Формування у молодших школярів досвіду пошукової діяльності: інноваційні підходи

Нова педагогіка » Організація пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів у сучасній школі » Формування у молодших школярів досвіду пошукової діяльності: інноваційні підходи

Сторінка 3

В.Майборода та З.Друзь запропонували систему непідручникового матеріалу (використання системи продуктивних за своїм характером вправ: розв’язування нестандартних завдань, використання додаткових навчально-пізнавальних матеріалів, створення пошукових ситуацій тощо) при використанні якого рекомендують зважати на таке:

на уроці додаткові вправи слід комбінувати з програмованими (стандартними) так, щоб попереднє завдання готувало учнів до наступного і щоб ця робота ґрунтувалася на використанні життєвого досвіду дитини;

особливу увагу слід приділяти розкриттю сюжету нестандартної вправи, домагатися, щоб діти усвідомили кінцеву мету завдання; до моделювання корисно звертатися лише тоді, коли без цього учні не можуть правильно уявляти зміст задачі;

необов’язково, щоб учень розв’язав додаткову задачу самостійно, важливо створювати такі ситуації, щоб він подумав над задачею, спробував її розв’язати;

під час самостійного розв’язування творчих вправ не варто обмежувати дітей у виборі способів їх розв’язання; бажано максимально заохочувати пошуки різних способів розв’язання задач, знаходити серед них найраціональніші;

не слід підказувати хід розв’язування, значно важливіше правильно спрямовувати думку учня, головне – не кінцевий результат, а сам процес розв’язування ;

при розв’язуванні творчих завдань має всебічно реалізуватися принцип диференційованого підходу.

Видами диференційованої допомоги учням під час виконання нестандартних вправ можуть бути: додаткова конкретизація творчої вправи; наведення аналогічного завдання, виконаного рішення; вказівка на зразок способу дії; пояснення ходу виконання подібного завдання; виконання вчителем певної частини нестандартного завдання; доповнення до завдання у вигляді малюнка, схеми; попереднє розв’язування найпростіших допоміжних творчих вправ; елементи допомоги з теоретичними довідками; пам’ятка; допомога із застосуванням вибору рішення; попередження учнів про типові помилки, неправильні підходи і т. ін.

Цікавими є висловлювання В. Едигея з питань розвитку пошукової навчально-пізнавальної діяльності: «Багато років мене турбує проблема, як покращити й водночас полегшити процес навчання для самих школярів, щоб їм у класі та вдома працювалося і цікаво, і приємно, тобто, щоб переважали позитивні емоції. Тоді праця здаватиметься захопливим заняттям, а не тягарем, учні охоче беруться за уроки, в них збуджується і наростає пізнавальний інтерес, вони не обмежуються заданими вправами. Від цього виграє і зміст освіти. Вчитель, якщо він насправді хоче активізувати пошукову навчально-пізнавальну діяльність школярів, мусить постійно шукати й удосконалювати навчальний матеріал, щоб зацікавлювати всіх і кожного в класі. Ось погляньте завдання 1: вивчаємо число 2 і пропонуємо дітям знайти пари фігур, які можна об’єднати за певною закономірністю. Виконуючи завдання школяр вдається до аналізу, синтезу, робить висновки. а це сприяє розвитку мислення.

Або інше завдання. Щоб виконати його, треба порахувати кількість кубиків у фігурі, а потім зробити висновок. Велике значення для розвитку мислення дитини має знаходження аналогій». Подібні вправи В.Едигей вводить в уроки математики та мови.

Особливої уваги потребують уроки читання, коли школярі оперують звуками, позначають їх літерами. Зверніть увагу на завдання 3: оперуючи звуками, складаючи та віднімаючи їх, учень розвиває не лише фонематичну пам’ять, а й швидкість, гнучкість мислення.

На уроках математики пропоную застосувати раціональні прийоми обчислень у нестандартних вправах. Треба вчити дітей, щоб вони уміли самі собі ставити питання: Чому? Нехай оце «чому?» спонукає їх до пошуку».

Досвід науково-методичної роботи В.Майбороди, З.Друзь та В.Едигея з проблеми розвитку пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів свідчить про те, що у масовій школі ця проблема вирішується стихійно, без належного теоретико-методичного обґрунтування і забезпечення. Увага вчителів-практиків зосереджена в основному на репродуктивних вправах і завданнях, які пропонуються у підручниках (за результатами нашого дослідження такими є 86% відвіданих уроків).

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Історія та призначення NetLogo
NetLogo - програмоване навколишнє середовище моделювання для того, щоб моделювати природні і соціальні явища. Воно було створено Урі Віленськім в 1999 і знаходиться в безперервному розвитку ...

Суть і значення ігрової діяльності на уроках у початкових класах
Намагаючись проникнути у таємниці природної музикальності людини, К.Орф виходив з того, що кожен крок в осягненні духовного у мистецтві є водночас утвердженням його елементарної першооснови ...

Конструкторський етап проектування
Під час виготовлення власне виробу слід чітко розпланувати порядок дій учнів, запропонувати їм готовий виріб, як заключний етап практичної роботи. Продемонструвати його. На дошці розмістити ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net