Шляхи забезпечення пошукової навчально-пізнавальної діяльності у сучасній початковій школі

Нова педагогіка » Організація пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів у сучасній школі » Шляхи забезпечення пошукової навчально-пізнавальної діяльності у сучасній початковій школі

Сторінка 3

Головні труднощі в організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності вчителі пов’язують із недоліками підручників: перевантаженням їх змісту (68%), поганим методичним апаратом (59%). До числа труднощів також відносяться відповідність дидактичних матеріалів, що забезпечують самостійну роботу учнів в системі (43%) і дозволяють здійснити диференційований підхід до навчання (76%).

Особливу складність для вчителя складає повторення і закріплення вивченого: важко поставити проблему до того, що уже відомо. В практиці передових вчителів навчання ведеться постійний пошук прийомів і методів, що підвищують ефективність даної частини навчальної роботи, Методи і прийоми, що використовують на етапі повторення і закріплення вивченого і дозволяють підвищити рівень пошукової навчально-пізнавальної діяльності, можна об'єднати в три групи.

По-перше це введення нового матеріалу і нових навчальних завдань. В доповнення до вивченого вчителем і учнями приводяться нові дані, приклади, ілюстрації (як в процесі розповіді, так і бесіди). Ставиться завдання перетворення вивченого матеріалу, накреслити схеми і діаграми, заповнити контурні карти, скласти порівняльні таблиці, спів ставити повторюване з раніше вивченим.

По-друге – це використання прийомів і методів, що включають в пошукову навчально-пізнавальну діяльність максимальну кількість учнів (в ідеалі – увесь клас). Стара педагогічна мудрість говорить: «Не можна працювати з одним учнем, потрібно працювати з усім класом». Але на практиці реалізувати цю вимогу не просто. Включити в роботу усіх вдається при фронтальній письмовій перевірці знань, при введенні елементів програмованого навчання з перевіркою кожного кроку в навчанні. Частково вирішують цю проблему різні варіанти так званого «ущільненого опитування» і фронтальні бесіди. Потрібно зазначити, що вони нерідко створюють ілюзію пошукової навчально-пізнавальної діяльності, пропонуючи калейдоскоп питань і відповідей. Пошукова діяльність, увага ніби наявна, а в головах учнів не залишається нічого цільного і впорядкованого.

Повноцінна пошукова навчально-пізнавальна діяльність досягається при створенні змагальних ситуацій, введення ігрових моментів. Дидактична гра дає змогу яскраво зреалізувати всі провідні функції навчання: освітню, виховну та розвивальну. Вони діють в органічній єдності.

Використання ігор допомагає сформувати пізнавальну самостійність – якість особистості, що проявляється у готовності власними силами здійснити цілеспрямовану пізнавальну діяльність. Вона і мета навчання, і умова, що дають змогу повніше використовувати можливості учнів. Пізнавальна самостійність формується у різних навчальних ситуаціях: сприйняті готового матеріалу, спрямованій пізнавальній активності, пошуковій навчально-пізнавальній діяльності.

По – третє – це оцінювання результатів діяльності самими учнями, в школі можна спостерігати різні варіанти такого підходу. Найчастіше учні самі доповнюють і уточнюють відповіді товаришів. Інколи організовується взаємоперевірка: учні перевіряють письмові роботи товаришів, ставлять запитання один одному. Деякі вчителі залучають учнів до аналізу і оцінюванню відповідей товаришів. Практикуються самоаналіз і самооцінка відповідей, що завжди сприяє розвитку пошукової навчально-пізнавальної діяльності.

Таким чином, аналіз масової практики шкіл дає основу стверджувати, що проблема організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності далека від свого вирішення. Використовуються лише окремі засоби організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності, в застосуванні яких вчителі відчували труднощі через перевантаження програм і підручників навчальним змістом, а також у зв’язку із відсутністю у багатьох вчителів знань про сутність і способи застосування конкретних засобів організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності. На сучасному етапі розвитку школи проблему організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності школярів потрібно вирішувати на новому рівні. Виникла необхідність в розробці науково – обґрунтованої системи засобів організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності і у виявленні дидактичних умов її реалізації в шкільній практиці. Важливо підібрати такі методи навчання, які б сприяли ефективності навчання, активізували пошукову навчально-пізнавальну діяльність молодших школярів.

Сучасна дидактика орієнтує вчителів не на універсалізацію тих чи інших методів, а на розуміння їх сильних і слабких сторін, пошуки оптимального поєднання переваг кожного з них у забезпеченні пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів в навчальному процесі. Іншими словами виходимо з того, що найкращий метод той, який найбільшою мірою відповідає змісту навчання, підготовленості класу, сприяє активній діяльності учнів.

Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуємо почитати:

Педагогічний шлях директора, громадського діяча, педагога
Вирішилося все, мабуть, у 1964-му, коли Олександр Антонович, відслуживши в армії, твердо надумав повернутися до Сахнівської школи, в якій після закінчення інституту рік пропрацював учителем ...

Створення відео фрагментів
Ілюстрацією реальних ситуацій, що відбуваються в житті, а також демонстрацією поведінки певних об'єктів у мультимедіа-ресурсі може бути відеофрагмент. Це може бути оцифроване відео (живе ві ...

Теорія та практика колективного виховання А.С.Макаренка
Поняття колективізму, колективного виховання можна зустріти на сторінках усіх педагогічних та психологічних видань, а також, зокрема, підручників із соціальної політики, роботи та соціально ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net