діяльності.

Господарсько-побутова

Метою є підтримання чистоти і порядку в приміщенні, та інших територіях життєдіяльності дитини, допомога дорослим в організації режимних процесів. Організовуючи господарсько-побутову працю, вихователь використовує різноманітні методичні прийомї: показ виконання кожної елементарної дії та послідовності дій, супроводжуваний детальними поясненнями; безпосередню допомогу у виконанні трудових дій та ін.

Праця в природі

Діти мають справу не з предметами, а з об’єктами живої природи – працюють у куточку природи, на городі, у квітнику, доглядають за тваринами., Основним її виховним завданням є вироблення у дітей інтересу, дбайливого ставлення до живої природи, формування вмінь і навичок з догляду за рослинами і тваринами, вміння правильно користуватися знаряддям праці.

Ручна(художня)

Функціональною її метою для дітей є виготовлення виробів з паперу, картону, тканини: іграшок-саморобок, вітальних ластівок, ялинкових прикрас, персонажів і декорацій лялькового театру. Виготовлення подарунків рідним і друзям справляє великий вплив на моральну свідомість дитини. Така праця розвиває уяву, спостережливість, художнє мислення, естетичне чуття, формує корисні практичні навички.

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Практична спрямованість предмету «Біологія» як засіб формування пізнавального інтересу в учнів
Біологія – наука про живе у всіх його проявах фактично є наукою життя, бо саме вона покликана знайомити учнів з навколишніми живими об’єктами, їх зовнішньою, внутрішньою будовою та процесам ...

Методи вправ і привчання
Вправляння — виконання учнем певних дій з метою вироблення і закріплення необхідних навичок та позитивних форм поведінки. Застосування їх у вихованні не можна ототожнювати з вправами в проц ...

Загальна характеристика малюнків та ілюстрацій як засобів наочності
Важливе значення у формуванні всебічно розвинутої людини здатної до активної участі в усіх сферах людської діяльності, має образотворче мистецтво - один із навчальних предметів загальноосві ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net