Розробка питань санітарно-гігієнічного виховання учнів в психолого-педагогічній літературі

Нова педагогіка » Санітарно-гігієнічне виховання учнів в ході роботи вчителя біології » Розробка питань санітарно-гігієнічного виховання учнів в психолого-педагогічній літературі

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

Розвиток людини вимагає організації двох взаємопов'язаних про-процесів - навчання і виховання. Ці два процеси мають різні завдання і тому, перетинаючись один з одним, а іноді навіть збігаючись у часі, принципово відрізняються один від одного методами і формами організації.

Навчання - один з елементів педагогічного процесу. Другим найважливішим елементом виступає виховання. Обидва ці процеси являють собою процеси цілеспрямованого впливу на дитину.

Виховання сприяє соціалізації дитини в реальному світі і являє собою один із шляхів її здійснення. Це ключовий, основний елемент соціалізації, так як саме виховання дає можливість дитині швидше освоїти комплекс найбільш значимих для суспільства цінностей і норм.

Розвиток будь-якої людини відбувається в процесі виховання, коли попереднє покоління передає накопичений досвід подальшому, яке його примножує і збагачує. Виховання - процес цілеспрямованого формування особистості. У сучасній педагогічній літературі та практиці поняття "виховання" вживається в широкому і вузькому сенсі.

У широкому сенсі виховання включає в себе всю суму впливу, весь процес формування особистості та підготовки її до активної участі у виробничому, громадському і культурному житті. У такому розумінні виховання охоплює не тільки виховну роботу сім'ї, школи, вузу, громадських організацій, а й вплив всього життєвого укладу суспільства, вплив літератури, мистецтва, засобів масової інформації. Виховання в широкому сенсі цього слова включає в себе також освіту і навчання.

У вузькому сенсі виховання означає формування світогляду, морального обличчя, розвиток естетичного смаку, фізичний розвиток.

Виховання є двосторонньою дією; з одного боку - діяльність педагога, з іншого - діяльність вихованця (їх вплив один на одного, взаємовплив, співробітництво). Тут доречно навести таке висловлювання: «Процеси навчання і виховання можуть бути повноцінними лише в тому випадку, якщо вони є взаємними: навчається і виховується не тільки студент, а й викладач». Крім того, певні комунікативні відносини і зв'язки припускають і взаємодію між самими учнями.

Вихователь - це особа (іноді організація), яка здійснює виховання (тобто передає досвід поколінь); крім того, це може бути посадова особа, що займається виховною роботою в навчально-освітньому закладі.

Виховання може бути дієвим, якщо переходить в самовиховання, пробуджує власну активність. Самовиховання - це діяльність людини з метою вдосконалення своїх якостей і подолання недоліків.

Виховний процес складається з окремих ситуацій. Під виховною ситуацією мається на увазі стан процесу виховання в якийсь момент педагогічної взаємодії викладача та студента, в певний період, в конкретних об'єктивних і суб'єктивних умовах.

Для того щоб організувати безперервний виховний процес (розглядаючи його в русі та розвитку), потрібно в кожній навчальній ситуації вирішувати комплекс виховних завдань у залежності від поставленої мети, враховуючи їх варіативність.

При виховному навчанні досягається взаємозв'язок між придбанням знань, умінь і навичок та формуванням особистості учнів. Це дидактичний принцип, що знаходить своє відображення у змісті, організаційних формах і методах навчання. У процесі виховного навчання здійснюються основні завдання виховання і виявляються повноцінність або неповноцінність соціальної ситуації розвитку.

Реалізація цілей виховання і освіти називається педагогічним процесом. При цьому акцент робиться не на змісті навчання, а на розробці цілісної змістовної концепції нової педагогічної системи, формуванні міжособистісних відносин, які забезпечують комфортні умови розвитку та емоційно-моральне виховання. Ось чому проблема формування особистості і виховних впливів на неї стає злободенною.

Одним з аспектів всебічного формування особистості підростаючого покоління є формування здорового способу життя дитини і санітарно-гігієнічне виховання.

Санітарно-гігієнічне виховання учнів – одна з найважливіших ланок виховання дітей, що передбачає систематичний цілеспрямований вплив на формування особистості людини. Його завданням є виховання потреби боротися за зміцнення не тільки власного здоров’я, а й здоров’я колективу.

Гігієнічне виховання – сукупність заходів направлених на прививання населенню гігієнічних навиків, виховання правильного ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих.

Гігієна - медична наука, що вивчає вплив навколишнього середовища та виробничої діяльності на здоров'я людини і розробляє оптимальні, науково-обгрунтовані вимоги до умов життя та праці населення.

Існує ще одна галузь гігієни як гігієна дітей та підлітків, яка вивчає вплив факторів навколишнього середовища, умов навчання і виховання на організм дітей і підлітків і розробляє норми і заходи, направлені на укріплення їхнього здоров’я і забезпечення їхнього нормального розвитку.

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Техніка слухання
Слухання — важливий етап, умова та засіб спілкування. Ефективність слухання забезпечує дотримання правил: 1. Під час слухання не допускайте ніяких сторонніх думок. Вслуховуйтесь. 2. Швидкіс ...

Поняття індивідуального стилю педагогічної діяльності та фактори, які впливають на його формування
Проблема ефективності стилів професійно-педагогічної діяльності не має однозначного вирішення. Одні дослідники визнають в якості найбільш ефективного якийсь один конкретний стиль педагогічн ...

Труднощі оволодіння діалогічним мовленням в процесі вивчення турецької мови учнями початкової школи
Навчання діалогічному мовленню передбачає оволодіння мовним матеріалом, створення в учнів звички користуватись турецькою мовою у спілкуванні і утворенні механізмів підготовленого і непідгот ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.edudirect.net