Проблема навчання у виховній системі В.А. Караковського

Нова педагогіка » Педагогічні технології авторської школи В. Караковського » Проблема навчання у виховній системі В.А. Караковського

Сторінка 6

Щоб працювати зі школярами не формально, треба знати, що їх хвилює. Не можна йти від гострих питань. Не можна відгороджуватися від дітей шкільною програмою. Інакше вони втратять інтерес до вчителя, він перетворитися для них в сухого урокодавця. Якщо учні йдуть до тебе з питанням, значить, вони дорожать твоєю думкою, ти їх цікавиш як особистість.

Директор московської школи № 825 В.А. Караковський є засновником гуманістичної виховної системи сучасної масової школи. Провідною ідеєю тут є орієнтація на особистість школяра, його інтереси та здібності. Визначальну роль в комплексі ідей грає педагогічна концепція колективу. Вона спирається на ідеї системності, комплексності виховання, інтеграції педагогічних впливів, необхідності колективної творчості. На педагогічних радах саме ці ідеї найбільш часто використовуються як фундамент для різних міркувань, аргументації, для узагальнень і висновків. Для всього загальношкільного колективу характерно виразне почуття "ми" по відношенню до школи, що свідчить про суспільну й особистої цінності школи.

Організаційна будова шкільного колективу досить проста. Крім адміністрації школи та педагогічної ради (в якому іноді беруть участь і старшокласники) існує ще й велику раду, що включає в себе окрім педагогів представників від усіх класів, починаючи з шістьох. Велика рада збирається досить рідко, два-чотири рази на рік. Більшість у ньому становлять школярі, і буває так, що вони проводять рішення, що не співпадає з думкою педагогів. Досить значну вагу мають постійні і тимчасові органи самоврядування: ради справи, рада "сборівскіх комісарів", чергові командири класів. Однак реальний механізм прийняття рішень існує далеко не тільки в рамках офіційних структур влади. Найчастіше буває так, що офіційні рішення лише фіксують раніше складену громадську думку.

Неофіційна сторона відносин у школі дуже складна. Велику роль тут в силу свого авторитету грає директор. Він найчастіше виступає в ролі генератора нових ідей, від нього ж, як правило, виходять оцінки тих чи інших подій. Проте існують ще, щонайменше, три сили, які суттєво впливають на життя школи. Перша - це адміністрація школи і невелика група найближчих її однодумців, які поділяють з В.А. Караковським відповідальність за долю виховної системи (авторська група). Вони в ряді випадків висловлюють думку, протилежну думці директора. Друга група - решта педагогічного колективу, здатного при необхідності протистояти і директору, і особливо авторській групі. І нарешті, третя сила - лідируючі угруповання старшокласників, в тій чи іншій мірі відображають інтереси всього учнівського колективу. Однак наявність цих чотирьох сил, незважаючи на їх об'єктивні відмінності, не означає, що в школі відбувається будь-яка відкрита боротьба між ними.

Загальний стиль взаємин регулюється розгалуженою системою норм. Так, серед вчителів вважається нормою, хорошим тоном зацікавлене обговорення дитячих проблем, доброзичливе ставлення до кожної дитини. Неприйнятний грубий тон, окрик по відношенню до дитини, особливо в присутності колег.

У сфері діяльності міцно утвердився творчий підхід, прагнення до оригінального і незвичайного. Творчість, порядність, гумор - це ті найголовніші якості, які необхідні і педагогові, і учневі для їх визнання в школі.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Поняття продуктивного і репродуктивного мислення
Незважаючи на те, що мислення, як процес узагальненого й опосередкованого пізнання дійсності завжди містить у собі елементи продуктивності, питома вага її в процесі розумової діяльності мож ...

Шляхи удосконалення монологічного мовлення учнів 5-9 класів
У статті узагальнено результати вивчення проблеми формування монологічного мовлення учнів у науковій і навчально-методичній літературі; показано шляхи використання методів навчання українсь ...

Новітні методи навчання на уроках образотворчого мистецтва
Специфіка такого предмета, як образотворче мистецтво, дозволяє вчителю широко використовувати інтерактивні методи та нестандартні форми організації уроку, які дають змогу підвищити ефективн ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net