Авторські пропозиції та їх результативність

Нова педагогіка » Організація пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів у сучасній школі » Авторські пропозиції та їх результативність

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

Розвиток суспільства – процес безперервний. Це постійне оновлення і ускладнення всіх умов і сторін життя, і діяльності людини, нові проблеми міжнародного і внутрішнього життя суспільства, нові наукові відкриття, стрімкий біг науково-технічного прогресу, зміна праці під впливом змінюваних умов життя – все це ставить і перед вчителем, і перед учнем, і перед навчанням нові і більш складні завдання. Їх пошук і вирішення активно здійснюється наукою і практикою. Одним з методів вирішення цих завдань є організація пошукової навчально-пізнавальної діяльності в навчальному процесі. Пошукова навчально-пізнавальна діяльність формує в підростаючого покоління такі риси, як самостійність, комунікативність, активність, що, в кінцевому результаті, дає суспільству мислячу, соціально активну особистість.

У психолого-педагогічній літературі (Р.Альтшуллер, П.Гальперін, В.Давидов, Л.Казанцева, А.Леонтович, І.Лернер, А.Матюшкин) говориться про необхідність створення особливих умов для організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності учнів, а саме:

- включення молодшого школяра в дослідницьку діяльність ґрунтується на пізнавальному інтересі, найбільш властивому цьому віку;

- враховуючи небагатий власний досвід молодшого школяра в пошукової навчально-пізнавальної діяльності, значну роль в організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності грають не лише дитячі дослідження, але і спеціальні заняття по формуванню відповідних умінь;

- навики пошукової навчально-пізнавальної діяльності, що формуються в процесі пошукової навчально-пізнавальної діяльності, є складовою частиною загальнонавчальних умінь, необхідних для успішної учбової діяльності.

До основних шляхів забезпечення пошукової навчально-пізнавальної діяльності у сучасній початковій школі належать такі як використання методу проектів, створення проблемно-пошукових ситуацій на уроці, застосування інтерактивних методів роботи, а також колективну роботу, виконання завдань в парах, тощо.

Дослідженням пошукової навчально-пізнавальної діяльності займалися такі вчені, як І. Зимова, Е. Шашенкова, А.Савенков, Л.Божович, М.Лисина та інші.

Одним з найефективніших методів забезпечення пошукової навчально-пізнавальної діяльності вчені вважають метод проектів. Розробкою цих методів займалися Дж. Дьюї, А.Флітнер, Уильям Херд Килпатрик, С. Шацький, А. Макаренко, В. Гузєєв та інші.

На констатуючому етапі дослідження (2008-2010 рр.) було проведено анкетування вчителів та учнів, аналіз конспектів уроків та системи позаурочної діяльності, спостереження та бесіди з вчителями, з метою визначення рівня готовності вчителів та учнів до пошукової навчально-пізнавальної діяльності.

Дослідження проводилося на основі Скала-Подільської ЗОШ І-ІІІ (32 учні), Скала-Подільської ЗОШ І-ІІ (34 учні), ЗОШ №16 м. Тернополя (21 учень). Всього було опитано та проанкетовано 87 учнів, 12 вчителів і 52 студентів заочного відділення, які працюють у початковій школі.

Аналізуючи результати анкетування вчителів нами було виявлено, що готовність вчителів до організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності в своїй педагогічній практиці знаходиться на низькому рівні.

Лише у 36% вчителів сформоване уявлення про пошукову навчально-пізнавальну діяльність, але немає усвідомлення того, що здійснюватись вона має системно. З них у 12% є мотивація до організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності в навчальному процесі. Тільки 13% вчителів готові творчо підходити до педагогічної діяльності. Інші 87% надають перевагу готовим розробкам уроків, або запозиченню цікавих ідей інших вчителів. Більшість вчителів (87%) не усвідомлюють того, що пошукова навчально-пізнавальна діяльність має здійснюватися системно на всіх навчальних предметах. Тож бачимо, що повноцінну пошукову навчально-пізнавальну діяльність може організувати 13% вчителів.

Результати опитування вчителів щодо їх комунікативних умінь показали, що не всі вчителі і не завжди можуть зберігати витримку у конфліктних ситуаціях, стимулювати співрозмовника до спілкування, регулювати внутрішньо колективні стосунки учнів, моделювати спілкування з учнями. Проте ці якості є необхідними для організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності, а їх відсутність негативно впливає на якість організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Спілкування дітей дошкільного віку з однолітками та дорослими
Особливості спілкування дитини З дорослими З однолітками Дорослий посідає центральне місце у житті дошкільника, тому досвід спілкування з ровесниками постійно переломлюється крізь досвід сп ...

Учитель і учні як творці й учасники риторичного дискурсу освіти
Основні засади риторичної освіти забезпечують ефективне вивчення риторики в навчальному закладі, основою якої є риторичний дискурс. Ціннісними орієнтирами риторичного дискурсу вважають особ ...

Проблемне навчання
При проблемному виді навчання зміст матеріалу засвоюється в процесі дозволу спеціально створюваних ситуацій. Ведучими отут є проблемно-пошу-кові методи навчання, у якому використовуїться пі ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.edudirect.net