Стан навчально-методичного забезпечення з риторики в загальноосвітньому закладі

Нова педагогіка » Риторика української мови в загальноосвітньому і вищому навчальному закладах » Стан навчально-методичного забезпечення з риторики в загальноосвітньому закладі

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 3

Що ж до старшої школи, то тут з підручниками трішки оптимістичніша ситуація, хоча важко назвати її навіть задовільною. Розглянемо посібники з риторики, які запропоновані для старшої школи. Підручник “Риторика 10-11 класи. Збірник навчальних і контрольних вправ” (автор Л.Нечволод) відповідає вимогам чинної програми з рідної мови щодо навчання школярів різних видів мовленнєвої діяльності. Теоретичний матеріал посібника подано у “картках-інформаторах”, а практичні завдання представлено в різних формах: різнорівневі — на дослідження, спостереження, проблемні та ситуативні, для самостійної роботи, диференційовані, індивідуальні та групові. Пропоновані завдання можна використовувати як для навчання певного виду мовленнєвої діяльності, так і для контролю та самоконтролю знань. Рекомендований для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та викладачів української мови.

Вченим Скуратівським Л.В. був укладений додаток до підручника “Українська мова 10-11 кл.” під назвою “Українська мова.10-11кл. Елементи практичної риторики”, де подано основні відомості з розділу “Елементи практичної риторики” за програмою загальноосвітньої школи. Посібник містить як теоретичний матеріал, так і вправи на застосування знань і вмінь з риторики. Вміщено також вправи для самостійного виконання та уривки з промов видатних ораторів. Рекомендований для учнів, учителів-словесників, абітурієнтів, студентів.

У посібнику “Українська мова. Довідник для учнів 5-11класів та абітурієнтів” (автор В.Мельничайко) викладено найважливіші відомості про мову як суспільне явище і, зокрема, про українську мову, про мовлення і спілкування, лінгвістичний зміст навчання. Розглядаються й елементи практичної риторики, а саме такі теми: “Риторика як наука і мистецтво”, “Види публічних виступів”, “Підготовка до публічного виступу”, “Виражальні засоби риторики”, “Поведінка оратора під час виступу”. Посібник призначений для старшокласників і вступників до вищих навчальних закладів, але може бути корисним і для студентів та вчителів-словесників.

У наступній праці “Уроки рідної мови, Елементи практичної риторики. 10-11 класи” (автор Е.Палихата) вміщено орієнтовні розробки уроків з теми "Елементи практичної риторики”. Враховано вимоги щодо лінгвістичної, комунікативної, культурологічної та діяльнісної ліній шкільного курсу рідної мови, органічних зв’язків між ними. Вміщує такі теми з риторики:10 клас – “Виступ.Жанри публічних виступів”, “Композиція виступу”, “Техніка підготовки до виступу”, “Вимоги до оратора”, “Найважливіші якості публічного ораторського мовлення”; 11 клас – “Промова, її види і будова”, “Виражальні засоби риторики: порівняння, метафора, гіпербола, риторичні запитання”, “Доповідь, її види і будова”. “Виражальні засоби”, “Лекція. Огляд”, “Публічний діалог”, “Публічний полілог”. Призначений для вчителів рідної мови середніх загальноосвітніх шкіл, студентів філологічних факультетів педагогічних інститутів та університетів.

Посібник “Мова наша – українська” (автори: Л.І.Мацько, О.М.Семеног, Н.Б.Голуб та ін.)[19] для десятого класу ( профіль українська філологія) містить теоретичний матеріал з історії мови, сучасного українського і світового мовознавства, лінгвістики тексту, теорії мовленнєвої діяльності. Також представлено систему вправ і завдань, розроблених на засадах дослідницького навчання, з урахуванням комунікативно-діяльнісного підходу. Підручник цікавий з риторичного боку тим, що кожна нова тема починається комунікативною розминкою, наприклад, до теми 5 “Культура усного і писемного мовлення”: “Складіть асоціативний кущ поняття “культура особистості”. Розкажіть, за якими ознаками можна впізнати культурну людину. Окрім того, зазначена тема майже повністю побудована у риторичному руслі, і спрямована на вдосконалення культури мовлення, мовної майстерності, подано вправи, орієнтовані на правильне вживання певних слів, словосполучень. До 13 теми “Мова міста і села” теж подається цікава комунікативна розминка: “Прочитайте епіграф до теми ( “Хто ж вас виплекав, діти? Та чийого ж ви роду, що навчились губити рідне слово для моди?” А.Багряна). Поділіться на групи й поміркуйте, до кого звертається письменниця. Обговоріть, чи є актуальне це питання нині і про яку моду йдеться”. Таке завдання сприятиме не лише усвідомленню учнями важливості рідної мови і виробленню свідомого ставлення до неї, а й воно спрямоване на формування у школярів усної мовної культури, і розвиватиме вміння висловлювати свою і переконувати у своїй правоті інших, тобто навіть є певна підготовка до толерантного ведення дискусій. На формування правильної вимови, що є однією із запорук вдалого виступу, спрямована комунікативна розминка до теми 18 “Основні історичні чергування голосних звуків”: “правильна вимова є одним із показників культури мовлення та рівня освіченості людини. Чи не трапляються у вашому мовленні такі слова: Біжять, лошя, зорна, галава, тудою, знанє, адин? Вимовте ці слова правильно. Чим зумовлені такі помилки?”. Однією з ознак гарного мовлення, цікавого для оточуючих, є використання крилатих висловів, приказок, прислів’їв, народних порівнянь, які і є предметом вивчення 48 теми. Комунікативна розминка теж сприяє цьому: “Кажуть, хоч і по коліна в воду, аби до свого роду. А як немає роду-родиноньки, то ні до чого притулитися, нікому порадоньки дати. Саме через відчуття роду і завдяки йому людина приходить до світлого образу Батьківщини. А яка ваша думка? Наведіть приклади відомих вам прислів’їв і приказок про рід, родину, сім’ю ”. Вміти висловлюватися усно і доводити свою думку вчить тема 112 “Розмовне мовлення”. Комунікативна розминка до цієї теми виглядає так: “Як ви розумієте слова давнього мудреця ( “Дай вільно висловитися, якщо хочеш почути правду”. Публілій Сір)? Доведіть, що сутність людини і її мовлення взаємопов’язані? ”.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Рекомендуємо почитати:

Тренування логічного мислення
Логічне мислення формується на основі наочно-образного і є вищою стадією мислення взагалі. Процес досягнення цієї стадії доволі тривалий і складний. Пояснюється це тим, що повноцінний розви ...

Правовий аспект роботи соціального педагога
У дітях - майбутнє кожної країни, перспективи її економічного, соціального і демографічного розвитку. У «Програмі дій Міжнародної конференції по народонаселенню і розвитку» (1994 р.) підкре ...

Аналіз чинних програм і підручників в аспекті досліджуваної проблеми
Навчальна програма – це документ, затверджений Міністерством освіти і науки, у якому визначено мету й завдання курсу, обсяг і систему знань, коло умінь і навичок з української мови, що їх м ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net