Педагогічні шляхи виховання гуманних почуттів у старших дошкільників

Нова педагогіка » Виховання гуманних почуттів у дітей старшого дошкільного віку » Педагогічні шляхи виховання гуманних почуттів у старших дошкільників

Сторінка 6

Ціннісне ставлення дошкільника до себе розвивається лише при його взаємодії з іншими дітьми. Воно, немов би виростає на ґрунті дитячих переживань, що виникають в процесі взаємодії під впливом оцінок дорослих.

Відомий дослідник в області дитячої самосвідомості П. Р. Чамата вказував, що дитині потрібно пережити своє ставлення до інших людей і ставлення інших людей до себе. В процесі накопичення емоційного досвіду “шліфуються”, усвідомлюються й закріплюються перш за все ті емоції (з часом вони перетворюються на стійкі почуття), які несуть дитині інформацію про її власну цінність, значимість в будь-якому відношенні.

Таким чином, потреба дошкільника у високій самооцінці настільки сильна, що добитися успіху у вихованні гуманних почуттів дитини можна лише постійно підтримуючи в ній бажання бути хорошою.

Стимулювання гуманних проявів дітей потребує водночас й розвитку правильних уявлень у них про гуманні почуття. Вони можуть формуватися під впливом бесід, читання оповідань про хороші вчинки людей, обговорення картин, на яких зображено добрі вчинки, розучування прислів’їв та приказок на відповідну тематику.

Ефективним методом уточнення і систематизації моральних уявлень старших дошкільників є етична бесіда. Зміст етичних бесід складають в більшості реальні життєві ситуації, поведінка оточуючих людей, і перш за все самих вихованців групи. Вихователь дає характеристику тим фактам і вчинкам, які дитина спостерігала або здійснювала у спілкуванні з однолітками і дорослими. Подібні характеристики формують у дітей об’єктивність в оціннюванні подій, допомагають дитині орієнтуватися в тій чи іншій ситуації й діяти у відповідності моральним вимогам.

Такий підхід до вибору змісту етичних бесід не означає, однак, випадкового характеру їх тематики, як би залежної від здійснених вчинків і фактів. Етичні бесіди – це планові, підготовлені й організовані заняття, зміст яких визначено вимогами програми. Але, звертаючись до програмових задач виховання, дуже важливий й глибокий аналіз конкретних фактів і вчинків, покладених в основу етичних бесід.

Слід пам’ятати: головна мета етичних бесід полягає у тому, щоб сформувати у дитини правильні уявлення й моральні мотиви поведінки, якими би вона могла керуватися у своїх вчинках. Спиратися такі бесіди повинні перш за все на реальні події та явища, які вдосталь надає життя і діяльність дитини у колі ровесників, оточуюча її дійсність. Готуючись до такої бесіди педагогу варто проаналізувати, що було предметом найбільш яскравих вражень дітей, як вони сприйняли побачене, як переживають його .

Додамо, що вихователь може будувати етичну бесіду й на основі художнього твору або декількох творів, об’єднаних спільною тематикою і виховним змістом. Завдяки художній літературі дітям стає ближче і зрозуміліше те, що їм найважче усвідомити: внутрішній світ людини, її почуття, вчинки, ставлення до інших людей і оточуючого світу. Розкриваючи в образній формі внутрішній світ людини, її моральні почуття, мотиви поведінки, художній твір сприяє формуванню моральних уявлень, понять, без яких неможливе моральне виховання.

Особливе значення для виховання гуманних почуттів у дітей мають художні твори, що розкривають етичні норми поведінки. Такі твори підводять дитину до усвідомлення морального змісту людських вчинків, навчають оцінювати вчинки героя і, на цій основі, оцінювати вчинки свої і своїх товаришів, що, зрештою, сприяє поступовому формуванню у дитини більш високих мотивів діяльності.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Рекомендуємо почитати:

Постановка задачі наближеного інтегрування
Під чисельним інтегруванням розуміють наближене обчислення визначених інтегралів. Якщо для функції , визначеної на відрізку , можно знайти первісну функцію, то визначений інтеграл розрахову ...

Історія та розвиток яворівської забавки
Це унікальний випадок у народному декоративному мистецтві України. Яворівська забавка (саме забавка, а не іграшка, оскільки походить від забавляти, бавити, заспокоювати) — іграшки, що майст ...

Історія розвитку проблеми патріотичних почуттів, патріотичного виховання у педагогічній науці
Виховні традиції української педагогіки складалися упродовж багатьох століть. За цей період наш народ набрав великого досвіду виховання, створив власну педагогічну культуру, в основі якої л ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net