Розробка методики проведення занять по темі: «Проект»

Нова педагогіка » Підготовка учнів на уроках праці » Розробка методики проведення занять по темі: «Проект»

Сторінка 3

Хід уроку

1. Організаційна частина

Перевірка присутніх;

Призначення чергових.

2. Повторення раніше вивченого матеріалу.

Які ви знаєте етапи проектування?

Які ви знаєте види проектної документації?

Що таке ескіз?

Що таке макет виробу?

Як ви розумієте визначення «художнє конструювання»?

3. Мотивація навчально-трудової діяльності

Багато предметів якими користуються люди у побуті і на виробництві, неможливо виготовити суцільними. Окремі їх частини в процесі використання повинні зазнавати взаємних переміщень.

Тому переважна більшість знарядь праці, побутових приладів, засобів пересування складаються з окремих частин.

4. Повідомлення теми, мети, завдань уроку

Отже на даному уроці ми ознайомимось з основними відомостями складального креслення та особливостями виконання. Будемо виконувати ці креслення на прикладі виробу «Солонка».

Викладення нового матеріалу

Креслення які ви виконували раніше це креслення деталей. Щоб скласти виріб з окремих деталей потрібне інше креслення – його називають складальним. На цьому кресленні виріб зображують у складеному вигляді.

Складальне креслення містить такі елементи.

Зображення. Ними можуть бути вигляди, розрізи й перерізи. Вигляди розташовуються у проекційному зв’язку. Також застосовують місцеві та додаткові вигляди.

Вибір зображення на складальному кресленні залежить від потреби з’ясування форми і взаємного розміщення деталей виробу.

Виконують складальні креслення за такими правилами:

вигляди розміщуються у проекційному зв’язку, їх не позначують та не надписують;

додаткові та місцеві вигляди позначують стрілкою з літерами;

розрізи позначаються розімкненими лініями із стрілкою та літерами;

якщо січна площина збігається з площиною симетрії і зображення розрізу розміщується на місці відповідного вигляду, то розріз не позначають;

місцеві вигляди обмежуються суцільною тонкою хвилястою лінією;

штриховка однієї деталі на всіх її зображеннях виконується під кутом 45 в один бік;

суміжні деталі штрихуються у різні боки;

місце дотику двох суміжних деталей показують однією суцільною товстою лінією;

Якщо в розріз потрапляють 3 і більше деталей, що дотикаються то змінюється відстань між лініями штриховки;

Більшу відстань між лініями штриховки залишають для більших деталей.

Розміри. Розміри окремих деталей на складальному кресленні не потрібні і їх не наносять. На ньому потрібні лише ті розміри, які визначають правильне розміщення деталі у виробі.

На всіх складальних кресленнях наносять розміри які визначають найбільшу довжину, висоту і ширину виробу. Існують такі 3 типи розмірів: установочні приєднувальні, габаритні.

Специфікація і номери позицій. На складальному кресленні всі складові частини виробу нумерують. Ці номери називаються позиціями. Номери позицій наносять на горизонтальні полички від яких проводять лінії-виноски, що закінчується точками на зображенні деталі. Якщо зображення невелике лінію-виноску закінчують стрілкою. Полички і лінії-виноски проводять суцільною тонкою.

Позиції показуються на тих зображеннях на яких відповідні складові частини проеціюютьсяяк видимі – як правило на основних виглядах. Щоб легше було знаходити номери позицій, полички групуються у рядок чи стовпчик на одній лінії і розміщеній паралельно і перпендикулярно до основного напису. Для групи кріпильних деталей призначених для одного місця кріплення застосовують спільну лінію-виноску. Тут полички сполучаються тонкою вертикальною лінією. Лінії виноски проводять так, щоб вони не були паралельними до лінії штриховки, а також не перетинались між собою і з розмірними лініями.

Номери позицій, призначення деталей виробу заносять до специфікації – таблиці, яка містить відомості про кожну деталь. Для складальних виробів специфікацію виконують на окремому аркуші А4, а якщо виріб нескладний, специфікацію суміщують з кресленням і розташовують над основним написом.

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуємо почитати:

Сучасний стан підготовки кадрів у вищих навчальних закладах МВС України
Сьогодні відомча система освіти складається з 13 вищих закладів освіти, в яких навчається понад 27,6 тисяч курсантів та слухачів [29, 10]. Звідси зрозумілою стає та роль і важливість відомч ...

Методика вивчення розділу „Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів з конструкційних матеріалів” у 5 класі з використанням міжпредметних зв’язків
Традиційна методика трудового навчання головну увагу приділяла діяльності вчителя, вдосконаленню процесу передачі ним знань, а не учінню — діям учня із засвоєння цих знань. Сучасна прогреси ...

Педагогічні умови, що забезпечують диференційований підхід до організації навчання учнів
Як уже зазначалося, є вчителі, які хоч і довіряють ідеї диференціації навчання, підтримують її, проте, коли мова йде про застосування цієї ідеї, вони роблять це невдало, неправильно. Цілком ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net