Вдосконалення історичної освіти як складова формування історичної свідомості молоді

Нова педагогіка » Вдосконалення історичної освіти як складова формування історичної свідомості молоді

Сторінка 5

Сучасній середній та вищій школі потрібні конструктивні парадигми та технології не лише історичної освіти, але й історичного виховання, які б забезпечили умови для саморозвитку особистості у різних видах творчої діяльності. Провідна роль у цьому процесі належить вітчизняній загальноосвітній школі, хоча «шліфування» історичної свідомості молоді продовжується й поза її межами. При цьому однією з головних вимог до сучасної школи «є обов’язкове поєднання процесу озброєння учнів міцними основами сучасної науки з процесом вироблення звички мислити, спрямованої на перетворення знань у трудову й суспільну діяльність». Тому першочерговими завданнями учителів-істориків були і залишаються питання організації процесу вивчення учнями історії як безпосередньо на уроках, так і в позаурочний час. При цьому переслідується мета не тільки набуття учнями історичних знань, а, головним чином, їх виховання, збагачення, розвиток як особистостей, розширення їх здібностей до самостійного набуття знань у майбутньому. І робити це слід, звичайно, використовуючи активні методи й прийоми, уникаючи шаблону, схематизму, примітивізму.

Слід зазначити, що вказані форми роботи у минулому були досить ефективними. Фінансова криза середини 90-х років ХХ ст. підточила їх масовість і вчительський ентузіазм. У деяких школах подібні форми роботи з учнями з ряду об’єктивних та суб’єктивних причин у буквальному розумінні зведені нанівець. Водночас, там, де вчителі перебувають на рівні своєї професійної відповідальності перед державою і майбутніми поколіннями, відповідна робота не лише не згорнута, але й навпаки, отримала нові імпульси своєї активності. Базуючись на новітніх дослідженнях у галузі методики викладання історії, психології, педагогіки та інших наук, вивченні передового педагогічного досвіду історики-ентузіасти намагаються у сучасних складних умовах реформування освіти примножити навчально-виховні можливості позаурочних форм роботи з молоддю.

Не менш важливою в гуртковій роботі є реалізація принципу науковості, що передбачає «озброєння учнів досвідом творчої діяльності. Розвиток такого досвіду, як переконує практика навчання передових шкіл і вчителів, а також спеціальні дослідження, можливий лише завдяки включенню учнів у розв’язання навчальних проблем і проблемних завдань».

Передумовою мислення є здивування віднаходження, усвідомлення суперечності. За браком часу, внаслідок різного рівня підготовленості учнів учитель історик практично не має змоги часто використовувати на уроках проблемні, логіко-пізнавальні завдання. Та й характер виучуваного матеріалу, багатоплановість мети, завдань уроку не дають здебільшого можливості для цього. Тому саме на заняттях гуртка до складу якого входять зацікавлені школярі, можна створити ситуацію пошуку, розв’язання історичної проблеми.

Особливої актуальності набуває реалізація принципу емоційності навчання, зумовленого положеннями сучасної психології та філософії про єдність мислення і чуттів. В умовах, коли треба підвищувати інтерес до навчання, активізувати пізнавальну діяльність школярів та студентів, цей принцип, реалізований на практиці педагогами-новаторами, має вагоме значення. Адже кожен педагог має відкрити перед молоддю радість праці, запалити іскорку подиву, збудувати емоційні імпульси, що породжують їхнє бажання вчитися.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Методика розвитку сили в учнів 10-11 класів
Метод максимальних зусиль моч:на застосовувати не частіше ніж один раз на тиждень. Опір при цьому методі дорівнює 1-4 ПМ (повторного максимуму), 3-4 серії, тривалість відпочинку між серіями ...

Соціально-педагогічний тренінг як метод розвитку творчої обдарованості молодших школярів
Оскільки гра та навчальна діяльність є провідними у роботі з молодшими школярами, то для підвищення показників рівня сформованості креативності ми застосували комплекс тренінгових занять з ...

Особливості методики фізичного виховання учнів, що навчаються у професійно-технічних навчальних закладах
За роки незалежності в Україні створені нові правові основи жування системи фізичного виховання, які відображені у Законі "Про фізичну культуру і спорт" (1993), "Концепції фі ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net