Авторські пропозиції та їх результативність

Нова педагогіка » Організація пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів у сучасній школі » Авторські пропозиції та їх результативність

Сторінка 2

Отже, можемо зазначити, що переважна більшість опитаних і проанкетованих вчителів (84%) не готові до організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності в своїй педагогічній практиці. Причиною цього є недостатній рівень комунікативних умінь, відсутність творчого підходу до педагогічної діяльності, відсутність мотивації до організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності в своїй педагогічній практиці.

Оцінка наявного рівня сформованості умінь пошукової навчально-пізнавальної діяльності учнів з’ясовувалася за допомогою розроблених нами анкет для учнів (див. Додаток Д). Основне завдання цього етапу – констатувати початковий рівень, що характеризує наявність пошукових навчально-пізнавальних умінь в учнів, який включає в себе: спонтанний пошуковий досвід дітей, отриманий в процесі життєдіяльності, і досвід, отриманий за час навчання.

Результати анкетування показали, що лише 18% дітей відкриті до спілкування. Більшість проанкетованих дітей (82%) не вміють співпрацювати з однолітками. В ході опитування з’ясувалось, що саме вчитель не налаштовує учнів на спілкування, оскільки не може спрямувати його у потрібне русло. Учні не налаштовані на самостійний пошук інформації (92%). В школярів відсутня мотивація до пошукової навчально-пізнавальної діяльності (87%). Діти не можуть сформувати мету, пов’язану з організацією пошукової навчально-пізнавальної діяльності (64%). Відсутні також навички планування власної діяльності та вибору оптимальних шляхів її реалізації. Переважна більшість дітей не може аналізувати, узагальнювати, та робити висновки, узгоджувати свою діяльність з іншими, презентувати продукт своєї діяльності (87%).

Загальні підсумки констатуючого етапу дослідження свідчили про те, що в школярів відсутнє прагнення до пошукової навчально-пізнавальної діяльності. На нашу думку, це пов’язано із відсутністю пошукової діяльності у навчальному процесі, з небажанням або невмінням вчителів організувати пошукову навчально-пізнавальну діяльність в своїй педагогічній практиці, з відсутністю партнерських стосунків між вчителем та учнями. Школярі не можуть самостійно шукати інформацію, не вміють визначити кінцеву мету своєї діяльності, активно і впевнено працюють лише під керівництвом вчителя. Це вказує на те, що учні раніше не стикалися з пошуковою навчально-пізнавальною діяльністю на практиці.

На формувальному етапі дослідження (2010-2011 рр.) дослідження наша увага була спрямована на забезпечення систематичної підготовки учнів експериментальних класів до пошукової діяльності у двох площинах: позаурочна діяльність у формі тренінгів, спрямованих на систематичну підготовку дітей до пошукової діяльності із врахуванням її складових, та підчас роботи на уроці, а саме, вивчення можливостей використання проектної діяльності та її вплив на пошукову діяльність.

Оскільки учні експериментальних класів виявилися неготовими до проектної діяльності, виникла потреба в організації більш доступних методів пошукової роботи, а саме тренінгів, у позаурочний час.

Нами було проведено тестування учнів на виявлення спрямованості до спілкування (див. Додаток Є). Результати тестування показали низький рівень готовності учнів до спілкування та співпраці. Це ще раз підкреслює необхідність проведення тренінгів по підготовці школярів до пошукової діяльності.

Тематика таких тренінгів може бути різноманітною, але найзручніше обирати теми природничого та гуманітарного спрямування: «Світ навколо мене», «Як бути здоровим», «Година книголюбів», «Попрацюємо разом», «Моє рідне місто», « Клуб Чомучок», «Малі дослідники», «Канал новин» тощо.

Для прикладу візьмемо розроблений нами тренінг на тему: «Попрацюємо разом».

«Попрацюємо разом»

Мета: Формувати навички роботи в парі.

Розвивати творчий інтерес, допитливість, потяг до пошуку нової інформації, проблемне бачення, вміння висувати гіпотези, аналізувати подану інформацію, здатність до дослідницької діяльності, вміння узгоджувати свою думку з іншими.

Обладнання: предметні малюнки, довідники, роздатковий матеріал.

Хід тренінгу

Організаційний етап

- Діти, подивіться уважно на вашого сусіда по парті. Посміхніться йому, адже сьогодні ви з ним – партнери. На вас чекає багато цікавих завдань, які ви виконаєте спільно.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Методичні вказівки, якими доцільно керуватися вчителеві, аналізуючи з учнями музичні твори
Виходячи з проведеної роботи під час практики, ми визначили структуру і логіку методичних рекомендацій, які є узагальненням науково-методичної літератури, передового педагогічного досвіду, ...

Зміст та структура новітніх інформаційних технологій
Поняття технології ввійшло в повсякденний педагогічний лексикон на початку 1990-х рр. із науково-технічних виробництв. Таке перенесення стало можливим завдяки тому, що, з одного боку, педаг ...

Підготовка майбутнього вчителя до використання новітніх технологій
Розвиток нових інформаційних технологій на початку століття і тисячоліття відкрив перед людством величезні перспективи у комунікації. Нові інформаційні технології надають фантастичні можлив ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net