Добір та апробація педагогічних шляхів виховання гуманних почуттів у старших дошкільників

Нова педагогіка » Виховання гуманних почуттів у дітей старшого дошкільного віку » Добір та апробація педагогічних шляхів виховання гуманних почуттів у старших дошкільників

Сторінка 11

виявлення співчуття до тих, у кого сталася неприємність, хто потрапив у складну неприємну ситуацію;

виявлення співпереживання емоційним настроям оточуючих (горю, невдачі, радості, успіху), тобто вміння співрадіти і співпереживати іншим;

здатність до співдії, вміння не лише побачити і усвідомити (співчувати та співпереживати) складне становище іншої людини, а й з власної ініціативи прийти на допомогу, надати посильну поміч.

Визначення рівнів сформованості гуманних почуттів у дітей (недостатній, достатній та високий) відбувалося за результатами експерименту. Методика визначення їх включала в себе оцінку дій дітей у змодельованих експериментальних ситуаціях.

В ході формуючого експерименту нами було доведено дієвість наступних шляхів виховання гуманних почуттів у дітей старшого дошкільного віку:

спілкування вихователя з дітьми, в тому числі оцінне слово вихователя;

гра – сюжетно-рольова, дидактична, гра-драматизація, етичні ігри-вправи та колективні ігри дітей;

навчальна діяльність, організація занять етичного змісту;

спостереження за працею дорослих, екскурсії-огляди у межах ДНЗ та екскурсії на природу;

морально-етичні бесіди;

організація спільної продуктивної діяльності дітей;

художня література та образотворче мистецтво;

створення проблемних етичних ситуацій; стимулювання й вправляння дітей у виявленні гуманних почуттів;

залучення до самооцінки;

організація роботи з сім’єю.

Добираючи шляхи виховного впливу ми виходили з того факту, що перші гуманні почуття дитини зароджуються на основі її емоційного ставлення до оточуючих людей як фундаментального ставлення індивіда до соціального світу. Використані нами методи і засоби виховання були спрямовані передусім на те, аби надати кожній дитині можливість, взаємодіючи з оточуючими людьми, виступати суб’єктом гуманних переживань і водночас – об’єктом позитивного емоційного ставлення.

Під впливом вказаних факторів не лише збагачуються уявлення дитини про моральні норми взаємин між людьми, а й актуалізується її потреба в проявах гуманних почуттів, що відповідають цим нормам.

Надзвичайно продуктивна у розвитку гуманістичної спрямованості особистості і пов’язаних з нею почуттів ігрова діяльність дошкільників. Однак гра виконує виховні функції лише в тому випадку, якщо стимулює, активізує відповідні гуманістичному ідеалу актуальні переживання дитини.

Дуже важливо з цією метою використовувати спілкування педагога з вихованцями. Слід володіти методами управління емоційною активністю дітей задля того, аби навчити їх правильно виражати своє позитивне ставлення до людей. Ріст моральної свідомості дітей старшого дошкільного віку, зокрема збагачення їхньої самооцінки емоційно забарвленими знаннями про чесноти однолітків, є одним з найважливіших механізмів розвитку гуманістичної спрямованості особистості дитини. У вихованні гуманних почуттів особливо гостро стоїть проблема єдності сімейного і суспільного виховання. Без емоційного відгуку по відношенню до членів сім’ї не може відбутися чуйна людина. Ефективним для сімейного виховання засобом впливу постає зміна рольових позицій дитини у спільних з близькими дорослими хатніх турботах. Внаслідок реалізованих нами в навчально-виховному процесі методів педагогічного впливу в моральній поведінці дітей відбулися помітні позитивні зрушення. Динаміка їх стала помітною ще до завершення експериментального дослідження й підтвердилась результатами контрольного експерименту. Зміни, що відбулися в експериментальній групі характеризувалися:

розвитком уявлень дітей про норми моралі суспільства, у якому вони живуть, й про вимоги гуманної поведінки;

посиленням емоційних контактів вихованців з однолітками й дорослим оточенням дошкільного закладу, їхньої гуманної орієнтації на інших;

оволодінням емпатійними проявами – формами співпереживання, співчуття, поділу радості інших, вмінням керуватися ними у взаєминах з оточуючими;

розвитком здатності розуміти й усвідомлювати стан інших, адекватно реагувати на нього;

підвищенням активної самостійно усвідомленої участі дітей в спільній з близькими дорослими і ровесниками діяльності на основі гуманних мотивів;

розвитком у дітей вміння виявляти доброзичливе ставлення, гуманні почуття до оточуючих.

Втілення в практику виховної роботи дошкільних навчальних закладів педагогічно цінних форм і методів розвитку гуманних почуттів у дітей, послугує справі утвердження в свідомості підростаючого покоління суспільної моралі – гуманістичної, активної і діяльнісної, що виходить з глибокої поваги до людини, її духовного життя, емоційного стану та почуттів.

Страницы: 6 7 8 9 10 11 

Рекомендуємо почитати:

Вимоги до обладнання та організації робочого місця
Штучне освітлення: - на вертикальній поверхні монітора – не більше 200 лк; - на поверхні клавіатури – не менше 400 лк. У поле зору учнів, які працюють за комп’ютерами, не повинні потрапляти ...

Система роботи вчителя музики в процесі ознайомлення молодших школярів з духовною спадщиною
Наше дипломне дослідження ми проводили на базі ЗОШ №2 м.Кам'янець-Подільського, вчителя-методиста початкових класів Васильєвої Тетяни Іванівни. На початку роботи ми проаналізували програму ...

Аналіз програми з розділу „Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів з конструкційних матеріалів” у 5 – 6 класах
Трудове навчання – загальноосвітній предмет державного компонента змісту освіти, який знайомить учнів із виробництвом як складовою навколишнього середовища і на цій основі впливає на їхній ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net