Освіта Франції

Нова педагогіка » Освіта Франції

Сторінка 5

Щороку випускникам цієї школи виділяється значна кількість тимчасових дворічних посад інструкторів школи, де вони одержують платню, що дає змогу закінчити роботи над дисертацією, почту за звичаю під час навчання.

Іноземні студенти можуть бути прийняті в Школу, якщо витримають конкурс (вони зараховуються під номером “біс” як вільні слухачі і одержують титул “нормалійця”(випускника ВПШ), але без права роботи в системі французької освіти та одержання зарплати). Термін їхнього навчання теж 4 роки.

Французькій системі вищої освіти характерна велика різноманітність навчальних закладів з міцними традиціями, здатних, насамперед, чітко орієнтуватися при підготовці фахівців на вимоги сьогодення.

V. Доктрина про будівництво школи XXIст. у Франції. Вона визначає головні напрямки розвитку початкової школи і базується на принципах різноманітності місцезнаходження й оточення шкіл та різноманітності способів організації праці учнів, педагогічних і виховних команд шкіл.

Маємо документ, який, на переконання Міністра Клода Аглера, еволюційно суттєво змінить навчально-виховний процес у початковій школі Франції. Певно так и станеться, бо серйозно продумані змістові підходи до реалізації доктрини, кадрове й економічне її забезпечення, зроблена відповідна вибірка шкіл для експерименту і, що найосновніше, статус початкової школи у доктрини презентується на рівні “першої суспільної служби держави”, а статус учителя – на рівні “державного службовця”(всі студенти з третього курсу педагогічних навчальних закладів Франції, а, отже, і всі працюючі дипломовані вчителі, мають статус державного службовця, з відповідним рівнем зарплатні).

Коментарі до доктрини. Ось деякі витяги з надрукованих матеріалів.

Згідно із завданням й основними цілями доктрини, педагогічна організація і педагогічна готовність шкіл, які зобов’язуються реалізовувати в життя її основні положення, мають одночасно відповідати потребам учнів, соціальним потребам, із дотриманням принципів поваги до службовців освітньої галузі. Пріоритетам в цьому мають стати фундаментальні знання і компетентність, громадянськість і розвиток особистості. Відповідати потреби учнів означає:

врахувати їхні індивідуальні відмінності;

надавати допомогу при перших виявах труднощів;

адаптувати шкільний час до життєвих ритмів учнів, із урахуванням їхньої флуктуації (коливань) впродовж дня;

У межах завдань школи Республіки це уможливить рівність в освіті і рівність в успіхові. Відповідати потребам часу означає:

домогтися нових соціальних сповідань, серцевиною яких є політична ставки на упорядкування шкільних ритмів;

збільшити активну діяльність учнів прилученням до культурних, мистецьких,

спортивних надбань, які прийдуть на допомогу шкільному навчанню, доповнять його і збагатять;

наповнити позашкільний час дітей можливостями духовного розвитку, зменшенням тиску соціальних нерівностей, допомогою в обов’язковому навчанні;

Відповідальність за учня цілком покладається на школу, в якій учень перебуватиме цілий день, в якій навчання поєднається з культурою, мистецтвом, спортом за участю і під його егідою.

Модифікація організації шкільного часу невіддільна від найраціональнішого використання робочого часу вчителя та найпродуктивнішого результату його праці:

передбачається створення педагогічної команди, у якій, поряд із учителем, працюватимуть помічник-вихователь і запрошенні працівники мистецтва і спорту;

колективна праця команди включає в себе службові обміни, співпрацю з учителем, яких можна замінити (зокрема тих, хто викладає мови, або запрошених працівників ззовні), інтеграцію помічників-вихователів школи тощо:

праця команди базуватиметься на свободі вибору педагогічних технологій, на найновітнішому забезпеченні шкільним оснащенням і комп’ютерною технікою, на індивідуальній роботі з кожним учнем, на колективній думці команди;

навчання учнів поєднуватиметься з їхнім особистим життям, особистісними інтересами без ніяких обмежень, з урахуванням творчих і мовлених здібностей кожного учня;

викладання наук і їх опанування цим експериментом можна озаглавити “рука в тісті”, тобто - самому особисто взятися за справу;

впроваджуватиметься методика різноманітних форм перегрупування учнів, згідно з їхніми особистими зацікавленнями, можливі різновікові групи учнів з різних класів за природними схильностями тощо.

Доктрина передбачає гнучкий шкільний розклад у різні пори року вивільнення часу викладачів. Чітко визначеними в експерименті є дві умови: добровільність шкіл і бажання вчителів та членів їхньої команди до співпраці. Основним завдання експерименту в царині вчительської праці – змінити усталену професію шкільного вчителя на нову професію – викладача школи, відповідно до вимог сьогодення.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Система розвитку творчої особистості
Швидкі темпи розвитку суспільства, характерні для останніх років, необхідність пошуку шляхів виходу нашої економіки з занепаду, впровадження нових технологій – усе це потребує докорінних зм ...

Методи і прийоми при вивченні прислівника
Методичні матеріали знайомлять з прислівником як з частиною мови тільки в 4 класі. Учні дістають перше уявлення про специфічні особливості цієї частини мови, вчаться розпізнавати прислівник ...

Навчання діалогічного мовлення в процесі вивчення турецької мови учнями початкової школи
З точки зору сучасної методики викладання іноземних мов, обов’язковим і необхідним компонентом навчання говорінню є розвиток навиків і вмінь діалогічного і монологічного мовлення. Відпрацюв ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net