Розробка методики проведення занять по темі: «Проект»

Нова педагогіка » Підготовка учнів на уроках праці » Розробка методики проведення занять по темі: «Проект»

Сторінка 2

Четверта стадія - так зване робоче проектування, в якому розробляються креслення деталей і робочі складальні креслення.

Для виготовлення більш простих моделей в умовах шкільної майстерні, ми будемо спиратись у нашій роботі на чотири етапи проектування:

підготовчий;

конструкторський;

технологічний;

заключний;

На першому підготовчому ми з'ясуємо завдання над яким будемо працювати. На другому (конструкторському) розв'яжемо це завдання (застосовуючи ескізне або художнє конструювання) і розробимо конструкцію виробу.

На третьому будемо виготовляти спроектований виріб відповідно до розробленого ескізу або креслення. І нарешті заключний етап - це остаточне випробування об'єкту, оформлення і захист проекту.

б) Таким чином у процесі проектування застосовують наступні види графічної документації: ескіз, технічний опис, макет, креслення, шаблони.

Зображення на кресленні виконується за певними правилами і звичайно із застосуванням креслярських інструментів. На практиці конструктори на початковій стадії створення об'єкту використовують креслення, виконані в окомірному масштабі від руки, без креслярських інструментів. Такі креслення називають ескізами (учні записують визначення). Вони призначені для одноразового використання на виробництві.

До проектної документації додають певні відомості (технічний опис): короткий опис об'єкта, принцип його дії, коротке обґрунтування прийнятих конструкторських рішень.

Ескізний проект (друга стадія проектування) не завжди дає повне уявлення про майбутній технічний об'єкт. Тому під час проектування на цій стадії часто застосовують макетування. Макет виробу, який конструюють, може виготовлятися в певному масштабі або в натуральну величину.

6. Практична робота

Завдання. Розробити три ескізи майбутнього виробу – (інтерактивним методом роботи у малих групах).

Вступний інструктаж.

учитель формує групи по три учні у кожній;

нагадує суть методу фантазування: уявіть, солонку зовсім інших розмірів та іншої форми. Ви також можете представити свій варіант, якщо ви десь бачили чи ще краще видумали.

• необхідно уявити образ такої солонки і зобразити його на ескізі.

Поточний інструктаж

Якщо протягом декількох хвилин відчувається інертність у роботі дітей, учитель робить власні замальовки на дошці. Після цього учитель пропонує групам вибрати і доповнити запропоновані варіанти чимось новим (змінити форму, розміри існуючих елементів тощо).

7. Підсумок уроку.

Рефлексія

Учитель просить кожного учня відповісти на такі запитання:

1. 3а допомогою якого методу ви сьогодні працювали?

2.Чи досягнули очікуваних результатів ви особисто, клас у цілому? Чому ви так вважаєте?

З.Що могло б бути організовано краще, корисніше?

Заключна частина:

виставлення оцінок за роботу на уроці;

домашнє завдання: основні положення конспекту.

План конспект

уроку трудового навчання в 9 класі

Тема: Основні відомості про складальні креслення, як вид проектної документації. Особливості виконання складальних креслень.

Мета уроку:

Навчальна: навчити читати та виконувати складальні креслення.

Розвиваюча: розвивати уміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати; просторове мислення, увагу, па’мять.

Виховна: виховувати самостійність, наполегливість, відповідальне відношення до роботи.

Об’єкт навчальної праці: складальне креслення виробу що проектується.

Обладнання: креслярський інструмент, аркуш формату А4.

Тип уроку: комбінований

План уроку

Організаційна частина (2хв.)

Повторення раніше вивченого матеріалу (7хв.)

Повідомлення теми, мети завдань уроку (2хв.)

Мотивація навчально-трудової діяльності (2хв.)

Викладення нового матеріалу (10 хв.)

Практична робота (15 хв.)

Підсумок уроку (6 хв.)

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуємо почитати:

Дидактичні передумови формування в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції за когнітивно-комунікативним підходом
Згідно з принципом комунікативності у навчанні ІМ і практичної мети – навчання іншомовного спілкування, засвоєння мовного матеріалу відбувається комплексно, що дозволяє забезпечити спілкува ...

Формування пізнавальних процесів як наукова проблема
Одним із найважливіших завдань, які суспільство ставить перед загальноосвітньою школою є розвиток пошукової навчально-пізнавальної діяльності підростаючого покоління. Практичне розв'язання ...

Шляхи вдосконалення методики вивчення байок в початковій школі на прикладі розробки уроку читання "Українська байка"
Рішення проблеми вдосконалення методики вивчення байок лежить у площині використання монографічного методу вивчення байок Відмінна риса даного методу полягає в тому, що вивчення байок у пер ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net