Самостійна робота як засіб формування наукового світогляду учнів початкової школи

Нова педагогіка » Самостійна робота як засіб формування наукового світогляду учнів початкової школи

Сторінка 12

Критерії формування наукового світогляду учнів на уроках природознавства:

1. Володіння науковими поняттями, пов'язаними зі змістом уроків.

2. Сформованість поглядів і переконань, пов'язаних з діяльністю, поведінкою та особистісним розвитком людини.

3. Готовність реалізувати переконання в конкретних життєвих ситуаціях через вираження свого ставлення до людини, праці, природи.

Показники вимірювання:

1. володіє термінологією, правильно і науково розкриває зміст понять і термінів - 3 бали

2. має достатньо повне і точне уявлення про зміст понять і термінів, що характеризують діяльність людини - 2 бали

3. має поверхове знання, недостатньо науково і точно визначає поняття і терміни - 1 бал

4. низький рівень сформованості наукових уявлень про сутність і зміст речей - 0 балів.

2. має чітко визначені і стійкі погляди та переконання, пов'язані з усвідомленням, розумінням залежності розвитку людини від змісту і характеру її діяльності - 3 бали *

має достатньо визначені погляди і переконання, пов'язані з впливом діяльності людей на їх розвиток - 2 бали

погляди і переконання характеризуються відносною стійкістю, недостатньо сформовані і узагальнені - 1 бал

відсутність чітко визначених поглядів і переконань - 0 балів

3. проявляє впевненість і об’єктивність в оцінюванні, аргументує свою позицію у ставленні до навколишнього світу - 3 бали

не завжди об’єктивно і правильно оцінює окремі життєві ситуації 2 бали

недостатньо чітко і аргументовано виражає, свою позицію - 1 бал

аргументація вчинків і дій в певних життєвих ситуація непереконлива, хибна, або відсутня зовсім 0 балів.

Під час самостійного виконання малюнків-схем на тему "Озера і болота" 63% учнів намалювали схематично правильна намалювали перетворення озера в болото, 27% намалювали перетворення озеро в болото за допомогою вчителя, а інші 10% відмовились виконувати завдання.

Коли діти самостійно опановували зміст статей: "Вивчаємо свій край", "Горизонт", "Гори", "Джерело", "Птахи наших водойм", "Хутрові звірі водойм", ми виявили що 71% ознайомленні зі змістом, коли задавали питання по змісту статей, учні орієнтувались та були зацікавленні коли розглядали зображення тварин. 22% були ознайомленні зі змістом статей, але коли задавали контрольні питання вони не могли дати змістовну відповідь, 7% були пасивними.

Під час вивчення теми "Джерела і ріки" вчителька ставить учням проблемне запитання: чому річки течуть постійно, "вічно"?

Для частини учнів (47%) таке запитання здається легким. Один з них відповідає:

Річки течуть з більш високої місцевості на нижчу. Вода в них поповнюється за рахунок джерел, дощу, снігу. Тому вони течуть постійно, "вічно".

Інші (30%) відповідають "Тому що вони утворенні так вже дуже давно і мають своє місце, і вода в них поповнюється з рахунок джерел та дощу". Решта дітей (23%) були пасивними або їх відповідь була неправильна.

Діти з високим рівнем сформованості наукового світогляду характеризуються ґрунтовною (відповідно до віку) можливістю розповідати, описувати, чітко та змістовно висловлювати свою думку, виявляють бажання працювати, пізнавати нове, проявляють себе активно, відповідали на поставленні питання. Добре орієнтуються в поставлених завданнях. У дітей чітко виражено бажання працювати. Їм властиві прояви тактовності і делікатності у взаєминах з іншими дітьми. Беруть участь в творчих завданнях, інсценізаціях, іграх, дорученнях. Цей рівень було зафіксовано у 49% учнів.

Страницы: 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Рекомендуємо почитати:

Особливості розвитку дітей раннього віку
Сьогодні ні в кого не викликає сумніву істина, що підґрунтя особливості закладається в ранньому дитинстві, отже, виховувати маля необхідно від народження. Перші три роки життя вчені виділяю ...

Особливості поліпшення ефективності якості лекції
Під особливостями будь-якого процесу або явища розуміють позитивні або негативні характеристики впливу на їхню якість. У навчанні особливостями прийнято вважати ті характеристики компоненті ...

Характеристика надзвичайних ситуацій воєнного часу
Зброя масового ураження (ЗМУ) або зброя сильного ураження призначена для нанесення масових втрат і руйнувань. До існуючих видів ЗМУ належить: ядерна, хімічна і бактеріологічна зброя. Науков ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net