Розробка питань санітарно-гігієнічного виховання учнів в психолого-педагогічній літературі

Нова педагогіка » Санітарно-гігієнічне виховання учнів в ході роботи вчителя біології » Розробка питань санітарно-гігієнічного виховання учнів в психолого-педагогічній літературі

Сторінка 2

Санітарія – сукупність практичних заходів, направлених на здійснення гігієнічних норм і потреб.

За останні роки в Україні погіршилися демографічні і фізичні показники, знизилися народжуваність та природний приріст населення, зріс рівень захворюваності та смертності. Особливу тривогу викликає здоров'я дітей та молоді.

Здоров'я населення нерозривно пов'язане з суспільним устроєм. Заходи, спрямовані на поліпшення здоров'я людей, ефективні тоді, коли вони проводяться в масштабі всього населення. Основні завдання гігієнічних досліджень, що проводяться в нашій країні, визначені системою державних, громадських та медичних заходів, спрямовані на попередження захворювань, збереження і зміцнення здоров'я, підвищення працездатності і виховання здорового покоління.

Основною причиною погіршення стану здоров'я дітей та молоді та різкого зниження морально-духовного стану учнів є низька санітарна культура, відсутність елементарних гігієнічних навичок, безвідповідальне ставлення до свого здоров'я. Нездоровий спосіб життя сприймається як нормальна поведінка.

У попередженні захворювань та стимулюванні здорового способу життя дітей та підлітків значна роль належить школі. Безперечно, що основа здорового способу життя, вироблення потреби у дотриманні його норм і правил необхідно починати зі шкільного віку, оскільки фундамент здоров'я людини закладається в дитячому віці в період виховання і навчання в школі. Саме в шкільному віці формуються такі якості особистості, як комунікабельність, моральність, духовність, чесність, а також гігієнічні звички і навички, необхідні здорові потреби.

Як показує міжнародний досвід, щоб досягти успіху у піднятті рівня санітарно-гігієнічної грамотності у збереженні та зміцненні здоров'я, необхідно в значній мірі підвищити відповідальність учнів за своє здоров'я. Прищеплення школярам навичок особистої гігієни буде сприяти підвищенню медико-гігієнічних знань, попередженню захворювань, травматизму, отруєнь організму, попередженню короткозорості і порушення постави, різних інфекційних захворювань.

Придбані школярами гігієнічні знання з формування здорового способу життя стануть надійною опорою у збереженні здоров'я майбутніх громадян України. З цих позицій гігієнічне виховання набуває актуальну, соціальну значущість, вимагає активної стратегії формування здорового способу життя школярів.

Розглянемо становлення проблеми гігієнічного виховання в рамках психолого-педагогічної науки.

З часів глибокої давнини і до наших днів особливу увагу люди приділяли здоров'ю і зокрема такому невід'ємного фактору здоров'я як гігієна.

Історія вітчизняної та зарубіжної освіти свідчить, що проблема здоров'я підростаючого покоління виникла з моменту появи людського суспільства і на подальших етапах його розвитку розглядалася по-різному.

У рабовласницькій Стародавній Греції виділялися особливі системи виховання: спартанська і афінська. В умовах суворого військового ладу життя земельної аристократії виховання у Спарті мало яскраво виражений військово-фізичний характер. Ідеалом був витривалий і мужній воїн. Яскраву картину спартанського виховання намалював Плутарх у біографії спартанського законодавця Лікурга. На відміну від спартанської афінська система виховання передбачала інтелектуальний розвиток і розвиток культури тіла. У працях Сократа і Аристотеля містяться погляди на необхідність формування культури тіла.

У повній відповідності з античним ідеалом людини педагоги епохи Відродження виявляли турботу про здоров'я дітей, розробляли методику фізичного виховання - Томмазо Кампанелла, Франсуа Рабле, Томас Мор, Мішель Монтень.

У педагогічній теорії XVII століття керівним принципом виховання вважався принцип корисності. Педагоги того часу приділяли велику увагу турботі про зміцнення здоров'я дітей. Джон Локк у своїй головній праці "Думки про виховання" пропонує ретельно розроблену систему фізичного виховання майбутнього джентльмена, проголошуючи його основне правило: "Здоровий дух у здоровому тілі - ось короткий, але повний опис щасливого стану в цьому світі .".

Локк докладно описує прийоми загартування, обґрунтовує значення суворого режиму в житті дитини, дає поради про одяг, їжу, прогулянки, заняття спортом.

Вперше в історії російської педагогічної думки російський діяч освіти Єпіфаній Славинецький в педагогічному творі "Громадянство звичаїв дитячих" спробував дати звід правил, якими повинні були керуватися діти у своїй поведінці. Тут сказано, як ставитися до свого одягу, зовнішності, як дотримуватися правил гігієни.

Французькі просвітителі XVIII століття Жан-Жак Руссо і Клод Адріан Гельвецій в очікуванні нової ери, царства розуму на Землі, в своїх працях розглядали питання виховання нової людини. Руссо в роботі "Еміль, або Про виховання" біологізує процес виховання. Він детально зупиняється на прийомах загартовування Еміля, зміцненні його фізичних сил. Відзначаючи важливу роль природних засобів, вказує: "Внутрішній розвиток наших здібностей та наших органів є виховання від природи .". Гельвецій у книзі "Про людину, його розумові здібності та її виховання" визначає завдання фізичного виховання в тому, ". щоб зробити людину більш сильною, більш міцною, більш здоровою, отже, більш щасливою…".

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Хімічний експеримент як засіб розвитку логічного мислення
Хімія — це експериментальна наука, і саме через хімічний експеримент можна навчити дитину мислити. Сучасний педагогічний процес має бути спрямований на засвоєння дитиною найрізноманітніших ...

Тенденції та перспективи розвитку світової та європейської поліцейської вищої школи
Початок ХХІ століття характеризується прискореною глобалізацією, яка обумовлена вільним переміщенням інформації, товарів, послуг і капіталів в загальносвітовому значенні. На жаль цим породж ...

Готовність дітей з тяжкими порушеннями до оволодіння самостійним писемним мовленням
Під мовленнєвою готовністю дітей до оволодіння самостійним писемним мовленням вчені (А. Богуш, М. Вашуленко, В. Гербова, Л. Дейниченко, А. Іваненко, Н. Орланова) розуміють сформованість нав ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net