Педагогічні шляхи виховання гуманних почуттів у старших дошкільників

Нова педагогіка » Виховання гуманних почуттів у дітей старшого дошкільного віку » Педагогічні шляхи виховання гуманних почуттів у старших дошкільників

Сторінка 7

Впливаючи на моральні та етичні почуття, твір, включає дітей в сферу співпереживання, викликає прагнення наслідувати позитивний приклад і негативно ставитись до поганих вчинків певних дійових осіб, ставить перед дітьми ряд хвилюючих питань, які щільно пов’язані з їх особистим досвідом.

У процесі переживань у дитини створюються відповідні моральні уявлення, поняття, формується певне ставлення до всього, що її оточує. Ці переживання створюють нові відношення, нові моральні оцінки вчинків і явищ практичного життя. Сила художнього твору і полягає в тому, що впливаючи на почуття дитини, він викликає певні переживання. Сприймаючи зміст твору, дитина в уяві діє разом з героєм. Як наслідок цього внутрішнього спільного з героєм життя і виникають нові моральні оцінки, уявлення і поняття.

Бесіди за художніми творами, спрямовані на виховання гуманних почуттів, проводяться не тільки з метою допомогти дітям запам’ятати зміст, деталі твору, головне тут – допомогти їм усвідомити зміст твору і глибше пережити його, зрозуміти і вирішити ряд питань морального порядку, підвести дітей до оцінки вчинків, зображених у творі персонажів, пов’язати враження, здобуті дітьми під час читання, з їх власним досвідом. Активне ставлення до прочитаного художнього твору створюється тоді, коли вихователь, викликавши у дітей емоції вдалою подачею матеріалу (наприклад, виразним читанням), спрямовує в бесіді їх думку й увагу на найяскравіші моменти, на визначення мотивів описаних вчинків і їх оцінку.

Перші моральні уявлення і поняття формуються у дітей найбільш успішно під впливом творів мистецтва, оскільки без відповідного естетичного ставлення значно знижується дієвість моральних уроків, що надаються дорослими. Ось чому у всьому процесі виховання і навчання підростаючого покоління значна роль відводиться предметам естетичного циклу.

Значні можливості духовного збагачення дитини містяться у музичних творах. Музичне мистецтво, як і будь-яке інше, допомагає дітям осягнути красу навколишнього, сприяє збагаченню їхнього життєвого досвіду, викликає різноманітні емоційні переживання. Психологи, наприклад, не випадково підкреслюють особливу схильність дитини до емоційного впливу на неї. Виникає він разом зі здатністю сприймати умовність власне мистецтва, сприймати художнє узагальнення. Це досягається різними засобами, в тому числі й засобами музичного мистецтва. Перш за все у дітей розвивається здатність сприймати і розрізняти емоційний зміст і характер музичних творів. Музика зазвичай відображає оточуючу дійсність: виразні інтонації людської мови, звуки природніх явищ, людські переживання.

Естетичне ставлення до оточуючого формується і в процесі залучення дітей до різних видів образотворчого мистецтва. Вони загострюють почуття прекрасного, підносять особистість в її власних очах. Розглядання з дітьми картин – такий самий засіб емоційно-естетичного впливу як і музика. Цінною у даному контексті є й самостійна художня діяльність дітей. В малюнках, ліпці, аплікаціях на суспільну тематику педагог формує у дітей емоційне ставлення до явищ оточуючої дійсності. Найбільш повно воно проявляється саме в старшому дошкільному віці. Для формування морально-естетичних почуттів важливо орієнтувати дітей на результат, підкреслюючи певну спрямованість роботи. Діти починають розуміти, що візерунок слід зробити гарним, аби порадувати маму, бабусю подарунком до свята 8 Березня тощо.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9

Рекомендуємо почитати:

Математична газета і математичний куточок в газеті
Математика як наука містить багато цікавого та захопливого, а за змістом - доступного розумінню молодших школярів. Для розширення математичного світогляду учнів, для ознайомлення їх з цікав ...

Технологія дискусії
Дискусія (від лат. Discussio - розгляд, дослідження, пошук істини)-спір, обговорення суперечливого питання (проблеми) з метою його вірного розв'язання (знаходження істини). Дискусія передба ...

Методика збагачення іншомовного словникового фонду в різних вікових групах
4-й рік життя. Основною метою формування словникового фонду у дітей цього віку є створення умов для міцного закарбування лексичних одиниць в пам'ять формування у них умінь розпізнавати ці с ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net