Система вправ для навчання монологічного мовлення на початковому етапі

Нова педагогіка » Навчання монологічному мовленню на початковому етапі вивчення англійської мови » Система вправ для навчання монологічного мовлення на початковому етапі

Сторінка 6

Таким чином на даному етапі учні вчаться будувати висловлювання за допомогою різних опор. На цій стадії формування ММ доцільно вводити і грунтовно опрацьовувати сполучники сурядності та підрядності.

Після такої підготовчої роботи можна переходити до формування в учнів умінь самостійного зрілого висловлювання. Опорою для віждповідних вправ може служити план, який складається переважно колективно, або комунікативні завдання, ключові слова тощо.

Вправи ІІІ групи

Мета вправ ІІІ групи – навчити учнів створювати монологічні висловлювання текстового рівня різних функціонально-смислових типів мовлення в обсязі, який передбачений програмою для певного класу. Вправи ІІІ групи належать до продуктивних комунікативних вправ другого рівня. Вони складаються з комунікативного завдання вчителя та висловлювання учня. Комунікативне завдання мотивує висловлювання учня, спонукає його до участі в мовленнєвій іншомовній діяльності та визначає межі висловлювання. Наведемо приклади вправ ІІІ групи.

Вправа 1. Тема “Дім. Квартира”

Завдання: Your grandmother lives in a village, doesn’t she? Draw her house and tell us about it.

Вправа 2. Тема “У таборі відпочинку”

Завдання: Your little sister (brother) is going to the summer camp for the first time in her (his) life. Tell her (him) what your friends and you did at the camp last summer.

Вправа 3. Тема “Робочий день”

Завдання: You’re talking to your pen-friend from England on the telephone. Tell him about your working day.

Монлогічне висловлювання може бути непідготовленим (воно йде відразу після одержання комунікативного завдання) і завчасно підготовленим. Для початкового етапу навчання характерна тільки непідготовлене ММ, на середньому вона переважає, на старшому етапі використовуються в рівній мірі обидва види ММ. Висловлювання учнів в рамках побутової тематики (про себе, про сім’ю, школу, квартиру і т.д.) повинні бути непідготовленими, тобто для них непотрібно збирати додатковий матеріал, уточнювати факти, числа і т. д. Однак це не позначає, що вчитель зовсім не готує учнів до такого монологічного висловлювання. Вправи І і ІІ групи підводять до побудови висловлювання такого роду. Підготовлене ММ пов’язане перш за все з суспільно-політичною і країнознавчою тематикою (свята, географічне положення країни, мова якої вивчається). При виконанні вправ ІІІ групи опори, як правило, не використовуються, однак в окремих випадках застосування їх є доцільним: можна записати власні імена, географічні назви, цифри на окремих картках для кожного учня чи на дошці для всієї групи.

Використання зображальних опор у вправах ІІІ групи має бути природним. Так, коли описується географічне положення країни, мова якої вивчається, доцільним буде використання географічної карти з написами іноземною мовою

Завдання: Ви – учитель географії в англійській школі. Розкажіть вашим учням про географічне положення вашої країни, її площу та населення, користуючись географічною картою Західної Європи.

Тематичні малюнки з багатьма деталями (наприклад, зображення магазину з різноманітним товаром) доцільно використовувати при введенні нових лексичних одиниць чи граматичних структур, а не в процесі навчання монологічного мовлення, оскільки деталі “прив’язують” до себе висловлювання учнів, гальмують їх розумову діяльність.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Формування у молодших школярів досвіду пошукової діяльності: інноваційні підходи
Роль пошукової навчально-пізнавальної діяльності у розвитку особистості учнів природно зумовлює постійний інтерес педагогів-практиків до цієї проблеми. «Неможливо охарактеризувати всі конкр ...

Технологія проекту у дослідженнях зарубіжних та вітчизняних авторів
Запровадження компетентністного підходу у діяльність загальноосвітнього закладу передбачає організацію навчально-виховного процесу, який передбачає формування життєво компетентної особистос ...

Застосування сучасних освітніх технологій на уроках хімії
На цей час до випускників середніх шкіл пред’являються великі вимоги при вступі до вищого учбового закладу. Дітям, що закінчити школу необхідно адаптуватися в складному сучасному світі та с ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net