Добір та апробація педагогічних шляхів виховання гуманних почуттів у старших дошкільників

Нова педагогіка » Виховання гуманних почуттів у дітей старшого дошкільного віку » Добір та апробація педагогічних шляхів виховання гуманних почуттів у старших дошкільників

Сторінка 6

Резюмуючи сказане, слід підкреслити, що в системі факторів, які визначають розвиток емоційно-ціннісного ставлення дитини до себе і оточуючих, не менш важливим є сім’я. Тому вихователю необхідно знати, який моральний клімат склався у тій чи іншій родині, які засоби, методи використовують батьки для формування особистості дитини.

Слід звернути увагу і на той факт, що майже всі батьки під виховними впливами розуміють лише безпосереднє навчання (вправляння в яких-небудь діях). Уявлення ж про вплив особистості близької дорослої людини на формування особистості дитини і про значимість цього впливу в дошкільні роки дуже розмиті. Звідси й відсутність в багатьох сім’ях спеціально побудованих взаємин з оточуючими як найважливішого засобу залучення її до гуманних цінностей.

Можливість усунення подібних недоліків сімейного впливу в моральному вихованні дітей ми вбачали в двох основних задачах: озброєння батьків необхідним мінімумом психолого-педагогічної інформації; навчання їх дійовим способам застосування запропонованих нами рекомендацій організації життя і діяльності дитини в сім’ї.

Нами було складено програму психолого-педагогічної просвіти батьків. Вона включала наступні питання:

Провідна роль виховання і навчання в розвитку дитини-дошкільника;

Особливості формування особистості дитини в старшому дошкільному віці;

Роль позитивних емоційних переживань в психічному розвитку дитини;

Виховання гуманних почуттів у дітей старшого дошкільного віку;

Значення дошкільного дитинства для формування моральних почуттів дитини;

Сприйнятливість дитини до зовнішніх впливів, схильність до наслідування;

Вирішальний вплив сім’ї і сімейних взаємовідносин на розвиток гуманного ставлення дитини до оточуючих.

Накреслена програма здійснювалась поступово. Кожна чергова порція інформації, яку отримували батьки на зборах, на консультаціях підкріплювалася різними засобами наочної агітації, матеріалами папок-пересувок, в ході організованого перегляду дитячої діяльності в садочку і в наступних бесідах за їх аналізом.

Так, підготували великий стенд, на якому розмістили спільні роботи дорослих і дітей. Підготували папки-пересувки “Уроки доброти”, зміст яких повсякчас оновлювали. Проводились й індивідуальні бесіди з батьками дітей. Були спеціально підготовлені для показу батькам заняття з невеликими підгрупами дітей. На них діти виготовляли вітальну листівку для няні (аплікацію на великому аркуші паперу), оформлювали святковий куточок для іменинників групи.

Усі ці міроприємства помітно вплинули на характер взаємин дітей. Вони стали більше спілкуватися, в них частіше виникало бажання поділитися новиною з товаришем, вони приносили для обігравання з дому свої нові іграшки. Різноманітнішими стали ігрові групи, узгодженішими дії партнерів по грі.

Отже, шлях до розвитку у дітей старшого дошкільного віку доброзичливого ставлення до ровесників і дорослих лежить через гуманізацію їх взаємин. В них відображається досвід виявлення гуманних почуттів до інших і позитивний сенс власної активності, спрямованої на турботу про тих, хто поруч. Іншими словами, щоб дитина пізнала себе в тій чи іншій соціальній якості, потрібна реальна основа її дій і почуттів по відношенню до інших людей і переживання ставлення їх до неї самої.

Внаслідок реалізації запланованих нами та описаних вище видів діяльності в практиці роботи з дітьми експериментальної групи, добору та використання найбільш ефективних педагогічних шляхів виховання гуманних почуттів, намітилась позитивна тенденція зростання рівня сформованості їх. З метою підтвердження даного факту нами було проведено контрольний експеримент. Від його проведення ми очікували наступних результатів:

підтвердження гіпотези дослідження;

виявлення позитивних тенденцій у вихованні гуманних почуттів в старших дошкільників;

підтвердження позитивного впливу проведеної виховної роботи на підвищення рівня сформованості гуманних почуттів у дітей.

Експериментальні ситуації та схема оцінювання експериментальних даних залишилася сталою: (аналогічно констатуючому експерименту). Результати контрольного експерименту зафіксовано у таблицях 2.3 і.2.4. Їх опрацювання та кількісний аналіз у вигляді порівняльної діаграми проведення контрольного експерименту в експериментальній та контрольній групах підтвердили наші очікування та в повній мірі довели правомірність гіпотези дослідження.

Порівнюючи результати, отримані в ході констатуючого та під час проведення контрольного експериментів, виявилися помітні якісні зрушення у рівнях сформованості гуманних почуттів в дітей експериментальної групи. В контрольній групі такий якісний показник був значно меншим. Так кількість дітей з високим рівнем сформованості в експериментальній групі за наслідками формуючого експерименту зросла від 24% до 32%, в контрольній групі цей показник залишився сталим. Водночас суттєво зменшилась кількість дітей з недостатнім рівнем сформованості гуманних почуттів: в експериментальній групі від 36% до 20%, в контрольній – від 32% до 28%. Змінився й показник достатнього рівня – з 40% до 48% він зріс в експериментальній групі і з 48% до 52% - у контрольній.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Рекомендуємо почитати:

Вивчення окремих елементів волейболу
Сутність гри у волейбол полягає в тому, що вона проводиться між двома командами по 6 чоловік кожна, на площадці прямокутної форми довжиною 18 і шириною 9 м, розділеною сіткою на дві половин ...

Роль соціального педагога у реалізації прав дитини
Соціально-педагогічна діяльність повинна бути мистецтвом та конструктивною наукою, У вітчизняній літературі технології соціальної роботи трактуються як сукупність прийомів, методів та вплив ...

Сутність безперервної освіти. Шляхи її реалізації
Ідея безперервної освіти займає помітне місце в ряду прогресивних ідей культури XX ст. Загальнолюдська і філософська значущість цієї ідеї велика, так як сенс її полягає в тому, щоб забезпеч ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net