Педагогічні ідеї О. А. Захаренка, реалізовані в Сахнівській школі

Нова педагогіка » Педагогічні ідеї Олександра Антоновича Захаренка » Педагогічні ідеї О. А. Захаренка, реалізовані в Сахнівській школі

Сторінка 1

Досвід О. Захаренка є цілісною системою, що характеризується цілеспрямованістю, поліструктурністю, керованістю, взаємозв'язком і взаємодією компонентів, відвертістю, стабільністю, здатністю до постійного вдосконалення за рахунок резервів і до саморозвитку за рахунок подолання суперечностей, рішення нових задач і т.д.

а) Оцінювання учнів

Своєрідним джерелом інформації про дитину і результати роботи вчителів з нею є давно введений в Сахнівськой школі свій «Табель успішності і вихованості». Тут все незвичайне — і набір параметрів оцінки особистості, і набір експертів. Окрім успішності оцінюються: суспільна активність, морально-політичний вигляд учня, старанність в навчанні, відношення до суспільно корисної праці, відношення до батьків і старших. В якості експертів виступають: сам учень, колектив класу, батьки і вчитель. Такий спосіб оцінки дає різносторонню інформацію про дитину. «Більш того, по табелю ми бачимо не тільки, який учень, але і чому він такий, в якій ланці ослаблена вимогливість», - вважає О. А. Захаренко. Дивишся па табель і мимовільно думаєш, що тут Сахнівський директор наперед передбачив те, що буде введено реформою. Дар передбачення як передумова науково обґрунтованого прогнозування — так, напевно, можна назвати цю особливість.

Досвід Сахнівської школи є надзвичайно цілісний, комплексний підхід до виховання пронизує всі компоненти системи. Розглянемо структуру системи виховної діяльності в школі О. А. Захаренка.

б) Структура системи виховної діяльності в школі

Основою «целеполагания»(рос.) в роботі педколективу Сахнівської школи є реалізації розробленої А. С. Макаренком «системи перспективних ліній», за допомогою якої розв'язується «віяло» педагогічних задач. Діти звикають жити в прагненні до великих суспільно значущих цілей, наповнювати своє життя не будь-чим, а саме доцільним змістом. Навколо єдиної мети об'єднується дитячий колектив, перспектива із зовнішнього стимулу спонукання до діяльності перетворюється на могутній внутрішній стимул доцільної поведінки кожної дитини. У результаті суспільно цінна колективна перспектива стає особистою метою.

У О. А. Захаренка постійно є наявною не одна, а ціла система перспектив, які змінюють одна одну, ускладнюються, оновлюються, що і робить процес «целеполагания»(рос.) безперервним. Директор і вчителі Сахнівської школи розрізняють ближні, середні і дальні перспективи.

Ближні перспективи є у кожної дитини: бажання добре вчитися, займатися цікавою роботою в гуртках, брати участь в спортивних змаганнях, походах, екскурсіях (для цього в школі є всі умови); прагнення боротися за честь свого колективу, своєї школи та ін. Вони зароджуються в повсякденній діяльності, стимулюються вчителями, допомагають школярам долати труднощі і рухатися в своєму розвитку вперед.

Середні перспективи формуються в Сахнівській школі як очікування якоїсь значної події, якою живе школа і яка відсунена в часі. Олександр Антонович розуміє, що діти повинні жити в передчутті «майбутньої радості» (А. С. Макаренко). Це створює у них піднесений настрій, спонукає до активної діяльності з наближенням цієї події. Середні перспективи формуються, наприклад, підготовкою до свята, майбутньою літньою поїздкою в піонертабір, участю в конкурсі на кращий малюнок, фотографію, вірш, виріб, будівництвом чергового виховного центру школи, змаганням юних картингістів, авіа- і ракетомоделістів. Ідею для середньої перспективи часто підказує саме життя.

Слід зазначити, що ближні і середні перспективи в Сахнівській школі нерозривно пов'язані одна з одною: досягнення середніх перспектив забезпечується для дітей багато в чому реалізацією близьких цілей. Свою задачу педколектив бачить не тільки в знаходженні і постановці середніх перспектив, але і в їх умілій декомпозиції в серію близьких цілей, що захоплюють дітей, що створюють так необхідний для хорошої виховної роботи емоційний фон колективного життя.

Своїми цілями ближні і середні перспективи органічно вплітаються в загальну тканину дальніх перспектив, які виконують величезну роль в житті всіх педагогів і тих, хто навчається в школі. Адже дальня перспектива повинна бути настільки відстрочена, щоб людина могла довгий час прагнути до неї, можливо і все життя, вона нерідко набуває для неї навіть статус сенсу життя. Колектив Сахнівської школи, очолюваний О. А. Захаренком, постійно бачить перед собою спосіб ще прекраснішого і щасливішого життя нашої країни в майбутньому. Захоплення сахновців ідеєю дальньої перспективи вилилося в надзвичайно оригінальну її матеріалізацію в різних формах. Але, мабуть, найяскравішою з них в педагогічному відношенні є ідея написання «Листа нащадкам».

Біля фонтану «Колос», з огляду якого починається знайомство з школою, є металева плита з написом: «Жителям села Сахнівки 2017 року від вчителів і учнів 1967 року». Лист і посилка в майбутнє готувалися педагогами і дітьми цілий рік. В роботі взяли участь всі без виключення жителі Сахнівки. В посилці — карта села, на якій вказані вулиці, їх назви, позначений кожний струмочок, джерело, сади, ліси і т.д Все це за 50 років зміниться. П'ятикласники описали, які урожаї сільськогосподарських культур вирощували в 1967 р. на колгоспних полях, навіть зібрали і запаяли в ампули різне насіння. В кожній ампулі прохання: «Просимо п'ятикласників, які вчитимуться в 2017 році, перевірити це зерно. Наша вчителька по ботаніці говорить, що воно проросте і через 200 років. Перевірте, друзі-п'ятикласники!» .

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Розвиток уваги
У психології увагою називають спрямовану психічну діяльність людини, зосереджену на об’єктах, які мають для неї певне значення. К. Д. Ушинський колись правильно зазначив, що увага це “ті дв ...

Розвиток комунікативних функцій дошкільників у процесі творчих ігор
Ігри дітей дошкільного віку досліджували М. Я. Басов, Д. Б. Ельконін, О. В. Запорожець, Д. В. Менджерицька, О. І. Тіхєєва, С. Л. Новосьолова та ін. Образ дорослого і його соціальних взаємин ...

Методика формування вмінь редагувати писемне мовлення
Уміння створювати текст у писемному мовленні є заключним етапом у багатоплановій роботі з розвитку мовлення. Одним із важливих завдань цієї роботи є формування вмінь здійснювати мовленнєвий ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.edudirect.net