Авторські пропозиції та їх результативність

Нова педагогіка » Організація пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів у сучасній школі » Авторські пропозиції та їх результативність

Сторінка 7

Тест Векслера

Тест Векслера

Анкета для вчителя

1.Що, на Вашу думку, розуміють під терміном « пошукова діяльність»?

а) це активне мотивоване емоційне ставлення суб'єкта до предмета пізнання, яке має систематично враховуватись і розвиватись у процесі навчання, оскільки безпосередньо впливає на формування і розвиток особистісної спрямованості дитини.

б) це специфічна людська діяльність, яка регулюється свідомістю і активністю особи, спрямована на задоволення пізнавальних, інтелектуальних потреб, продуктом якої є нове знання, отримане відповідно до поставленої мети і відповідно до об'єктивних законів, що визначають реальність і досяжність мети.

в) це діяльність, спрямована на осягнення навколишнього світу, відкриття дітьми нових для них знань і способів діяльності, що забезпечує умови для розвитку їх ціннісного, інтелектуального і творчого потенціалу.

г)

2.Підкресліть складові пошукової діяльності:

а) створення мотивації

б)постановка мети пов’язаної із організацією пізнавальної діяльності

в)навички планування власної діяльності

г)наявність запитань від учителя

д)вибір оптимальних шляхів для максимального досягнення мети

е)прагнення доповнити вчителя

є)уміння аналізувати, узагальнювати, робити висновки

ж) прагнення поспілкуватись з вчителем в позаурочний час

з) уміння узгоджувати свою діяльність з іншими

і) уміння презентувати результати своєї праці

й) _

3. Чи плануєте Ви спеціально роботу по організації пошукової діяльності?

а) так

б) ні

в) залежно від ситуації

г) _

4. На яких предметах надаєте перевагу організації пошукової діяльності? Чому? _

5. Чи використовуєте Ви у своїй практиці розробки уроків інших вчителів?

а) ні, розробляю уроки самостійно

б) іноді, якщо знаходжу цікаві ідеї

в) так, використовую

г) _

6. Якого методичного забезпечення потребуєте в організації пошукової діяльності?

а) поради колег

б) методичні рекомендації

в) обговорення даної проблеми на методичних семінарах

г) консультації в методистів

д) _

7. Що є основною перешкодою в організації пошукової діяльності?

а) відсутність методичного забезпечення

б) брак досвіду

в) _

8. З якого класу, на Вашу думку, варто починати цілеспрямовану роботу над формуванням в учнів пошукової діяльності.

а) з першого класу

б) з другого класу

в) з третього класу

г) з другого семестру третього класу

д) з четвертого класу

Анкета для учня

Чи часто однокласники задають тобі запитання з навчальних предметів, що вивчаються у школі?

а) так

б) ні

в) інколи

г) _

Як часто ти потребуєш допомоги у навчанні?

а) завжди

б) інколи

в)не потребую допомоги

З яких навчальних предметів ти найбільше потребуєш допомоги?

а) з математики

б) з рідної мови

в) з читання

г) з музики

д) з трудового навчання

е) з «Я і Україна»

є) з іноземної мови

ж) _

4.Чиєї допомоги ти потребуєш?

а) вчителя

б) однокласників

в) підручника

г) Інтернету

д) батьків

е)

5. Як допомагають тобі у навчанні однокласники?

а) підказують

б)дають навідні запитання

в)пояснюють те, що не зрозумів

г)

6. Чим ти займешся в першу чергу у вільний час?

а) прочитаєш книжку або журнал

б) пограєш у комп’ютерні ігри

в) спілкуватимешся з друзями в Інтернеті

г) шукатимеш в Інтернеті цікаву інформацію

д) переглянеш пізнавальну передачу

е) підеш гуляти

є) _

7. Якби тобі запропонували переглянути телевізійну передачу, яку ти

обрав би?

а) про природу

б) про історичних героїв

в) про зірок естради

г) про те, як створюються мультфільми

д) про найвидатніші місця світу

е) _

Тест для вчителів на визначення комунікативних умінь [10]

Чи вмієте Ви керувати своєю поведінкою та настроєм?

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рекомендуємо почитати:

Проблеми та реалізація здібностей талановитих дітей
Проблема обдарованості завжди привертала до себе увагу широкого кола фахівців - психологів, педагогів, культурологів, мистецтвознавців, історіографів, працівників соціальної сфери та інших ...

Павло Тичина. «Гаї Шумлять». Урок засвоєння нових знань
Тема. Павло Тичина. «Гаї шумлять .». Вираження патріотичних почуттів митця через поетизацію рідної природи. Гармонія людини і природи. Мета: розкрити красу пейзажної лірики поета, показати ...

Результати дослідження продуктивності розумової працездатності дітей
Ґрунтуючись на результатах досліджень М.М. Кольцової, можна припустити, що впровадження комплексу оздоровчих заходів того, що включає: самомасаж БАТ і спеціальні дрібно координовані рухи сп ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net