Самостійна робота як засіб формування наукового світогляду учнів початкової школи

Нова педагогіка » Самостійна робота як засіб формування наукового світогляду учнів початкової школи

Сторінка 4

Процес управління повинен забезпечувати реалізацію навчальної, виховної, розвиваючої функцій самостійної роботи учнів на уроці і вдома.

Більшість дослідників вважає, що управління притаманне тільки складних динамічних систем біологічного та соціального типу. Їх функціонування під впливом зовнішніх умов може змінюватися, порушуватися, якщо не забезпечується своєчасне коректування або перебудова системи.

Тому необхідно управління, яке протидіє дезорганізації системи, підтримує необхідний порядок. У найзагальнішому вигляді управління може бути визначено як впорядкування системи, тобто приведення у відповідність з об'єктивною закономірністю діючої в даному середовищі.

Учні відчувають потребу в педагогічному керівництві чинності недосконалості їх досвіду самостійної пізнавальної діяльності. Навіть добре підготовленим учням потрібна допомога або консультація вчителя, хоча не так часто як іншим. На якому ж етапі учні найбільше потребують педагогічному керівництві? Традиційно вважалося, що таким етапом був початок роботи. Однак найзначнішим для старшокласників виявився той етап управління, на якому процес пізнавальної діяльності протікає найбільш інтенсивно, тобто тоді, коли завдання вже виконується. Навряд чи можна пояснити це проявом певних утруднень (хоча іноді вони мають місце).

Активність, розумовий і вольове напруга, які з'являються при самостійних діях, проявляються не тільки в зосередженості, заглибленості в роботу, а й у потребі спілкування, спрямованого на обговорення виникаючих питань.

Спілкування необхідно учневі для того, щоб утвердитися у власних пошуках, своєчасно отримати підкріплення або ж поділитися з товаришами своїми знахідками, тому потреба в участі вчителя відчувають не тільки слабкі учні. Учитель дійсно не бере участі у виконанні завдання, але він організовує діяльність класу, направляє пізнавальний процес, створює необхідні умови і настрій, а це важливо, щоб підтримати і "пробу сил" і творчі починання учнів, їх добровільність і самостійність.

Для повного розуміння проблеми нам необхідно виявити загальне і особливе в поняттях "управління", "педагогічне керівництво", "організація", які часто вживаються як синоніми.

Виходячи із структури діяльності, управління самостійною роботою включає цілепокладання, планування, організацію, коригування та оцінку діяльності учнів, діагностику її результатів.

Педагогічне керівництво - це управління самостійної діяльністю учня на етапі її безпосереднього здійснення: пред'явлення навчальної задачі учневі, інструктаж з її виконання, мотивація її дозволу, контроль і корекція самостійних дій учня, оцінювання результатів самостійної роботи.

Організація самостійної роботи - це відбір засобів, форм і методів, стимулюючих пізнавальну активність, забезпечення умов ефективності.

Отже, ми з'ясували, що в процесі управління самостійної діяльністю не останнє місце належить викладачеві, так як він приймає пряме (потім непряме) участь в організації педагогічного процесу.

У зв'язку з цим слід перерахувати наступні принципи управління:

1) диференційований підхід до учнів з дотриманням посильності навчальних завдань;

2) планомірне зростання інтелектуальних навантажень і послідовний перехід до більш неточним і неповним вказівкам з виконання самостійної роботи;

3) поступове віддалення вчителя і заняття їм позиції пасивного спостерігача за процесом;

4) перехід від контролю вчителя до самоконтролю.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Рекомендуємо почитати:

Експериментальні дослідження та їх ефективність
На констатувальному етапі дослідження було здійснено аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми вивчення, аналізу та узагальнення основ досліджуваної проблеми, результати яких наве ...

Порядок проведення діагностики типів важковиховуваних дітей
Діагностика типів складається з ряду етапів. На підготовчому етапі психолог збирає відомості про дитину від осіб (батьків, учителі, друзів і т.п.), що звернулися із проханням про консультац ...

Проблема формування пізнавальних інтересів молодших школярів
На сучасному етапі реформування освіти одне з головних завдань -створення необхідних умов для повноцінного розвитку і самореалізації кожного громадянина України, як зазначалося на другому з ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net