Новітні технології. Суть вивчення для початкової школи

Нова педагогіка » Особистісно-орієнтовані педагогічні технології » Новітні технології. Суть вивчення для початкової школи

Сторінка 1

Доцільність введення колективної учбової діяльності у старших класах доведена тривалими експериментальними дослідженнями, проведеними групою вчених Тартуського університету під керівництвом Х.Й. Лійметса та названими вище авторами.

Для початкової школи характерним є введення в урок окремих елементів колективних форм учбової діяльності учнів. Цілісне дослідження на матеріалі окремих навчальних предметів (трудове навчання, російська мова, образотворче мистецтво), проведено переважно у країнах близького зарубіжжя авторами Т.М. Кружиліною, І.Н. Турро, Г.І. Цукерман. Психологічним підґрунтям для використання колективної дидактичної взаємодії між учнями є теорія Л.С. Виготського про закономірності розвитку вищих психічних функцій людини, яку продовжили і поглибили П.Я. Гальперін, А.Р. Лурія, О.В. Запорожець, В.В. Репкін, О.М. Леонтьєв, В.В. Давидов, Д.Б. Ельконін. Сутність її полягає в тому, що у процесі засвоєння досвіду людства дитина спочатку інтериоризує, тобто переводить сприйняте з рівня зовнішнього (слово, зоровий образ, тощо) у внутрішній, формуючи поняття про нього, потім екстериоризує сприйняте – назовні проявляє через різні за характером дії те, як вона засвоїла нове. Процеси інтериоризації – екстериоризації, як відзначає О.М. Леонтьєв, органічно поєднані між собою і часто їх важко відокремити. Дослідження сучасних психологів, зокрема Д.Б. Ельконіна та В.В. Давидова, доводять доцільність використання поряд із традиційними індивідуальними різновидами (індивідуальною, індивідуально-груповою та індивідуально-фронтальною) колективних форм учбової діяльності.

Разом з тим, їх наявність у процесі пізнання молодших школярів є об’єктивною. Організація діяльності учнів на уроці, незаперечно, повинна їм підпорядковуватися. Це проявляється перш за все у тому, що засвоєння нового відбувається у взаємодії того, хто пізнає, з чимось або з кимсь (спілкування). Для молодших школярів пізнання відбувається, як правило, у процесі спілкування із вчителем. Але, як свідчать дослідження, проведені лабораторією Л.І. Айдарової у середній школі №91 м. Москви (безпосередньо їх проводила Г.А. Цукерман), воно не менш, а часто і більш ефективне, якщо відбувається в умовах безпосереднього спілкування між учнями на уроці. Як зазначає Г.А. Цукерман, " .Діти, які навчаються колективно-розподіленим способом, краще володіють змістом навчального предмету, ніж діти, які вивчають той самий зміст у процесі фронтальної роботи"; " .діти, які засвоюють навчальний матеріал у формі спільної роботи, вдвічі краще вміють оцінювати свої можливості і рівень знань, ніж діти, які засвоюють той самий матеріал у формі фронтальної роботи".

Про можливості оптимального сполучення і використання колективних та індивідуальних форм учбової діяльності у початковій школі свідчать результати експериментального дослідження, яке проводиться нашою експериментальною групою ще з 1978 року. Мета його - виявлення умов оптимального сполучення форм учбової діяльності молодших школярів у навчальному процесі. Дослідницька діяльність проводиться нами на базі початкових класів м. Харкова та області і м. Тернополя.

Про можливості використання колективних форм учбової діяльності свідчать результати анкетування вчителів початкових класів: усі без винятку вчителі вважають за можливе використання колективної роботи учнів у навчальному процесі. Разом з тим, як суттєві фактори, що не дозволяють втілити такі можливості у практичній діяльності, називають недостатню сформованість у учнів окремих навичок навчальної роботи (94% опитаних), низьку дисциплінованість школярів в умовах демократичного спілкування (75%), недостатню матеріальну базу кабінетів і школи та деякі інші (68%).

Страницы: 1 2

Рекомендуємо почитати:

Робота з підручником
Самостійна робота учня – головний шлях виховання самостійності й прагнення до самоосвіти. Теоретичні знання – фундамент для практики. Особливу роль у цьому питанні грає вміння працювати з п ...

Теоретичні основи дослідження формування індивідуальних стилів професійної діяльності майбутніх педагогів
эАналіз наукових джерел щодо проблематики індивідуального стилю професійної діяльності особистості засвідчив, що це питання по-різному досліджувалось як у вітчизняних, так і в зарубіжних ро ...

Методика навчання письма ліворуких дітей
З приходом до школи шестирічних дітей питання щодо навчання письма ліворуких дітей викликало великий інтерес. Вчителі все більше і більше переконуються, що перенавчання малят згубне для їх ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net