Педагогічні шляхи виховання гуманних почуттів у старших дошкільників

Нова педагогіка » Виховання гуманних почуттів у дітей старшого дошкільного віку » Педагогічні шляхи виховання гуманних почуттів у старших дошкільників

Сторінка 4

Головна увага вихователя при постановці завдання старшим дошкільникам полягає в тому, щоб формувати в них уміння співдіяти, уважно і тактовно ставитися до пропозицій іншого, ввічливо й ненав'язливо відстоювати власну думку, звертатися по допомогу й охоче допомагати іншим з власної ініціативи.

Саме завдяки емоційно насиченому позитивному спілкуванню дітей у процесі спільної діяльності посилюється властива дошкільникам потреба в контактах з ровесниками. Між учасниками діяльності виникає взаємна симпатія і доброзичливість, на яких будуються гуманістичні відносини - основа морального розвитку дошкільника.

Серйозним є питання добору партнерів при організації спільної діяльності старших дошкільників. Дитина цього віку не просто має потребу у товаристві ровесників, їй хочеться спілкуватися та взаємодіяти саме з тими, кому вона найбільше симпатизує. Тому комплектування об’єднань для виконання спільного завдання має переважно ґрунтуватися на взаємних симпатіях самих дітей. Звичайно, це не означає, що педагог не повинен втручатися у формування дитячих об’єднань. Адже для виконання спільної роботи важливо, щоб її учасники не тільки виявляли почуття симпатії усталені один до одного, а й, насамперед, володіли певними вміннями та навичками, мали певний досвід взаємодії.

Педагогам слід пам’ятати, що організація спільної діяльності дітей не є самоціллю, а лише засобом виховання у них гуманних почуттів. Головна мета її – виховання у дошкільників позитивних способів співробітництва, що ґрунтуються на взаємодопомозі, співпереживанні, враховані інтересів та побажань кожного з учасників. Взаємини, сформовані у спільній продуктивній діяльності активізують у дітей прояви гуманних почуттів у ставленні до ровесників не лише на заняттях, а й самостійному повсякденному спілкуванні. Все це сприяє розвитку у старших дошкільників навичок моральної поведінки.

Сприятливі умови для розвитку гуманних почуттів в процесі спільної діяльності створюються завдяки тому, що їх можна з успіхом закріплювати на заняттях з різних розділів програми. І якщо один раз протягом місяця по кожному з цих розділів програми організовуватиметься заняття, на якому діти вчитимуться працювати спільно, це, безумовно, принесе велику користь справі поліпшення виховного процесу.

Проведені дослідження (Ю. О. Приходько) показали, що становлення гуманних почуттів у дітей в спільній діяльності зумовлюється не лише формою її організації, а й характером мотивації. Мотиви, на думку психологів (О. М. Леонтьєв, Л. І. Божович, Л. С. Славіна) – це ядро особистості. Морально виховану особистість характеризує така структура мотивів, в якій чільне місце посідають не вузько особисті, егоїстичні спонукання, а гуманістичні, пов’язані з інтересами інших людей. Залежно від того, які мотиви є домінуючими для особистості, визначається її загальна спрямованість і моральна характеристика.

Позитивно впливає на розвиток гуманних почуттів в учасників діяльності спеціально організоване педагогом емоційне передбачення дітьми можливих наслідків їхньої діяльності для інших людей та для себе особисто. Виразний мовний опис вихователем емоційного ставлення до результату діяльності тих людей, яким він адресується, допомагає їи заздалегідь уявити та пережити радість своїх товаришів чи дорослих. Переживання, які виникають у подібних ситуаціях, стають своєрідним стимулом для сумлінного виконання спільного завдання та виявлення позитивного ставлення до співучасників діяльності як таких, що безпосередньо причетні до спільного успіху.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Рекомендуємо почитати:

Особливості музичного сприймання дітей молодшого шкільного віку
Проблема сприймання музики - одна з найскладніших внаслідок суб'єктивності цього процесу і остаточно не розв'язана. В її опрацювання вагомий внесок зробили такі корифеї музичної педагогіки, ...

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу у професійно-технічних навчальних закладах
Найважливішою умовою якісної підготовки майбутніх робочих кадрів є зміцнення навчально-матеріальної бази професійно-технічної освіти. Матеріально-технічна база дає змогу у повному об’ємі ви ...

Активні, нестандартні форми роботи на уроках і в позакласній роботі
Активні, нестандартні форми роботи на уроці і в позакласній роботі формують: соціальну компетентність – уміння людини жити в суспільстві, уміння робити вибір, знаходити вихід з будь-яких жи ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net