Сучасний стан проблеми санітарно-гігієнічного виховання учнів в ході роботи вчителя біології та шляхи її подолання

Нова педагогіка » Санітарно-гігієнічне виховання учнів в ході роботи вчителя біології » Сучасний стан проблеми санітарно-гігієнічного виховання учнів в ході роботи вчителя біології та шляхи її подолання

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

Проблема виховання в аспектах педагогіки й методики навчання біології нині стає дедалі актуальнішою, оскільки внаслідок глибоких трансформацій в ідеології суспільного життя й системи виховання в сучасному світі суттєво змінюються пріоритети цінностей.

Шкільна освіта спрямована на виховання всебічно розвиненої й гармонійно сформованої особистості, готової до життя та праці в сучасних умовах. Кінцевою метою виховання особистості є підготовка її до повноцінного суспільного життя, яке передбачає виконання нею ролей громадянина України та Землі, трудівника, громадського діяча, сім’янина, товариша. Відповідно до цієї мети у виховний процес входять розумове, моральне, естетичне, трудове й фізичне (санітарно-гігієнічне) виховання.

Відповідно до соціального замовлення формується мета й завдання роботи кожної школи, кожного педагога, що відображають пропозицію освітніх послуг з розвитку здібностей дітей. Здібності є в кожній дитині. Складність учительської праці в тому, щоби знайти шлях до кожного учня , створити умови для розвитку цих здібностей і тим самим оволодіти новітніми технологіями педагогічної професії.

Проблема оздоровчої функції освіти складна й багатогранна. Для того щоб вона спрацювала, необхідне не тільки бажання, а й професійна підготовка до її реалізації.

Треба зазначити, що тільки один учитель, який реалізує здоровязберігаючі технології, не в змозі змінити ситуацію в школі. До цієї роботи потрібно залучати весь колектив, що дасть змогу виробити стратегію розв’язання проблем оздоровчої функції освіти.

Станом на сучасний час, серйозне занепокоєння викликає недостатня культура здоров’я підростаючого покоління. Незважаючи на значну санітарно-просвітницьку роботу, надання знань з основ здоров’я, частина дітей не використовують навички здорового способу життя на практиці. Протягом періоду навчання збільшується кількість відхилень у стані здоров’я дітей.

Особливе занепокоєння викликає високий рівень захворюваності підлітків на розлади психіки та поведінки внаслідок уживання алкогольних напоїв і наркотичних та інших психоактивних речовин. Серед молоді України набуло широких масштабів паління тютюну.

У такій ситуації особливу роль у профілактиці негативних звичок дітей і підлітків має відіграти загальноосвітня школа.

Навчальна діяльність на уроках покликана не просто дати дитині суму знань, умінь і навичок, а сформувати в неї компетентність як загальну здатність, що ґрунтується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, отриманих завдяки навчанню.

Варто наголосити на особливій ролі навчального предмета біологія у формуванні здоров’я зберігаючої компетентності учнів. Особливо зміст навчального курсу біології 9 класу спрямований на формування переконань у необхідності відповідального ставлення до власного здоров’я, оволодіння знаннями про здоров’я, методи його формування, збереження та зміцнення, усвідомлення залежності процесів життєдіяльності та здоров’я людини від природних і соціальних факторів, формування готовності учнів використовувати одержані знання, уміння і способи діяльності в реальному житті для розв’язання практичних завдань. З метою формування здоров’я зберігаючої компетентності учнів учителям потрібно використовувати такі технології навчання, які б сприяли свідомому ставленню учнів до власного здоров’я.

Здоров’я формуючі освітні технології – це психолого-педагогічні технології, програми, методи, спрямовані на виховання в учнів культури здоров’я, особистісних якостей, що сприяють його збереженню і зміцненню, формування уявлення про здоров’я як цінність, мотивацію на ведення здорового способу життя; це умови навчання дитини в школі (відсутність стресу, адекватність вимог, адекватність методик навчання і виховання); раціональна організація навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей і гігієнічних вимог); відповідність навчального й фізичного навантаження віковим можливостям дитини; необхідний, достатній і раціонально організований руховий режим, створення максимально можливих умов для збереження, зміцнення і розвитку духовного, емоційного, інтелектуального й фізичного здоров’я учнів і педагогів. До цієї системи належать: використання медичних даних моніторингу стану здоров’я учнів з власними спостереженнями в процесі реалізації освітньої технології, її корекція; облік особливостей вікового розвитку школярів і розробка освітньої стратегії для учнів певної вікової групи; створення сприятливого емоційно-психологічного клімату в процесі реалізації технології; використання різноманітних видів здоров’я зберігаючої діяльності учнів, спрямованих на збереження і підвищення резервів здоров’я, працездатності.

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуємо почитати:

Активність і самостійність школяра в навчальній роботі як наукова проблема
Впродовж століть йшов пошук досконалих методів навчання. У наш час зростає потік інформації, поширюється тенденція до забезпечення їх активного характеру. Сучасним школярам дуже важко розіб ...

Система вправ для навчання лексики під час класної самостійної роботи
Ми розробили систему вправ для навчання лексики під час класної самостійної роботи. Для практичної реалізації цієї системи вправ ми використали лексичні ігри на уроці англійської мови. Кращ ...

Цілі та зміст навчання граматики. Активний та пасивний граматичний мінімум
В середніх навчальних закладах вивчаються не всі граматичні явища виучуваної іноземної мови, а спеціально відібраний граматичний мінімум, який складається з активного граматичного мінімуму ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.edudirect.net