Стан навчально-методичного забезпечення з риторики в загальноосвітньому закладі

Нова педагогіка » Риторика української мови в загальноосвітньому і вищому навчальному закладах » Стан навчально-методичного забезпечення з риторики в загальноосвітньому закладі

Сторінка 7

Так, як немає єдиної загальновизнаної для всіх програми з риторики, так і немає, звичайно, єдиного підручника з ораторського мистецтва. Спробуємо здійснити огляд і аналіз літератури, яка наявна на сьогодні з риторики і може бути використана для навчання студентів у ВНЗ.

Серед тієї не досить великої кількості літератури з риторики, маємо виділити навчальний посібник “Риторика” авторів Л.І.Мацько, О.М.Мацько. Цей підручник відомий за двома редакціями 2003 та 2006 років. Його структура вказує на те, що він більш теоретичного спрямування (передмова, вступ, історія риторики, теоретична риторика). У цій праці розглянуто предмет риторики, основний зміст понять і всіх розділів класичної риторики. Також звернено увагу нам вплив риторики на розвиток таких сучасних наук, як стилістика, поетика, теорія комунікації та ін Посібник містить також дидактичний матеріал та зразки ораторської майстерності. Призначений він для студентів ВНЗ, може бути корисним для викладачів, учителів та учнів. Можемо зробити висновок, що праця універсальна.

Ще один навчальний посібник має назву “Факультативний курс з української мови. Риторика”. Автор цієї праці Микитюк М.В., вказує , що вона може бути корисна для вчителів української мови та літератури, керівників методичних об’єднань і студентів вищих навчальних закладів. У ньому подається навчально-методичний матеріал про історію розвитку ораторського мистецтва, про видатних риторів давнини і сучасності, закони риторики, публічне мовлення, композицію промови, етапи підготовки до виступу, зразки промов, практичні поради та завдання для удосконалення навичок ораторського мистецтва.

Теорія та практика поєднані у навчальному посібнику “Риторика” Онуфрієнко Г.С Ця книга містить відомості з загальної та прикладної риторики. Посібник забезпечує активну технологію здобуття знань, високий ступінь мотивації навчальної діяльності, розвиває креативні здібності і навички самостійної роботи. Призначений для студентів гуманітарних, економічних, юридичних факультетів, а також усіх, хто здобуває освіту у ВНЗ України і прагне досконало знати принципи, закони, норми, правила, механізми та секрети переконливого ефективного вербального спілкування за професійних і життєвих ситуацій.

Вартий уваги, на нашу думку, і наступний посібник під назвою “Риторика загальна та судова” групи авторів ( С.Д. Абрамович, В.В. Молдаван, М.Ю.Чикарькова ). Ця праця має 2 частини. Перша, що має назву “Історико-теоретичні аспекти риторики”, досліджує детально історію ораторського мистецтва від найдавніших часів до сьогодні та розкриває сутність різних видів красномовства ( судове, академічне, політичне, церковна). У другій частині “Практикум з риторики” вміщено відомості про основні етапи підготовки промов, типи промов та ін Цей підручник стане в нагоді, на нашу думку, для студентів різних спеціальностей.

Посібник “Основи ораторського мистецтва”, автором якого є Когут О.І., представлений як практикум. У ньому наявні теоретичні і практичні матеріали з основ ораторського мистецтва. Теорія розкриває поняття класичної риторики і вплив сучасності на розвиток цієї дисципліни. Крім того подано вправи на розвиток усного мовлення, дикції,правильного дихання – тих складових, без яких не може обійтись сучасний оратор. Посібник пропонує велику кількість текстів – зразків ораторської майстерності, виступи як давніх, так і сучасних знаних ораторів. Розрахований підручник на вчителів української мови і літератури гімназій, ліцеїв, коледжів, ЗОШ та училищ, студентів філологічних факультетів педагогічних вузів.

Більш практичного спрямування й наступний посібник “Ораторське мистецтво: постановка голосу й мовлення” ( автор Єлісовенко Ю.П.)[8]. Містить теоретичний і практичний навчальний матеріал необхідний для постановки дихання, голосу, артикуляції, дикції, орфоепії та інших чинників усного мовлення. Приділяється увага інтонаційній складовій мовлення оратора. Представлено авторську методику постановки голосу й мовлення, а також цілу низку вправ, в яких широко використовуються пісенні, поетичні, інформаційні, аналітичні, художньо-публіцистичні та сатиричні тексти. Призначений для студентів факультетів журналістики, правознавства, міжнародних відносин, для всіх тих, хто цікавиться ораторським мистецтвом. Цей посібник можуть використовувати навіть логопеди, педагоги, вихователі і батьки, які прагнуть розв'язати для себе, своїх дітей чи учнів проблеми, пов'язані з усуненням неорганічних вад мовлення.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9

Рекомендуємо почитати:

Особливості організації робочих місць дизайнерів-графіків і веб-дизайнерів у виробничих та навчальних умовах
Назвіть особливості організації робочих місць старшокласників-дослідників для проведення практичних і лабораторних робіт на уроках предметів природничого циклу (фізики, хімії, біології). Чо ...

Напрями та форми розумового виховання обдарованих дітей
Гостра практична потреба в методах відбору обдарованих дітей для навчання в спеціалізованих школах з високим розумовим розвитком дитини, або з поглибленим вивченням певного навчального чи т ...

Розвиток сенсорних здібностей
Сенсорний розвиток дитини – це розвиток її сприймання і формування уявлень про зовнішні властивості предметів: їх форму, колір, величину, положення у просторі. З розвитком сенсорики у дитин ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net