Психолого-педагогічна характеристика вихованця

Нова педагогіка » Узагальнена характеристика учня як результат вивчення особистості » Психолого-педагогічна характеристика вихованця

Сторінка 1

Результатом проведення різних методик щодо вивчення особистості учня стала психолого-діагностична карта-характеристика Марининої Тетяни.

Психологічна характеристика учениці 9-В класу ЗОШ №9 М.ї Тетяни

Характерологічні особливості учня.

Відзначається бадьорим, життєрадісним настроєм, має сангвінічний тип темпераменту. Характер ініціативний, активний. Схильна до контактів, спілкування. Чуйна. Наявні серйозні цілі діяльності, тяжіє до творчості у своїх діях.

Статус у системі зв'язків класу.

Відзначається бадьорим, життєрадісним настроєм, має сангвінічний тип темпераменту. Характер ініціативний, активний. Схильна до контактів, спілкування. Чуйна. Наявні серйозні цілі діяльності, тяжіє до творчості у своїх діях.

Пізнавальна активність та інтереси.

Наполеглива у виконанні навчальних завдань, особливо під час самостійних робіт. Рівень пізнавальної активності відповідає середнім межам нормативу. Має добрі мотивації навчання, математичні здібності. Рівень розвитку характеристик навчальної діяльності та пізнавальної активності достатньо високий на всіх уроках. Інтереси: математика, художня література, участь в інтелектуальних вікторинах, у шкільному театрі.

Здатність до подолання стресу.

Емоційно врівноважена. Здатна зберігати організовану поведінку, ситуативну цілеспрямованість у звичайних і стресових ситуаціях.

Рекомендації.

Необхідно створити умови для виявлення ініціативи учениці. Рекомендується чіткий, розмірений стиль спілкування, доброзичлива не авторитарна позиція вчителя. Вплив на ученицю здійснювати через формування колективної думки, вміло поєднувати довіру до учениці з контролем виконання доручень. У повсякденній діяльності формувати позитивне ставлення до роботи, яка потребує планування, систематизації. Створювати умови для реалізації ролі лідера на уроці. Навчати вмінню враховувати думку інших людей. Залучати до колективних творчих справ, які відповідають інтересам класного колективу. Сприяти розвитку математичних здібностей.

Практикант Дегтяренко А.А.

Відомо, що у багатьох випадках характеристики на учнів мають однобічне спрямування і носять описовий характер. Бракує спроб охарактеризувати внутрішній світ дитини, мотиви поведінки, спрямованість особистості, особливості психічних процесів та перспективи їх розвитку.

Складаючи характеристику, слід дотримуватись таких вимог:

Матеріалом для характеристики є факти, зібрані в процесі спостереження за учнем.

Характеристикою охоплюються всі сторони особистості учня, які створюють цілісне й повне уявлення про нього.

Виділяються основні риси учня, характерні для нього, і які треба враховувати під час навчально-виховної діяльності.

У змісті характеристики розкриваються особливості, які ще не є провідними, але за певних умов може розвинутись.

У характеристиці школяра відзначаються позитивні і негативні риси його характеру.

Відокремлюються ті риси (позитивні чи негативні), які потребують індивідуального підходу.

Розкривається динаміка розвитку особистості школяра: не тільки рівень досягнутого, а й перспективні можливості.

Вказуються види діяльності, які сприяють найбільшому розкриттю особистості учня.

Рекомендується уникати однобокості й переліку зовнішніх проявів поведінки.

Розкривається внутрішній світ дитини, мотиви її поведінки, спрямованість особистості, моральні якості.

Важливо уникати неправомірних узагальнень, що принижують гідність дитини і призводять до “навішування ярликів”.

Знання особистості школяра не самоціль, а необхідна умова правильного виховання і навчання.

Як майбутній педагог, я розумію, що мені необхідно в своїй професійній діяльності вивчати психологічні властивості і риси характеру вихованців. Досвідчені класні керівники, як правило “проектують” позитивне в своїх вихованців, підтримують і розвивають ці якості.

Своєрідні особливості психологічного складу людини, які становлять її характер, завжди виявляються в її вчинках та діяльності.

Знати характер дитини дуже важливо. Це дає можливість передбачити, як школяр буде поводить себе в тих чи інших умовах, чого від нього слід чекати, над чим слід працювати.

Щоб успішно навчати і виховувати дітей, треба знати їх характерні особливості. Для цього вихователю, класному керівнику і нам, майбутнім педагогам, слід вивчати дітей і складати характеристики.

Страницы: 1 2

Рекомендуємо почитати:

Технологія створення прийомних сімей
У даному підрозділі проаналізуємо технологію створення прийомних сімей як нової форми державної опіки над дітьми і більш ефективної альтернативи інституційним закладам опіки як інтернат тощ ...

Характерні риси уроку та загальні вимоги до нього
Основною формою фізичного виховання школярів, яка забезпечує необхідний рівень знань, умінь і навичок, передбачених навчальною програмою, є урок фізичної культури. Уроки фізичної культури в ...

Способи введення ігор у навчальний процес групи дітей 5-го року життя
Незалежно від виду дидактична гра має певну структуру, що відрізняє її від інших видів ігор і вправ. Гра, використовувана з метою навчання, повинна містити, насамперед, дидактичне завдання, ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net