Добір та апробація педагогічних шляхів виховання гуманних почуттів у старших дошкільників

Нова педагогіка » Виховання гуманних почуттів у дітей старшого дошкільного віку » Добір та апробація педагогічних шляхів виховання гуманних почуттів у старших дошкільників

Сторінка 5

Дібрані твори, вірші, оповідання, казки, використовували на занятті на у повсякденному житті. Серед них “Чому дідусь такий добрий сьогодні?”, “Через потік”, “Лялька під дощем”, “Як Сергійко навчився жаліти”, “У кого радість, а в кого горе”, “Дуб під вікном”, “Втрачений день” В. Сухомлинського; “Гіркий апельсин” М. Стеценка; “Печиво”, “Хто покарав його”, “Добре”, “Погано”, “Відвідала”, “Помстилася” В. Осєєвої; “Шапка” З. Халіла; “Квіточка-семицвіточка”, “Пень” В. Катаєва та інші. Деякі з творів читали й повторно – так посилювалися враження, зміцнювалися почуття дітей. В бесіді за художніми творами моральні поняття утворюються внаслідок того, що відповідаючи на запитання вихователя, дитина змушена аналізувати й синтезувати, порівнювати вчинки і дії персонажів, робити певні висновки. Допомагаючи дитині сформувати думки в словах, вихователь домагається від неї кращого розуміння сприйнятої події, явища, формує певні абстраговані поняття .

Особливість дитячого сприймання і мислення, емоційність, властива дітям цього віку, вимагають простої, але чіткої структури бесіди, конкретного доступного змісту і жвавого проведення її. Художній твір тоді більше впливає на дошкільника, коли його сприймання спрямовує і поглиблює дорослий. Переслідуючи дану мету ми проводили з дітьми міні-читання та обговорення, так звані “Хвилинки добрих вчинків”.

Крім того, уривки з художніх творів включали й у зміст етичних бесід.

Етична бесіда як метод морального виховання відрізняється суттєвою своєрідністю. Головна мета її полягає у тому, аби сформувати у дитини моральні мотиви поведінки, якими би вона могла керуватися у своїх вчинках. І спиратися такі бесіди повинні перш за все на реальні події і явища, які з надлишком надає життя і діяльність дитини у колі однолітків, оточуюча її дійсність. Готуючись до такої бесіди ми керувалися наступними чинниками:

аналіз найбільш яскравих вражень дітей, того, як вони сприйняли побачене або почуте, як переживають його;

досягти того, аби етична бесіда пробуджувала активність переживань дітей, глибоке осмислювання ними вчинків, що обговорюються;

забезпечити активну участь кожної дитини у бесіді.

Та обставина, що діти усією групою обговорюють факти поведінки і різноманітні ситуації, викликає співпереживання, емоційний взаємовплив дітей, сприяє взаємному збагаченню їхніх почуттів і етичних уявлень.

В етичних бесідах ми намагались відповідно поєднувати різні засоби та методи виховного впливу: художнє слово, вирішення проблемних моральних ситуацій та інше. Формуючий експеримент передбачав проведення тематичних етичних бесід: “Що погано, а що добре?”, “Принось людям радість добрими справами”, “Будь чуйним і уважним”, “Співчуття душу зігріває”, “Дружба і товаришування”. Етичні бесіди, їхні результати повинні безпосередньо проявлятися в практиці поведінки, вчинках дітей у різних ситуаціях. Це надзвичайно важливо для закріплення результатів педагогічного впливу.

Сприяє виявленню гуманних почуттів й вирішення проблемних ситуацій, які спеціально створюються вихователем. Цей метод дає поштовх внутрішній психологічній активності, яка спонукає дитину до певних дій, зробити самостійний моральний вибір. При цьому, як виявилося, деяким дітям необхідна спеціальна допомога вихователя, який би привертав увагу дитини до складного становища іншого. Цим самим дорослий спонукає дитину до моральної дії, хоча й не примушує її.

Слід відмітити: дошкільники, які відчули почуття задоволення від позитивного ставлення ровесників, охоче вступають у спілкування, розмовляють з іншими дітьми, організовують ігри. Граються дружно, надають іншим допомогу. У спілкуванні з дітьми переважає м’який тон, доброзичливі нотки. Це свідчить про те, що позитивні переживання сприяли регуляції поведінки дитини, розвитку взаємин.

Для нас,в контексті експериментального дослідження, актуальним було питання про те, як навчити дитину жити в колективі однолітків, як керувати її соціально значимою активністю, надавати її почуттям гуманний, доброзичливий характер, навчити долати егоїстичні нахили. Один з шляхів, що сприяє вирішенню цих питань – посилення ролі самооцінки в становленні гуманної особистості дитини.

Враховуючи вікові особливості старших дошкільників, зокрема емоційний характер сприйняття ними оточуючого і образність мислення, ми використали психологічний портрет “хорошого хлопчика” і “хорошої дівчинки”, по суті характеристику, яку, як повідомлялося дітям, необхідно було разом з ними уточнити (чи правильно у ній про дитину написано), оскільки цю характеристику даватимуть їм при вступі до школи. При застосуванні на практиці цього методу було виявлено, що психологічний портрет, окреслений характеристикою, сприймається дітьми як цілісний образ. Присвоєння більшістю дітей цього образу (тобто ототожнення себе з ним) дає можливість стверджувати, що особистісні якості, включені в психологічний портрет однолітка, є для дитини ціннісними. Робота з характеристикою дозволяє проникнути у внутрішній світ дитини, побачити, за що вона себе цінує (тобто особливості її самооцінки), встановити, чи має дитина власний досвід гуманного ставлення до дітей.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рекомендуємо почитати:

Ігри для розвитку навичок письма
Чи знаєш ти правопис? На дошці написано 20–25 слів. Деякі з них містять помилки. Учні повинні помітити помилки та у свої зошити записати слова правильно. Перемагає той, хто першим помітить ...

Дослідження рівня обізнаності молоді щодо особливостей створення та функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу в Україні
У ході дипломного дослідження з метою з’ясування рівня обізнаності молоді щодо особливостей створення та функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу в Україні нами про ...

Аналіз основних форм і методів позаурочної діяльності
Поняття «форма» означає: «спосіб організації і спосіб існування предмета, процесу, явища» (Філософська енциклопедія). Форма в педагогічній науці визначається як спосіб організації виховного ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net