Шляхи забезпечення пошукової навчально-пізнавальної діяльності у сучасній початковій школі

Нова педагогіка » Організація пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів у сучасній школі » Шляхи забезпечення пошукової навчально-пізнавальної діяльності у сучасній початковій школі

Сторінка 5

Дидактично обґрунтовано оцінити можливості навчального матеріалу, а потім вибрати оптимальні методи досить складно. У цьому процесі слід враховувати можливості учнів, ретельно вивчати відповідні розділи навчальних програм у зіставленні з підручниками і не тільки глибоко розібратися в них, а й добре запам'ятати, де, що і в якому обсязі вивчати. Для цього рекомендується зробити дидактико-методичний аналіз програм у такій послідовності:

– цілі предмета;

– завдання його вивчення у кожному класі;

– основний зміст навчання;

– методичні підходи до предмета вивчення;

– знання, уміння й навички, які контролюються на кінець року.

Глибоке, всебічне знання програм та їх наочне відображення – надійні орієнтири для вчителя у правильному доборі матеріалу, з'ясуванні між предметних внутрішньо предметних зв'язків, визначенні, які саме знання, вміння і навички треба постійно контролювати в кожному класі.

Оскільки у виборі методів організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності визначальним є зміст, то в програмах з кожного предмета виділено провідні види діяльності саме для цієї дисципліни. Скажімо, робота над змістом твору у взаємозв'язку з аналізом його образних засобів – на уроках читання; різноманітні види аналізу та вправ на зв'язному тексті – на уроках мови; спостереження й пошукова навчально-пізнавальна діяльність – на уроках природознавства.

Тільки після глибокого аналізу можна дійти висновку, який матеріал доцільно опрацювати із застосуванням методів проблемного навчання, а який – шляхом пояснення вчителя; які знання засвоюються переважно через безпосереднє слухання та спостереження, а які –у процесі пошукової навчально-пізнавальної діяльності учнів.

У період початкового навчання формується система понять. Поняття – це складне узагальнення, яке відображає істотні ознаки предмета або групи об'єктів. Засвоюється воно на основі сформованих уявлень у процесі розумової діяльності, яка веде до узагальнення.

Урахування вчителем поступового нарощування обсягу і змісту понять дає можливість вмотивовано урізноманітнювати вибір методів і прийомів проблемного навчання, щоб забезпечити взаємозв'язок усіх його функцій, У формуванні умінь, способів дій, навичок провідними є практичні методи (вправи, дидактичні ігри, досліди) у поєднанні з поясненням, узагальненням. Важлива умова ефективності поєднання методів і прийомів навчання – достатній вибір засобів організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів (зошити з друкованою основою, диференційовані картки, малюнки, схеми).

Організація пошукової діяльності молодших школярів у сучасній початковій школі знаходиться на низькому рівні. Основною причиною цього є нерозуміння вчителями того, що пошукова навчально-пізнавальна діяльність має здійснюватися системно і на різних етапах уроку.

Таким чином, розв'язуючи проблему оптимального вибору і поєднання методів і підходів до організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності у системі уроків і на окремому уроці, учитель має створювати найкращі можливості для організації пошукової діяльності молодших школярів на всіх етапах опрацювання навчального матеріалу.

Страницы: 1 2 3 4 5 

Рекомендуємо почитати:

Сценарій позакласного заходу із географії „Два кораблі”
Мета: удосконалити та збагатити знання учнів з фізичної географії, надати учням можливість продемонструвати навички роботи з картами, вміння застсовувати знання у нестандартних ситуація; ви ...

Використання прийомів ігрового методу на заняттях з фізичної культури
Втягнути дітей в навчальну роботу, активізувати їх дозволяє також застосування різноманітних методів і прийомів, серед яких не можна не виділити ігровий метод, як самий цілеспрямований, осо ...

Аналіз фактичного стану організації активного відпочинку у дошкільному навчальному закладі
Роботу по експериментальній частині дипломного дослідження ми проводили на базі дошкільного навчального закладу №46 „Подоляночка” міста Хмельницького. Колектив дошкільного навчального закла ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net