Розробка методики проведення занять по темі: «Проект»

Нова педагогіка » Підготовка учнів на уроках праці » Розробка методики проведення занять по темі: «Проект»

Сторінка 1

Обґрунтування вибору виробу

У багатьох людей постає проблема: у якій би посудині подати сіль на стіл? В основному всі користуються солонками, виготовленими з кераміки або пластмаси. Але ці конструкції солонки ненадійні та майже не мають естетичного вигляду. Так наприклад солонка, яка виготовлена з кераміки, при падінні може легко розбитись, а солонка, яка виготовлена з пластмаси не зовсім відповідає естетичним вимогам. Таким чином можна перерахувати проблеми з якими зустрічається споживач при покупці солонки:

В зв’язку з цим, добре обміркувавши виріб, який я буду виготовляти, встановив ряд вимог:

виріб повинен бути легким;

мати привабливий естетичний вигляд;

оригінальність;

нескладність у виготовленні;

невеликі витрати на придбання матеріалу.

План конспект уроку трудового навчання

Тема: Художнє конструювання на прикладі виробу «Солонка»

Мета уроку:

Навчальна: засвоєння знань про етапи проектування, ескіз, технічний опис, макет, креслення, шаблони; формування вмінь застосовувати метод фантазування, виконувати ескізне конструювання.

Розвиваюча: розвивати окомір, точність під час виконання графічних зображень.

Виховна: виховувати самостійність, наполегливість, відповідальне відношення до роботи.

Об'єкт навчальної праці: ескіз виробу, який проектується.

Обладнання: креслярський інструмент.

Тип уроку: Формування практичних вмінь.

План уроку

Організаційна частина (1 хв)

Повторення раніше вивченого матеріалу та актуалізація життєвого досвіду учнів (7хв)

Повідомлення теми, мети завдань уроку (2 хв)

Мотивація навчально-трудової діяльності (2 хв)

Вивчення нового матеріалу (8 хв)

Практична робота (20 хв)

Підсумок уроку (5 хв)

Хід уроку

Організаційна частина

Перевірка присутніх;

Призначення чергових;

2. Повторення раніше вивченого матеріалу та актуалізація життєвого досвіду учнів (методом бесіди з'ясовують питання):

Що таке об'єкт технологічної діяльності?

Які вимоги ставлять до об'єкту, який конструюють?

Що таке ергономічність? Технологічність?

Що таке функціональність?

У чому полягає суть методу фантазування?

Якою професією, на вашу думку, необхідно оволодіти, щоб після закінчення школи проектувати технологічні об'єкти?

Мотивація навчально-трудової діяльності.

Всі ви напевно зустрічали певні декоративні вироби. Назвіть їх. Чи сподобався вам хоч один виріб? Чи хотіли б ви так виготовляти вироби? Отже для того щоб навчитись виготовляти такі вироби нам необхідні знання з цієї теми та уміння які будуть набуватись у процесі уроку.

4. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

Сьогодні ми засвоїмо процес виготовлення виробу, у якій послідовності проектується виріб, тобто етапи проектування, а також спробуємо застосувати метод фантазування у створенні технологічного об'єкта.

5. Вивчення нового матеріалу

План

а) етапи проектування;

б) види проектної документації: ескіз, технічний опис, макет, креслення, шаблони;

в) поняття про художнє (ескізне) конструювання як складову частину проектування.

а) У виробничих умовах процес проектування виробів як правило відбувається у чотири стадії.

Перша стадія - формулювання завдання.

Проектування починають з певних вимог, яким повинна відповідати конструкція в експлуатації. Ці вимоги оформляють як технічне завдання, в якому вказують призначення і область застосування об'єкта.

Друга стадія - Розробка ескізного проекту.

Його часто називають ескізним пошуком. Дизайнер (художник-конструктор) часто застосовує метод фантазування виконуючи декілька ескізних замальовок майбутнього виробу.

Третя стадія - технічний проект

Технічний проект містить більш конкретну технічну характеристику виробу і коротку пояснюючу записку, в якій наводяться дані розрахунку і техніко-економічні показники виробу. У ході розробки технічного проекту конструктори ведуть розрахунки, наприклад, тепловий, динамічний, на міцність та інші. Визначають геометричну форму і основні розміри вузлів і основних деталей.

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуємо почитати:

Практичні основи виховання у старшокласників ціннісного ставлення до природи
Особливої актуальності у сучасному вихованні набули категорії “цінність” та “особистісна цінність”. Філософські джерела характеризують цінність як значення будь-якого явища, вчинку, загалом ...

Лінгводидактичні орієнтири сучасної початкової мовної освіти в Україні
Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті передбачає забезпечення особистісного розвитку школярів, зокрема, їхніх інтелектуальних, моральних якостей і фізичного удосконале ...

Процесуальне забезпечення здоров’язберігаючої функції початкової освіти у чинних підручниках
Значною мірою здоров’язберігаючий вплив навчальних книг на особистість молодшого школяра здійснюється за допомогою навчальних завдань і вправ. Навчальні завдання і вправи слугують засобом ф ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net