Педагогічні шляхи виховання гуманних почуттів у старших дошкільників

Нова педагогіка » Виховання гуманних почуттів у дітей старшого дошкільного віку » Педагогічні шляхи виховання гуманних почуттів у старших дошкільників

Сторінка 6

Ціннісне ставлення дошкільника до себе розвивається лише при його взаємодії з іншими дітьми. Воно, немов би виростає на ґрунті дитячих переживань, що виникають в процесі взаємодії під впливом оцінок дорослих.

Відомий дослідник в області дитячої самосвідомості П. Р. Чамата вказував, що дитині потрібно пережити своє ставлення до інших людей і ставлення інших людей до себе. В процесі накопичення емоційного досвіду “шліфуються”, усвідомлюються й закріплюються перш за все ті емоції (з часом вони перетворюються на стійкі почуття), які несуть дитині інформацію про її власну цінність, значимість в будь-якому відношенні.

Таким чином, потреба дошкільника у високій самооцінці настільки сильна, що добитися успіху у вихованні гуманних почуттів дитини можна лише постійно підтримуючи в ній бажання бути хорошою.

Стимулювання гуманних проявів дітей потребує водночас й розвитку правильних уявлень у них про гуманні почуття. Вони можуть формуватися під впливом бесід, читання оповідань про хороші вчинки людей, обговорення картин, на яких зображено добрі вчинки, розучування прислів’їв та приказок на відповідну тематику.

Ефективним методом уточнення і систематизації моральних уявлень старших дошкільників є етична бесіда. Зміст етичних бесід складають в більшості реальні життєві ситуації, поведінка оточуючих людей, і перш за все самих вихованців групи. Вихователь дає характеристику тим фактам і вчинкам, які дитина спостерігала або здійснювала у спілкуванні з однолітками і дорослими. Подібні характеристики формують у дітей об’єктивність в оціннюванні подій, допомагають дитині орієнтуватися в тій чи іншій ситуації й діяти у відповідності моральним вимогам.

Такий підхід до вибору змісту етичних бесід не означає, однак, випадкового характеру їх тематики, як би залежної від здійснених вчинків і фактів. Етичні бесіди – це планові, підготовлені й організовані заняття, зміст яких визначено вимогами програми. Але, звертаючись до програмових задач виховання, дуже важливий й глибокий аналіз конкретних фактів і вчинків, покладених в основу етичних бесід.

Слід пам’ятати: головна мета етичних бесід полягає у тому, щоб сформувати у дитини правильні уявлення й моральні мотиви поведінки, якими би вона могла керуватися у своїх вчинках. Спиратися такі бесіди повинні перш за все на реальні події та явища, які вдосталь надає життя і діяльність дитини у колі ровесників, оточуюча її дійсність. Готуючись до такої бесіди педагогу варто проаналізувати, що було предметом найбільш яскравих вражень дітей, як вони сприйняли побачене, як переживають його .

Додамо, що вихователь може будувати етичну бесіду й на основі художнього твору або декількох творів, об’єднаних спільною тематикою і виховним змістом. Завдяки художній літературі дітям стає ближче і зрозуміліше те, що їм найважче усвідомити: внутрішній світ людини, її почуття, вчинки, ставлення до інших людей і оточуючого світу. Розкриваючи в образній формі внутрішній світ людини, її моральні почуття, мотиви поведінки, художній твір сприяє формуванню моральних уявлень, понять, без яких неможливе моральне виховання.

Особливе значення для виховання гуманних почуттів у дітей мають художні твори, що розкривають етичні норми поведінки. Такі твори підводять дитину до усвідомлення морального змісту людських вчинків, навчають оцінювати вчинки героя і, на цій основі, оцінювати вчинки свої і своїх товаришів, що, зрештою, сприяє поступовому формуванню у дитини більш високих мотивів діяльності.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Рекомендуємо почитати:

Екологічне виховання школярів в умовах табірного життя
В літньому таборі повинна бути форма екологічного виховання учнів, мета якого розвинути у дітей і підлітків здатність чуйно ставитися до природи, передбачувати наслідки своїх дій, розуміти ...

Використання методів активного навчання на семінарських заняттях при вивченні дисципліни "Семіотика культури"
А ось як характеризує методи активного навчання (МАН) завідувач кафедри методів інтенсифікації процесу навчання МПДУ В. А. Трайнєв: - по-перше, МАН активізують мислення тих, кого навчають, ...

Вступ та навчання в Болонському університету
Стати студентом Болонського університету можна тільки відучившись одін-трі роки в російському вузі. Як правило, зарахування відбувається за посередництва Італійського інституту культури в М ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net