Шляхи забезпечення пошукової навчально-пізнавальної діяльності у сучасній початковій школі

Нова педагогіка » Організація пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів у сучасній школі » Шляхи забезпечення пошукової навчально-пізнавальної діяльності у сучасній початковій школі

Сторінка 5

Дидактично обґрунтовано оцінити можливості навчального матеріалу, а потім вибрати оптимальні методи досить складно. У цьому процесі слід враховувати можливості учнів, ретельно вивчати відповідні розділи навчальних програм у зіставленні з підручниками і не тільки глибоко розібратися в них, а й добре запам'ятати, де, що і в якому обсязі вивчати. Для цього рекомендується зробити дидактико-методичний аналіз програм у такій послідовності:

– цілі предмета;

– завдання його вивчення у кожному класі;

– основний зміст навчання;

– методичні підходи до предмета вивчення;

– знання, уміння й навички, які контролюються на кінець року.

Глибоке, всебічне знання програм та їх наочне відображення – надійні орієнтири для вчителя у правильному доборі матеріалу, з'ясуванні між предметних внутрішньо предметних зв'язків, визначенні, які саме знання, вміння і навички треба постійно контролювати в кожному класі.

Оскільки у виборі методів організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності визначальним є зміст, то в програмах з кожного предмета виділено провідні види діяльності саме для цієї дисципліни. Скажімо, робота над змістом твору у взаємозв'язку з аналізом його образних засобів – на уроках читання; різноманітні види аналізу та вправ на зв'язному тексті – на уроках мови; спостереження й пошукова навчально-пізнавальна діяльність – на уроках природознавства.

Тільки після глибокого аналізу можна дійти висновку, який матеріал доцільно опрацювати із застосуванням методів проблемного навчання, а який – шляхом пояснення вчителя; які знання засвоюються переважно через безпосереднє слухання та спостереження, а які –у процесі пошукової навчально-пізнавальної діяльності учнів.

У період початкового навчання формується система понять. Поняття – це складне узагальнення, яке відображає істотні ознаки предмета або групи об'єктів. Засвоюється воно на основі сформованих уявлень у процесі розумової діяльності, яка веде до узагальнення.

Урахування вчителем поступового нарощування обсягу і змісту понять дає можливість вмотивовано урізноманітнювати вибір методів і прийомів проблемного навчання, щоб забезпечити взаємозв'язок усіх його функцій, У формуванні умінь, способів дій, навичок провідними є практичні методи (вправи, дидактичні ігри, досліди) у поєднанні з поясненням, узагальненням. Важлива умова ефективності поєднання методів і прийомів навчання – достатній вибір засобів організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів (зошити з друкованою основою, диференційовані картки, малюнки, схеми).

Організація пошукової діяльності молодших школярів у сучасній початковій школі знаходиться на низькому рівні. Основною причиною цього є нерозуміння вчителями того, що пошукова навчально-пізнавальна діяльність має здійснюватися системно і на різних етапах уроку.

Таким чином, розв'язуючи проблему оптимального вибору і поєднання методів і підходів до організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності у системі уроків і на окремому уроці, учитель має створювати найкращі можливості для організації пошукової діяльності молодших школярів на всіх етапах опрацювання навчального матеріалу.

Страницы: 1 2 3 4 5 

Рекомендуємо почитати:

Принципи і методи використання народної педагогіки у початкових класах на уроках математики
Школа - духовна колиска народу. Чим більше піклування про свою колиску виявляє народ, тим блискучіше його майбутнє - писав Василь Сухомлинський. Сьогодні, коли ми знову повертаємось до надб ...

Загальні рекомендації щодо техніки діалогу
1. Формулюйте ясні, стиснуті, змістовні фрази. 2. Звертайтесь до учасників на ім'я. 3. Не дозволяйте собі коментарії, проміжні оцінки щодо висловлювання учасників. 4. Виявляйте повагу та ув ...

Основні вимоги щодо проведення демонстраційного хімічного експерименту
У багатьох працях з хімії, зокрема у такій, як «Методика навчання хімії», значне місце відведено техніці виконання демонстрацій, або інакше кажучи, застосуванню дидактичних засобів та прийо ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net