Формування у молодших школярів досвіду пошукової діяльності: інноваційні підходи

Нова педагогіка » Організація пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів у сучасній школі » Формування у молодших школярів досвіду пошукової діяльності: інноваційні підходи

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 5

Ще однією формою організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності учнів є проектна діяльність на уроках.

У педагогічній літературі термін «метод проектів» з'явився у працях Н. Крупської у 1923 році. Суть цього методу полягала в тому, що у зв'язку з вивченням окремих тем навчальних курсів учні намічають проекти визначених робіт, під час виконання яких застосовуються отримані ними раніше знання. Проект чи завдання спочатку обговорювались учителем разом з дітьми щодо його доцільності. Н.Крупська зазначила такі переваги застосування методу проектів: розвиває ініціативу, привчає до планової роботи, до обліку всіх видів труднощів, формує вміння розраховувати свої сили в процесі навчальних занять, а також залучає до самостійної роботи. Значний внесок у розвиток теорії «методу проектів» робить І. Чечель. Значущою є розробка етапів дослідницького проекту і виявлення домінуючої ролі вчителя або учня та ступенів взаємодії суб'єктів «учень – учитель» на різних етапах проектування, надаючи вчителеві роль «незалежного консультанта», а учням – «не статистів, а активних учасників».

Виділяються такі етапи діяльності в процесі створення спільних проектів: підготовка, планування, прийняття рішень, збір інформації, аналіз інформації та формування висновків, захист та аналіз.

Участь у проектуванні розвиває дослідницькі та творчі здібності, здатність до самовизначення, вміння самостійно конструювати свої знання, здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, вміння планувати свою роботу і презентувати її.

Метод проектів широко застосовують у школах США (Оклефський коледж, Пітсбург; коледж Ітон Ереа та ін.). Також цей метод застосовував у своїй практиці А.Макаренко. У сучасній педагогіці метод проектів використовується не замість систематичного предметного навчання, а разом з ним як компонент системи освіти.

Займатися цим видом роботи в початковій школі починають з 1 класу. Метою роботи є реалізація програм орієнтованих на фактичні знання і придбання нових. Напрямки, за якими можна працювати реалізовуючи метод проектів, можуть бути різноманітними: "Я – громадянин України", "Сім'я", "Корекційно-розвиваючий напрям", "Екологія", "Краєзнавство", "Здоров'я".

Працюючи над проектом, використовують методику гри і театру, пошукову роботу. Робота над проектом ведеться не тільки у позаурочній діяльності, а й об'єднує практично всі уроки.

Вся пророблена робота дозволяє формувати особистісні якості учня, також ця робота дає позитивний результат у навчальному процесі і дозволяє вийти за рамки уроку учневі і педагогу, також здійснюються партнерські зв'язки. Дана робота готує дітей до пошукової навчально-пізнавальної діяльності в старших класах.

Отже, праця над проектами як одним із видів інноваційної педагогічної діяльності дає змогу сучасній школі не тільки зробити навчально-пізнавальний процес привабливішим, не тільки здобувати глибші знання, а головне, виконувати високу освітню місію: навчити дітей вчитися із задоволенням. Але вчителі використовують метод проектів як засіб формування пошукової навчально-пізнавальної діяльності учнів вкрай рідко (лише 12% відвіданих уроків).

До технологій організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності учнів належать інтерактивні технології, технології колективно-групового навчання, технології ситуативного моделювання.

Інтерактивні технології (робота в парах, ротаційні трійки, два-чотири-всі разом, карусель, робота в малих групах, акваріум) можна ефективно використовувати як на уроках засвоєння, так і на уроках застосування знань, умінь і навичок. Це може відбуватися одразу ж після викладу вчителем нового матеріалу, замість опитування, на спеціальному уроці, присвяченому застосуванню знань, умінь і навичок, або бути частиною узагальнювального уроку.

Технології колективно-групового навчання передбачають одночасну спільну роботу всього класу. Це такі форми роботи, як: «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Навчаючи – вчуся», «Незакінчені речення», «Дерево рішень».

Технології ситуативного моделювання передбачають ігрову модель навчання. Модель навчання у грі – це побудова навчального процесу шляхом залучення дітей до гри. Завдання педагога під час застосування ігор у навчанні полягає в підпорядкуванні гри конкретній дидактичній меті. Учитель в ігровій моделі є інструктором, суддею, тренером, ведучим. (Г. Сиротенко « Сучасний урок: інтерактивні технології навчання»).

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Методичні рекомендації щодо підвищення ефективності здійснення диференціації навчання у середній школі
У ході дослідження було з'ясовано, що педагог має визначити, знати, ураховувати індивідуальні особливості своїх учнів, їхній фізичний розвиток, темперамент характер, волю, мислення, почуття ...

Програма факультативних занять з українського народознавства для 5-11 класів
Пояснювальна записка. Програма факультативу в 5 класі має на меті забезпечити учнів елементарними знаннями з народознавства - походження назв днів тижня, назви місяців року та їхні характер ...

Особливості викладання природознавства у 5 – 6 класах
У цьому навчальному році п'ятикласники розпочали вивчати «Природознавство» — інтегрований пропедевтичний курс, головна мета якого — формування в учнів уявлень про цілісність природи, місце ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.edudirect.net