Контроль монологічного мовлення на початковому етапі

Нова педагогіка » Навчання монологічному мовленню на початковому етапі вивчення англійської мови » Контроль монологічного мовлення на початковому етапі

Сторінка 2

Монолог-роздум:

1. Початковий тезис

2. Аргументуюча частина

3. Висновок

. is a great .

The building of . is changing the face of .

here, there, which, where, what, that’s why, therefore

That’s why I’m glad to tell .

I like that because .

It proves that .

I must say that .

Ці картки надають допомогу учням у побудові монологічних висловлювань у відповідності з правильною композиційною структурою, забезпечують зв’язність мови учнів і, більш того, стимулюють їх, різних за рівнем знань (Калмикова З.І.), до монологічного спілкування, викликаючи в них впевненість та можливість такого спілкування.

Кожний вчитель знає, як важко учням будувати зв’язне монологічне висловлювання. Прогнозуючи помилки у зв’язності монологічної мови, вчитель також може використати запропоновані картки або дати учням список елементів зв’язки (and, too, last, in the middle of, then, in the evening; because, if, early, why, first, only, already, just, yet, ago, soon, next, sometimes, tomorrow etc.).

Реєстрація успіхів учнів в оволодінні ММ в “Картці успішності” дає можливість вчителю зробити об’єктивні висновки про стан їх навченості в даному виді МД, про якість сформованих загальних та індивідуальних монологічних умінь як об’єктів поопераційного контролю.

Адекватному виміру та оцінці потрібні спеціальні градуйовані вправи, які повинні по можливості повинні включати різного виду завдання: це і проблемні ситуації, які, на думку дослідників, в одній із своїх функцій можуть виконувати функцію контролю (Матюшкін А.М.); ігрові завдання, які знімають напруження контрольних вправ; і тести. Поєднання різних видів завдань в контрольних вправах забезпечують стабільність інтересу учнів під час їх виконання. Такими впрвами є контрольно-навчальні вправи (КНВ). Під КНВ розуміють умовно-мовленнєві вправи з контролюючою функцією, направлені на виявлення успішності навчання та оволодіння ММ та їх наступну корекцію на основі отриманої інформації. Так як контроль та навчання вступають в складні відносини (які контролюють дії вчителя, ведуться на тих же етапах навчального процесу, що і навчальні), контрольно-навчальні і навчальні важко диференціювати. Однак, контроль має особливу установку, йому передує особливе завдання, яке відрізняє контрольно-навчальні та навчальні завдання.

Ми виділили три типи контрольно-навчальних вправ по три види в кожному із них, що має підставою рівневу характеристику монологічного мовлення в умовах оволодіння ним в середній школі.

І тип – контрольно-навчальні вправи, які направлені на діагностику та корекцію рівня сформованості репродуктивних монологічних умінь.

Перший вид – контрольно-навчальних вправ, які направлені на контроль і корекцію репродуктивного елементарного монологічного висловлювання. Прикладом такої вправи може бути вправа на доповнення:

We live in Novy Buh.

Our town is not very large.

There are many streets, parks, shops and schools. Etc.

Другий вид – контрольно-навчальні вправи, які направлені на контроль і корекцію репродуктивного мінімального монологічного висловлювання. Для ілюстрації КНВ цього виду можна запропонувати таку вправу (тема “Країна. Місто”, 4 клас):

Now I’d like to see whether you have a good memory. Think back and tell us the point in the text where the following sentence is used.

Ukraine is not very large.

The capital of our country is a big and beautiful city.

Третій вид – контрольно-навчальні вправи, які направлені на контроль і корекцію репродуктивного розгорнутого монологічного висловлювання. Наведемо приклад такої вправи:

Let us see how you remember the text. Try to reproduce it. Keep close to the plan.

Our country is not very large.

Ukraine is a beautiful country.

Kyiv is the capital of Ukraine.

ІІ тип – контрольно-навчальні вправи, які направлені на діагностику і корекцію продуктивно-репродуктивних умінь.

Перший вид – контрольно-навчальні вправи, які направлені на контроль і корекцію змішаного елементарного монологічного висловлювання.

Наприклад:

Now you’ll hear the beginning of certain sentences. I want you to complete them. Stick close the text.

Ukraine is a large country and when it is morning .

The people of Ukraine speak .

In the center of Kyiv there is .

There are a lot of factories .

In the capital you can see .

Другий вид – контрольно-навчальні вправи, які направлені на контроль і корекцію змішаного мінімального монологічного висловлювання. Даний вид КНВ може бути представлений наступною вправою:

I want you to say why you think that:

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Метод читання-розгляду на практиці
Проілюструємо використання методу читання-розгляду уроком позакласного читання у 2 класі. Тема. У любому куточку змінилося все. (Урок-зустріч з Василем Сухомлинським). Матеріал до уроку. Дл ...

Психолого-педагогічні особливості молодших школярів і забезпечення їх самостійності в учбовій діяльності
Вступ дитини до школи — це різка зміна її життя і діяльності. Дитина йде до школи з фізичною й психологічною готовністю до цієї зміни. У шкільному навчанні використовуються й продовжують ро ...

Розробка змісту професійної підготовки фахівця
Диференційованими компонентами рівня спеціальності, зокрема «кравець», є рівні циклів навчальних дисциплін. Підготовка на цих рівнях вимагає постановки тактичних цілей навчання. Тактичні ці ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net